Az ECVET szerepe az európai szakképzési mobilitások támogatásában

2020.07.22.

Magazin | Szakképzés

10 évvel ezelőtt jelent meg az Európai Parlament és Tanács ECVET (Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer) ajánlása. Az évforduló kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a nemzetközi ECVET szakértői hálózat tagjai megvizsgálják, hogy a szakképzés és a szakképesítések kialakításának minősége, valamint az ECVET elvek alkalmazása hogyan szolgálja az európai polgárok szakmai kompetenciáinak jobb munkaerőpiaci megfelelését.

Kapcsolódva az aktuális európai szakpolitikai kezdeményezésekhez, az ECVET célkitűzések megvalósításának előmozdítására ebben az évben az EU ECVET Titkársága és több nemzeti Erasmus+ iroda által szervezett PLA-k (tematikus egymástól tanulási alkalmak), éves fórum, konferenciák és szakértői találkozók adtak alkalmat a tapasztalatok kicserélésére, az eddig elért eredmények értékelésére, új kezdeményezések megvitatására és a továbbfejlesztés irányainak meghatározására. Az itt szerzett tapasztalatokat szeretnénk bemutatni, fókuszba helyezve az európai szakképzési mobilitásokat és az ECVET jövőjét.

Az elmúlt években számos nemzeti reform és nemzetközi projekt bizonyította, hogy az ECVET elvek (tanulási eredmények alkalmazása a szakképesítés tervezésekor, tananyagegységekre bontás, előzetes tudás elismerése, képesítési keretrendszer alkalmazása stb.) a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő, rugalmasabb szakképesítések tervezését eredményezik és növelik az egyén lehetőségeit képességei és kompetenciái fejlesztésére.

Napjainkra a munka világa és a szakképzés a gyors technológiai fejlődés, az éghajlatváltozás, a globalizáció, a demográfiai változások és az új üzleti modellek hatására új kihívásokkal szembesült. Ez azt mutatja, hogy egyre nagyobb szükség van a hatékony alap-szakképzési rendszerre, valamint a felnőttek továbbképzésére és átképzésére, ami segíti az egyéneket az újonnan létesülő munkahelyek és a változó munkaerőpiac elvárásaira való felkészülésben.

Az ECVET számos témakörben hozzájárult a szakképzés fejlesztéséhez:

 • Segített a földrajzi mobilitások kiterjesztésében és a jobb minőségű mobilitási projektek megvalósításában.
 • Sok tagállamban támogatta a tanulási eredményekre való átállást, és hozzájárult a tanulók által elért kompetenciák átláthatóságához.
 • Segített a munkaerőpiaci kapcsolatok erősítésében, mivel a munkáltatók egyre gyakrabban használják az ECVET elveket a tanulók értékelési folyamatában.
 • Az ECVET az érdekeltek bevonásával egy közös nyelvet vezetett be Európában, amely segítségével az országok szakképzési rendszerének és képzési kultúrájának változatosságából adódó eltéréseket kezelni lehet a mobilitások alkalmával.
 • Az ECVET hozzájárult több ország szakképzési reformjához.
 • Mivel a tagállamok egy kisebb részében társítanak a modulokhoz kreditpontokat (ECVET pont), így a jövőben felvetődik a követelmény ECVET ajánlásból való törlése.

A nemzetközi szakértői hálózat tevékenységét összehangoló EU ECVET Titkárság egy önálló szemináriumot szervezett a tanulói mobilitási eszközökkel kapcsolatban. A bemutatott kutatási eredmények alapján a résztvevők megállapították, hogy a szakképzési mobilitások eredményes megvalósítása során az ECVET eszközök európai szinten általánosan elterjedtek. A tanulási eredmény alapú megközelítés egy közös nyelvet eredményezett a szakképző intézmények és a mobilitás megvalósításában közreműködő egyéb szervezetek szakemberei számára, amelyhez általánosan használt eszközöket és sablonokat dolgoztak ki és vezettek be. A kutatások szerint az ECVET tanulási megállapodás (LA) és az együttműködési megállapodás (MoU) sablonokat használják a legáltalánosabban.

A szeminárium legfontosabb célja az volt, hogy megvitassák a szakképzésben részt vevő tanulók mobilitása érdekében tíz éve használt ECVET eszközök helyzetét, és javaslatokkal segítsék a Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóságát a továbbfejlesztéssel kapcsolatban.

A viták legfontosabb üzeneteit a következőképpen lehet összefoglalni:

 • A gyakorlat azt mutatja, hogy az ECVET eszközök megkönnyítik a kommunikációt a küldő és a fogadó szervezet között. Bár lehetne a dokumentumok használatát egyszerűsíteni és a tartalmát módosítani, de a mobilitások minőségének biztosításában a szerepük meghatározó.
 • Jelenleg a mobilitási projektek megvalósítása során sok a papírmunka, ezért érdemes lenne az ECVET eszközök egyes elemeit teljesen digitalizálni (például együttműködési megállapodás, online nyelvi támogatás)
 • A gyakorlatban a hallgatók nem mindig ismerik a mobilitási időszakhoz kapcsolódó tervezett tanulási eredményeket. Ha a hallgató nem lát kapcsolatot a mobilitás és a tanulmányi programja között, akkor ez a képzési folyamat integritását, végső soron az eredményességét negatívan befolyásolja. A tanulási megállapodás (LA) segíthet ebben, ha a hallgatókat bevonják a kitöltési folyamatba, biztosítva, hogy megértsék a tartalmát és a tanulási eredményeket.
 • A jelenlegi Erasmus finanszírozási időszakban az ECVET eszközök és sablonok használata csak javasolt. Mivel ezek használata javítja a mobilitás minőségét, az új finanszírozási időszakban célszerű kötelezővé tenni a használatukat.
 • Technikai szempontból a mobilitások megvalósításához létrehozható egy digitális platform, de nem támaszkodhatunk teljes mértékben a digitális megoldásokra – a projektek értékelési, validálási és a tanulási eredmények elismerési eljárásait továbbra is szorosan figyelemmel kell kísérni, és a minőséget mindenkor fenn kell tartani. A digitalizálás nem automatizálhatja ezt a tevékenységet.
 • A folyamat minden lépésében figyelemmel kell lenni a GDPR előírásokra.

A jövő gyors változásaihoz való alkalmazkodásban és a minőségi mobilitások megvalósításában nagyon fontos feltétel a kompetens tanárok jelenléte a szakképzésben, ez alapvetően meghatározza a szakképzés eredményességét. Ezért figyelmet kell fordítani a tanárok kompetenciáinak folyamatos fejlesztésére. A Tempus Közalapítvány (TKA) a szakképzésben dolgozó tanárok jobb felkészítése érdekében a nemzeti ECVET szakértőket bevonta a pályázati szemináriumok programjába. Emellett a szakértők részvételével sor került egy interaktív szakmai műhely megtartására XTalks-to-ZED – Fókuszban az együttműködés címmel, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedemi és Iparkamaránál és a Szegedi Szakképzési Centrumban megrendezett felkészítő tréningre „Tanulási eredmény alapú megközelítés a szakképzésben” témában. tehát

Az világosan látszik, hogy az ECVET alapelvei továbbra is fontosak lesznek a szakképzésben az egész életen át tartó tanulás (LLL) érdekében kialakítandó rugalmas tanulási utak, az előzetes tudás elismerése és az eredményes tanulói nemzetközi mobilitások tekintetében.

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási Főigazgatóság ACTV munkacsoportja két tervezetet vázolt fel az ECVET jövőjéről
1. változat: Az ECVET továbbfejlesztése – támogassa a mobilitást és a korábban megszerzett tanulási eredmények validálását.
2. változat: Az ECVET funkcióinak más uniós eszközökbe való beágyazása, például az Európai Képesítési Keretrendszerben – tanulási eredmények, előzetes tudás validálása. Az ECVET elvek szakképzési mobilitásban való megerősítése. Például az ECVET eszközöket a megújuló Europass szolgáltatási csomagjában, valamint az új Erasmus + programban lehetne alkalmazni.

A nemrégiben megválasztott új Európai Bizottság szakpolitikai felelőseinek nyilatkozataiból azt tudhattuk meg, hogy az új finanszírozási időszak kiemelt prioritása lesz a magas színvonalú szakképzés, a rugalmas tanulási útvonalak, valamint a felnőttek továbbképzésének és átképzésének támogatása. Az ECVET vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az ECVET eszközök és a kapcsolódó szakpolitikai témák továbbra is nagyon nagy hangsúllyal lesznek jelen a következő időszak szakmai fórumain, de az irányítás és a munka keretei változhatnak.

Marton József
Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. tavaszi számában jelent meg.

Utolsó módosítás: 2020.08.05.