Európai Nyelvi Díj 2020

2020.11.03.

Hír | Köznevelés

Európai Nyelvi Díjat kapott a soproni Többnyelvű Szivárvány Óvoda és a hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola és a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola. Az Európai Bizottság által indított kezdeményezés célja, hogy elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló példaértékű és innovatív programokat.

A soproni Többnyelvű Szivárvány Óvoda „A Puttkamer – Szathmáry Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Program gyakorlati megvalósulása” című pályázattal nyerte el az Európai Nyelvi Díjat. Programjuk a korai többnyelvűségre nevelésre fókuszál, mely Magyarországon egyedi alternatív program. Ez összhangban áll Sopron - sajátos történelmi és földrajzi helyzetéből adódó - többnyelvű és több kultúrájú környezetével (magyar-német-horvát), kihasználva a helyi adottságokat és lehetőségeket.

Óvodai nevelésük a Magyar Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára és a Puttkamer–Szathmáry Többnyelvű Hagyományőrző Alternatív Pedagógiai Programjukban meghatározottakra épül. Célkitűzésükben prioritás a korai többnyelvűségre nevelés, melyet az élménypedagógia segítségével a gyerekek életkorának megfelelően, komplex módon, játékos formában valósítanak meg a mindennapokban. Az „Évgyűrű” témáira, ünnepeire építve a közösségteremtő élmények lehetővé teszik a nyelvi kultúrákat képviselő nemzeti kisebbségekkel és szülőkkel együtt a másság és hasonlóság megtapasztalását és megértését.  

A Többnyelvű Szivárvány Óvoda kezdeményezése példaértékű és innovatív, mely a több nemzetiségnek otthont adó települések óvodái által alkalmazható. Tudatos, jól egymásra épülő elemekből álló koncepció mentén fejti ki hatásait, melyért méltón kapták meg az elismerést.

Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola „ÖKO-VILÁG” című programjával nyerte el az Európai Nyelvi Díjat 2020-ban. Az alapfokú oktatásban az interkulturális tudatosságra neveléssel, játékos és technológiával segített nyelvtanulással érik el az angol és német nyelv területén a kiváló eredményeket. A programot az iskola idegen nyelvi munkaközössége dolgozta ki és 2018 óta komplexen alkalmazza, mely a korszerű nyelvoktatást és nyelvelsajátítást szolgálja. A teljes tanéven átívelő, több elemből álló tevékenységsorozat értékes ötleteket tartalmaz, melynek célja a nyelvtanítás és a környezeti nevelés összekapcsolása. A 10-14 éves általános iskolai korosztály idegen nyelvtudásának fejlesztése tanórai és tanórán kívüli tevékenységek formájában is zajlik. A program a tanulók angol és német nyelvi ismereteit bővíti a természet- és környezetvédelem témájával összekapcsolva, változatos tevékenységi formákkal (saját fejlesztésű társasjátékok, iskolán kívüli események).

A programot alkotó tevékenységek folyamatosan újabb ötletekkel gazdagodnak a résztvevők visszajelzései és észrevételei alapján. Fenntartható, mivel évről évre megrendezésre kerül egyre több diák és tanár részvételével. Széles körben hasznosul, mert a tanárok részvételén túl a diákok is profitálnak belőle és lehetőséget ad más iskolák diákjai számára is a bekapcsolódásra. A program elősegíti azt az európai és nemzeti célkitűzést, mely a színvonalas nyelvtanítás megvalósulása. A kreativitás és a szemléletmód példaértékű lehet más iskolák számára is, mellyel a programot megálmodó tanárok rendelkeznek.

Európai Nyelvi Díj elnyerésére a következő évben is lehet pályázni. További információ >>

 

Összeállította:
Rókás Kata, Tempus Közalapítvány

Utolsó módosítás: 2020.11.03.