Magabiztosabban és motiváltabban - Mit nyújthat a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram?

2021.01.05.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

A CEEPUS többféle lehetőséget kínál mind hallgatóknak, mind oktatóknak, ez a sokszínűség biztosítja, hogy mindenki megtalálja azt a mobilitási lehetőséget, amely képzéséhez a legtöbbet tudja hozzáadni.

Dr. Gál József több mint 15 éve a Szegedi Tudományegyetem oktatója, bő egy évtizede foglalkozik a nemzetközi csereprogramok kari szintű szervezésével. Fontosnak tartja, hogy az általa tanított tárgyakhoz hallgatói nemzetközi tudást és tapasztalatot szerezzenek, ő maga is rendszeresen él a CEEPUS ösztöndíj nyújtotta lehetőséggel, ezzel jó példát mutatva a kollégáinak és diákjainak.

Miért ajánlja a CEEPUS ösztöndíjat hallgatóinak? Ön szerint milyen előnyei vannak a hallgatók számára a nemzetközi tapasztalatszerzésnek?

A CEEPUS többféle lehetőséget kínál mind hallgatóknak, mind oktatóknak. Ez a sokszínűség biztosítja, hogy mindenki megtalálja azt a mobilitási lehetőséget, amely képzéséhez a legtöbbet tudja hozzáadni. A mérnökképzés és a menedzserképzés is gyakorlatorientált szemléletben folyik a Mérnöki Karon, ehhez fontos adalék lehet más országok szakterületi kultúrájának megismerése, betekintés a külföldi üzleti környezet folyamataiba, szemléletébe. A mi esetünkben a legnépszerűbb a rövid időtartamú szakmai látogatás (STE – short term excursion), melynek keretében – például – üzemlátogatások is a mobilitás részét képezik.

Miért tartja fontosnak a CEEPUS programot, és az ehhez hasonló nemzetközi együttműködéseket a saját oktatói tevékenységében, illetve az egyetem életében?

Oktatóként három részre bontanám a mobilitásokhoz köthető tevékenységem. Egyrészt a fogadóintézménybeli óráimra, melyek keretében a külföldi hallgatók rendszeresen nagy érdeklődést mutatnak azon speciális ismeretek iránt, amelyek a szakterülethez kapcsolódó magyarországi gyakorlati tapasztalatokat, érdekességeket, esetleges üzleti lehetőségeket tartalmazzák. Másrészt egyfajta előkészítő-szervező tevékenységem van a 3-5 fős kiutazó csoportok programjának szakmai tartalommal való feltöltésére, együttműködve a fogadó intézmény képviselőivel. Harmadrészt jelentős számú oktatót és hallgatót fogadtunk az elmúlt években, akik szintén tematikus programokon vettek részt az SZTE szervezésében.

Mit gondol, hogyan érdemes a hallgatóknak külföldi egyetemet, célországot választani, hogy a legtöbbet hozhassák ki az ösztöndíjas időszakukból?

A hallgatók a CEEPUS általános szabályaival több forrásból is megismerkedhetnek, pontos információk állnak rendelkezésre a program hivatalos oldalán és az SZTE online felületein. A következő lépés a célország és intézmény kiválasztása, amelyhez szükséges a személyes kapcsolat, együttműködés, előkészítő munka, ebben igyekszem segíteni hallgatóinknak. Ma már ismétlődő csomagokat is tudunk ajánlani számukra, ebből adódóan már ők is ajánlják egymásnak – saját tapasztalataik alapján – a mobilitási lehetőséget. A szakmai tartalom mellett igyekszünk további információt és élményt is adni. Az STE keretében a team-munka is gyakori, a magyar és a külföldi hallgatók valamilyen közös kreatív feladatot valósítanak meg, ahol az elmélet és a gyakorlat összekapcsolódik az üzemlátogatás tapasztalataival. Akkor válik teljessé a mobilitás, ha egy folyamat előkészítése már jóval korábban elkezdődik, pl. a kiutazó hallgatók prezentációt készítenek, melyet a mobilitás alatt bemutatnak, illetve a hazaérkezést követően szerzett ismereteiket egy kapcsolódó tantárgy keretében prezentálják.

Tartja a kapcsolatot hallgatóival külföldi mobilitásaik alatt?

A kapcsolattartás szükséges a hallgatókkal, hiszen egyfajta felelősséggel tartozunk értük. Szerencsére külföldi partnereink rutinosak a nemzetközi programokban, így akár CEEPUS, akár Erasmus+ keretében utaznak ki a hallgatók, bejáratott rendszerbe csöppennek. Természetesen, nem szervezünk akárhová mobilitásokat.

Hogy tapasztalta, miben fejlődhet egy hallgató a külföldi ösztöndíjas időszak alatt, akár a tanulmányi, akár a személyes fejlődést figyelembe véve?

Életszerűségben, az elmélet gyakorlatba átültetésében és szemléletben, nemzetközi tapasztalatokban. Nem elhanyagolható az idegennyelvi kompetenciáik fejlesztése sem.

Ön vett már részt CEEPUS program keretében oktatói mobilitáson? Ha igen, milyen tapasztalatokkal tért haza?

Többször vettem részt, mondhatni rendszeresen élek a lehetőséggel. Örömömre szolgál, hogy hívnak vissza újra és újra, óráim beépülnek a kinti képzésbe például a Nagyváradi Egyetemen vagy a Temesvári Műszaki Egyetemen. Ennek köszönhetően más projektekben is részt veszünk (pl. Poznani Közgazdaságtudományi Egyetemmel) és újabb CEEPUS hálózatot is tervezünk megpályázni. A teljesség igénye nélkül megemlíthetem még szkopjei és tetovoi partnereinket, de albániai partnerünkkel is meglepően gyümölcsöző az együttműködésünk.

Mit üzenne a pályázás előtt álló hallgatóknak, illetve kollégáinak, miért érdemes külföldi mobilitásra pályázni?

Olyan partnerországok is vannak a CEEPUS országok között, amelyek nem tartoznak a klasszikus turisztikai célállomások közé, gyakran nagyon kevés információval rendelkeznek róluk a hallgatók. Sokszor előfordul, hogy rácsodálkoznak, milyen sok és tartalmas lehetőséget nyújt egy-egy ország, ahová maguktól talán nem is mennének. A pályázóknak javaslom, hogy legyenek nyitottak, bátrak! Ne felejtsék el, hogy diplomájukat Magyarországon szerzik, de a tudás alkalmazására már nemzetközi környezetben, versenyben kerül sor.

Kiss-Némethy Nóra
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

Utolsó módosítás: 2022.02.02.