Tanárok a tudásmegosztásért

2020.12.17.

Hír | Ifjúság, Szakképzés, Köznevelés

Digitális Pedagógus díjakat adott át a Tempus Közalapítvány. Az idei évben (nem egyedi módon) a magyar nyelv és irodalom témaköréhez kapcsolódó ötletek közül került ki legtöbb díjazottunk, ám találhatunk kiterjesztett valóságot alkalmazó biológia órákat és alsó tagozatot záró szabadulószobát is.

Idei felhívásunk fókusztémája „Az önálló tanulás támogatása online tanulási környezetben” volt. Az idei évben feltöltött közel 80 feltöltött módszertani ötlet azt mutatja számunkra, hogy az idei év nehézségei ellenére ismét tudtunk gyarapodni, tudást szerezni és megosztani egymással. Bár a helyzetet a szükség hozta, mégis örülünk, hogy az átlagos feltöltésekhez képest megközelítőleg 50%-os emelkedés volt a feltöltött ötletek számában, illetve az első évünk volt, ahol minden feltöltést jóvá is hagytunk szakértőink véleménye alapján. Ez azt mutatja, hogy nem csak erősödött a tudásmegosztás a pedagógusok körében, de a digitális módszertani ötletek minősége is emelkedett.

A 8 éve útjára indított Digitális Módszertár arra hivatott, hogy az IKT eszközöket és digitális pedagógiai módszereket kreatív és innovatív módon alkalmazó tanárok ötlettára legyen. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak egymástól. A gyakorló tanárok által feltöltött anyagok a 21. századi fiatalok, vagyis a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív
használatával.

A díjakat a Digitális Tér konferencia online megvalósított rendezvényén jelentettük be és adtuk át. A díjazott ötletek rövid bemutatásáról készült felvételt ide kattintva tekinthetik meg.

Hamarosan lehetőségünk lesz a díjazott ötletek egy részét hosszabb előadások keretében is megismerni, ahol lehetőség lesz kérdezni is a díjazott pedagógusoktól. Az ezzel kapcsolatos hírekért kövessék A tanulás jövője Facebook oldalunkat!

 

Ezúton is gratulálunk a díjazott pedagógusoknak!

 

Csaja Zsuzsa: Nem mehetek el sehova, elmegyek hát "mindenhova" - Utazás Kajlával!

Digitális oktatás alatt osztálykirándulást szervezni? A hogyanra ad választ ez a projekt. Kajla kutya vezetésével az osztály közössége kirándulni indul, hogy megismerjék és felfedezzék Magyarország természeti értékeit.

Kiss Mónika Mária: A könyvek összekötnek

A könyvek összekötnek projektben a másodikos gyerekek kedvenc meséjük szereplőit mutatták be egymásnak változatos, kreatív módon. Az elvégzett feladatok során a diákok azonosultak a választott történeteik hőseivel. A másodikosok kiemelték a főszereplők pozitív tulajdonságait, példát állítva társaik és önmaguk számára. Átélt kalandjaikat a modern technológia eszközeivel megosztották egymással, véleményt alkottak, reflektáltak osztálytársaik munkájára, együttműködtek. A projektünk jó példa arra, hogy a könyvek tényleg összekötnek: az általuk közvetített üzenet, ez átélt élmények megosztása átsegíthet bennünket a nehézségeken.

Bosányi Éva: Kalandozzunk Balatóniában!

Bosányi Éva a Kalandozzunk Balatóniában c. munkájában azt mutatja meg, hogy lehet nem csak olvasni szerető, hanem az olvasást értő gyerekeket nevelni.

Éder Márta: Szabadulj ki az alsó tagozatból!

A beküldött óravázlat nem más, mint egy kerettörténetbe ágyazott tanulási ösvény, mellyel egyszerre több pedagógiai célt is megvalósíthatunk, mint például:
- ismeretek rendszerezése, ismétlése, rögzítése,
- fő témakörök áttekintése,
- az önálló tanulási képesség fejlesztése,
- szülők segítése, támogatása,
- a felső tagozatos átmenet könnyítése.
A diákoknak egy útvonalon kell haladniuk, miközben nyomoznak az eltűnt számok után. Az útvonal kerettörténete, grafikája, tevékenységei, feladatai illeszkednek a gyerekek generációs jellemzőihez, s a diákok játszva, akár egymással versenyezve, mobil eszközöket használva tanulnak.

Dénesné Szak Andrea: KarantÉnünk - Daidalosz és Ikarosz története, avagy mi van a kulisszák mögött?

Kreatív megoldás a karanténban kialakult helyzet illetve Daidalosz és Ikarosz történetének összekapcsolása, amelynek módszertani megvalósítása is jól, innovatívan valósul meg Coaching modell alkalmazásával. Az önálló tanulásra szánt óraterv videók megnézésével, egyéb digitális források feldolgozásával, LearninAppsfeladatok megoldásával valósul meg.

Iványiné Nagy Kinga: Virtuális kalandozás a könyv részei körül

A 2020 tavaszán kialakított digitális tanrend arra kényszerített, hogy olyan alkalmazást keressek, amivel könyvtárhasználati órát tudok tartani kézzelfogható könyvtári eszközök nélkül.
Az 5. évfolyamos osztályaink soron következő tananyaga a könyv részeinek megismerése volt. Az új ismereteket feldolgozó óra pedagógiai célja, hogy a tanuló el tudjon igazodni a nyomtatott könyvben, ismerje fel a szerzőt, címet, kiadási adatokat, tudja használni a tartalomjegyzéket és a különböző mutatókat. Mindez szükséges feltétele annak, hogy a későbbiekben biztosan tudjon önállóan ismereteket szerezni, és eleget tudjon tenni az etikus forráshasználat követelményeinek.
A tananyag feldolgozásához egy olyan e-learninges formát kerestem, ahol a diák egyedül haladhat végig a tananyagon és ellenőrző kérdések is beépíthetők.
A választásom az Oppia alkalmazásra esett, melynek segítségével lehetőségem adódott különböző útvonalak létrehozására is. Az eltérő útvonalakat egyrészt motiváló szándékkal alakítottam ki, így a tanulók úgy érezhették, hogy van beleszólásuk a tanulási folyamatba, másrészt a visszacsatolások határozhatták meg a továbblépés irányát. Fontos volt számomra, hogy humoros elemeket helyezhessek el a mikroegységekben, mivel azok erős motiváló hatására is építeni szándékoztam az érdeklődés fenntartásának és a pedagógiai cél elérésének érdekében. 

Kállai Balázs: SMART BIOLÓGIA

Az emberi test témaköréhez tartozó 5 órás projektet nyújtott be a szerző. A módszertani ötletet alaposan kidolgozott óratervek segítségével ismerhetjük meg. Ezekben változatos órákat szervezett a pedagógus, amely épít az önálló/kooperatív tevékenységekre, digitális eszközök használatára. Kiemelkedő eleme az AR és a LEGO használata.

Csaláné Böngyik Edit: A szén fiú és a szilícium lány

Ez a projekt formájában átlépi a hagyományos oktatási kereteket: nem kenyeret ad az éhezőnek, hanem megtanítja a földjét megművelni. NEm lexikális tudást ad, hanem a választás szabadságát – új utakat az információk megszerzéséhez – tanulási fegyelmet – élményt – kihívásokat – kreativitást – produktív gondolkodást – önkifejezési lehetőséget – és élményt.

Tusorné Fekete Éva: Tanulási ösvények Symbaloo-val nem csak digitális tanrend idején

Alaposan kidolgozott pályázat, melyben a pedagógus prezentációkészítés témakörében oktatóvideókkal segíti a tanulók felkészülését, a szükséges információk közvetítésére tanulási ösvények kialakítására is alkalmas Symbaloo Learing Paths programot alkalmazza.Az óratervek önálló és csoportos feladatokat is megkíván a projekt a diákoktól. Online konzultációs lehetőséget biztosít az önálló tananyagfeldolgozás mellett, ami szükséges feltétele az eredményes távolléti oktatásnak. Differenciált teljesítési lehetőségek állnak a diákok rendelkezésére, gamifikált, pontalapú számítási rendszerben.

Horváthné Gyurisán Szabina: XIX. századi novellák a XXI. századi iskolában

Rendkívüli változatossággal kidolgozott projekt, melyben látni, hogy a pedagógus mennyire törekedett arra, hogy igazodjon a tanulók életkori és 21. századi sajátosságaihoz, valamint a kooperatív munkaformákhoz. Számos kompetencia fejlesztése előkerül a projektben, ezek mind nagyon fontosak. Jól kidolgozott, könnyen adaptálható projekt.

Nagy Noémi : Netes intelmek avagy Kölcsey Ferenc Parainesis című művének feldolgozása a digitális oktatási rend idején

A pályamunka egy a digitális oktatási rend idején megalkotott és megvalósított 90 perces óratervet mutat be, amelyben a pályázó kiemelt célja volt, hogy az online térben is képes legyen megvalósítani mindazt, amit a tantermi tanórákon is alkalmaz. Ennek tükrében a Kölcsey Parainesis című értekező prózájának feldolgozására épülő óratervében megjelenik a változatos munka- és tevékenységforma, az állandó kétirányú kommunikáció, az interaktivitás, az önálló tanulási utak biztosítása, az önellenőrzés és a fejlesztő értékelés is.

Heffner Anna: Óraterv a Modern tündérmesék témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához készült tematikus tervhez - 01. Bevezetés a modern tündérmesék világába

A "Tematikus terv és óratervek a „Modern tündérmesék” témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához" című tematikus terv és a hozzá készült óratervek olyan olvasás-szövegfeldolgozás órákat tartalmaznak, amelyek bevezetik a negyedik osztályos kisdiákokat a modern tündérmesék világába, próbálják közelebb hozni hozzájuk, és megszerettetni velük a kortárs meseirodalmat.
A részletesen kidolgozott óratervek és mellékleteik segítségével bárki rekonstruálni tudja a teljes tanóra tanítói és tanulói tevékenységeit vagy éppen feladatokat elhagyva, kicserélve a saját osztálya igényeihez igazítva adaptálhatja azokat.

Utolsó módosítás: 2020.12.17.