Aktuális ki- és beutazási szabályok a CEEPUS program keretében

2021.03.05.

Hír | Felsőoktatás

Ezen az oldalon a CEEPUS programban a koronavírus járványhelyzet során alkalmazandó mindenkor hatályos ki- és beutazási szabályokat találják meg Magyarország vonatkozásában. Az oldalt folyamatosan frissítjük.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a magyar ki-és beutazási rendeleteket, szabályokat, és a pályázás során, ill. a tervezett utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak a hatályos szabályokról!

 

A kiutazó ösztöndíjasokra vonatkozó információk

A Konzuli Szolgálat honlapján követhetők a Magyarországról történő kiutazásra vonatkozó aktuális ajánlások. A kiutazói mobilitás - saját felelősségre - jelenleg az ott felsorolt CEEPUS országokba lehetséges: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Kérjük az alábbi szabályok megismerését és betartását:

 • A kiutazóknak a fogadó ország aktuális beutazási feltételeit és szabályait kell betartaniuk – minden kiutazó saját felelőssége, hogy ezekről naprakész információkkal rendelkezzen.
 • Javasoljuk, hogy használják a Konzuli Szolgálat egyes országokra vonatkozó tájékoztatóját.
 • A mobilitás végén a hazatéréssel kapcsolatos szabályokat minden hazatérőnek be kell tartania (10 nap karantén vagy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel két negatív teszt bemutatása).
 • Az elkövetkező időszakban a virtuális, ill. kombinált mobilitási formák előtérbe kerülnek, ezért kérjük, konzultáljanak a fogadó nemzeti irodával, hogy jár-e az ösztöndíj online tevékenység esetén (ennek gyakorlata országonként eltérő lehet).
 • Kérjük, a kiutazás előtt minden esetben egyeztessék a fogadó intézménnyel annak fogadókészségét.
 • Ha a mobilitás a jelen körülmények között nem valósítható meg, kérjük, egyeztessenek a halasztásról, átütemezésről a fogadó koordinátorral, és tájékoztassák a fogadó nemzeti irodát is.
 • A partnerországok nemzeti CEEPUS irodáinak elérhetőségei a Központi CEEPUS Iroda honlapján az országzászlókra kattintva érhetők el.

 

A beutazó ösztöndíjasokra vonatkozó információk

CEEPUS mobilitási lehetőségek Magyarországra a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében

A 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól értelmében a magyarországi felsőoktatási intézmények az alábbi feltételekkel fogadhatnak beutazó ösztöndíjasokat.

Beutazó hallgatók fogadása:

 1. magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgató (aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vagy 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel / D típusú vízummal rendelkezik a beutazáskor)
  1. esetükben nem szükséges további dokumentáció, hiszen az a tartózkodási engedélyezési eljárásban már megtörtént
  2. beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, majd 10 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság
 2. nem magyar állampolgárságú hallgató
  1. tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése céljából utazhat be, ha ezt a fogadó oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja – az igazolásminta letölthető innen (2. sz. melléklet)
  2. a beutazó az igazolás birtokában, de még az országba történő belépés előtt kérelmet nyújt be a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, amely engedélyezheti a beutazást
  3. beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, fertőzés gyanúja esetén nem léphet be az országba, ill. ha nem mutatható ki fertőzés, 10 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság

Beutazó oktatók fogadása:

 1. magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi oktató (aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, vagy 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik a beutazáskor)
  1. esetükben nem szükséges további dokumentáció, hiszen az a tartózkodási engedélyezési eljárásban már megtörtént
  2. beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, majd 10 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság
 2. nem magyar állampolgárságú ösztöndíjas felsőoktatási oktató
  1. a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) i) pontjára hivatkozhat (egyéb „méltányolható ok”) - a beutazás indokoltságát javasoljuk a fogadó felsőoktatási intézmény igazolásával alátámasztani a 2. sz. mellékletben elérhető igazolásminta alapján
  2. a beutazó az igazolás birtokában, de még az országba történő belépés előtt kérelmet nyújt be a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervhez, amely engedélyezheti a beutazást
  3. beutazáskor egészségügyi vizsgálaton eshet át, fertőzés gyanúja esetén nem léphet be az országba, ill. ha nem mutatható ki fertőzés, 10 napos karanténra kötelezett, amely alól 2 (5 napon belül, 48 óra eltéréssel végzett) negatív teszt után ad felmentést az illetékes járványügyi hatóság

 

További tudnivalók beutazó ösztöndíjasoknak

 • Kérjük, a beutazás előtt minden esetben egyeztessék a fogadó intézménnyel annak fogadókészségét.
 • A karanténkötelezettség alóli felmentéshez szükséges 2 teszt közül az első elvégeztethető a schengeni térségbe tartozó országban is, és ennek eredményét magyar vagy angol nyelvű okirattal kell igazolni. A következő külföldi CEEPUS országok tartoznak a schengeni övezethez: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia.
 • Az Európai Bizottság (az Erasmus+ programot illető) állásfoglalásával összhangban, a virtuális, ill. kombinált mobilitási formák előtérbe kerülésével, a járványhelyzet alatt a beutazó hallgatók online tevékenység esetén is jogosultak a teljes ösztöndíjra,
  • ha fizikailag megvalósult a mobilitásuk (ténylegesen beutaztak Magyarországra),
  • de tanulmányaikat a járványhelyzetből fakadó korlátozások miatt csak, ill. részben online formában tudják végezni.
   Itt is érvényesül az az elv, hogy teljes ösztöndíjra csak a Magyarországon töltött időszakra jogosult a beutazó.
   A fentiek jelenleg oktatókra nem vonatkoznak.
 • A pályázat lezárása (részben) virtuális mobilitás esetében is az ösztöndíjas által kitöltendő Mobility Report és a fogadó intézmény által kiállítandó Letter of Confirmation igazolás www.ceepus.info felületre való feltöltésével történik. A Letter of Confirmation igazolást a mobilitási formának (fizikai, virtuális vagy hibrid) megfelelően kell kitölteni.
 • A 2020/2021-es tanévre szóló beutazói mobilitások szükség esetén 2021. augusztus 31-ig átütemezhetők a fogadó koordinátorral való egyeztetés alapján. Kérjük, változás esetén a mobilitás új időpontjáról tájékoztassák a CEEPUS Magyarországi Irodát is.
 • Amennyiben a Magyarországra beutazó ösztöndíjas esetében felmerül, vis maior kérelmet nyújthat be a https://vismaior.tka.hu felületen az alábbi útmutatók és eljárásrend szerint:

További információ olvasható angol nyelven a magyarországi felsőoktatási intézmények számára kiadott minisztériumi ágazati eljárásrendekben és ajánlásokban ezen az oldalon.

 

Ha a fentiek alapján további kérdése merül fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CEEPUS Magyarországi Irodával a ceepus@tpf.hu email címen.

Sok sikert kívánunk a pályázatok megvalósításához!
Tempus Közalapítvány

Utolsó módosítás: 2021.03.05.