Megújult a felnőttképzési rendszer

2020.09.04.

Hír | Ifjúság, EU, Önkormányzatok, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Civil szervezet, Köznevelés, Felsőoktatás

Hol lehet tájékozódni a módosításokról?

A felnőttképzési rendszer megújulása magával hozta a felnőttképzési törvény módosítását is, melynek hatálya a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre terjed ki. „Kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére” (forrás: ITM).

A fentiek alapján a korábbiakhoz képest szélesebb körű szolgáltatás számít felnőttképzési tevékenységnek, és válik az adott képző bejelentésre kötelezetté. A tevékenységeket az alábbi három elem alapján lehet besorolni: szervezettség, célirányosság, kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés. A mellékelt táblázatban a felnőttképzési törvény definíciója alapján kerülnek bemutatásra azok a szolgáltató tevékenységek, melyek nem számítanak valószínűsíthetően felnőtt képzési tevékenységnek. A lista példálózó jellegű és célja kizárólag iránymutatás nyújtása a felnőttképzési rendszer szereplői számára.

Amennyiben a képző bizonytalan azt tekintve, tevékenysége milyen kategóriába esik, a következő e-mail címen kérhet tájékoztatást: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

A törvénymódosítástól kezdődően az új típusú felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján vagy – a felnőttképzési törvényben meghatározott esetekben – engedély birtokában végezhető. Erről további információt az alábbi linken olvashatnak.

Utolsó módosítás: 2021.01.27.