2021-től megújul az Erasmus+ program

2021.02.26.

Hír | Ifjúság, EU, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

Több mint 26 milliárd euró támogatást fogadtak el az Erasmus+ program új programszakaszának költségvetésére. A következő 7 évben a program fókusztémái: inklúzió, digitalizáció, környezetvédelem és aktív részvétel.

Az új program a pandémia hatásainak enyhítéséhez is hozzájárul: az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak az alulról jövő kezdeményezések, illetve, hogy a hátrányos helyzetűek és a kisebb kapacitással rendelkező szervezetek is könnyebben hozzáférhessenek a programhoz.

Utóbbi elképzeléshez járulnak hozzá a virtuális együttműködések, virtuális mobilitások, a vegyes (blended) projektek, illetve az újonnan bevezetésre kerülő kis léptékű stratégiai partnerségek projekttípus. Ehhez - a hagyományos stratégiai partnerségek projektekhez képest - kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók is hozzá tudnak férni. Lehetőség nyílik akár 6-24 hónapos időtartamú projektek megvalósítására. Ezeken túl a korábban megismert és közkedvelt pályázattípusok továbbra is elérhetőek lesznek, mint például a fejlesztő típusú, innovatív stratégiai partnerségek.

Továbbá a köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban lehetőség lesz rövid távú mobilitás megvalósítására, amelyben az intézmények 6-12 hónapos időtartamú mobilitási projektekre pályázhatnak.

Az inklúziós támogatás továbbra is opció lesz mind a mobilitási, mind a stratégiai partnerségi projektek esetében.

Az aktív részvétel is fókuszba kerül: az új programciklus kiemelten támogatja a fiatalok demokratikus életben való részvételét.

Az új program foglalkozik a globális felmelegedés és a fenntartható fejlődés kérdésével is, támogatja a klímabarát utazással, az ismeretterjesztéssel és a fenntarthatósággal foglalkozó projektek megvalósítását. 2021-től +15% támogatás jár a zöld utazási módok választása esetén, mint vonat, autóbusz vagy autómegosztás.


VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉS, SZAKKÉPÉS, FELNŐTT TANULÁS ÉS IFJÚSÁG TERÜLETEIN

A stratégiai szemléletet és a hosszú távú tervezést fogja elősegíteni az Erasmus-akkreditáció a köznevelés, szakképzés, felnőtt tanulás és ifjúság területein. Az új kategória azoknak az intézményeknek szól, akik rendszeresen valósítanak meg mobilitási projekteket, és az akkreditáció lehetőséget ad számukra, hogy egyszerűsített módon pályázzanak ezekre a tevékenységekre. A köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulási szektorokban (a 2020. október 29-i határidőt követően) még nem került kiírásra a következő pályázati határidő; az ifjúsági szektorban azonban folyamatosan pályázható az Erasmus-akkreditáció. Az akkreditáció legalább 2, maximum 5 éves időszakra igényelhető.

Fontos, hogy a köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban az akkreditációval rendelkező intézmény nem nyújthat be rövid távú mobilitásra szóló pályázatot. Konzorciumok esetében egy intézmény maximum két mobilitási projektből kaphat támogatást egy adott szektorban.

A szakképzési szektorban a szakképzési tanúsítvánnyal rendelkező intézmények számára eddig is elérhető volt az egyszerűsített pályázási mód; nekik lehetőségük van tanúsítványukat átvinni az új programba. A tanúsítvánnyal nem rendelkező intézményeknek az Erasmus-akkreditáció megszerzésére lesz alkalmuk; a szakképzési tanúsítvány megszerzésére pedig nem lesz a továbbiakban lehetőség.

Emellett elszámolhatóvá válik a szakképzési versenyeken való részvétel, mint mobilitási tevékenység, valamint az akkreditált szakképzési intézmények szervezhetnek tanulói és oktatói mobilitási projekteket a partnerországok területére, illetve fogadhatják az onnan érkező résztvevőket.

A felnőtt tanulási mobilitási projektek a következőképpen módosulnak majd: az alulképzett vagy hátrányos helyzetű felnőtt tanulóknak lehetősége nyílik csoportos mobilitáson való részvételre (2-30 nap), valamint egyéni mobilitási projektekben való részvételre (10-30 nap). A csoportos mobilitásoknak az alábbi témák legalább egyikére kell fókuszálniuk: kulcskompetencia-fejlesztés, demokrácia és állampolgárság, Uniós értékek, környezeti fenntarthatóság és a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

A szektorban támogatott tevékenységek kiegészülnek az előkészítő látogatások szervezésével, illetve gyakornokok vagy olyan szakértők fogadásának lehetőségével, akik a résztvevő szervezet oktatási-képzési módszereit fejleszthetik.

A köznevelés, szakképzés és felnőtt tanulás szektoraiban lehetőség nyílik tanárok, oktatók és trénerek fogadására is.

Az ifjúsági szektorban az ifjúságügyi szakpolitikai célok támogatása kerül a középpontba: a megvalósuló projekteknek igazodniuk kell majd a tizenegy Ifjúsági Célhoz, valamint a területen elérhető Erasmus-akkreditációra pályázó szervezeteknek az Erasmus Ifjúságügyi Minőségi Elvárásoknak megfelelő minőségű mobilitási projekteket lesz szükséges megvalósítani. Új pályázattípus is lesz: az ifjúsági párbeszéd projekteket váltja fel a részvételi tevékenységek pályázattípus, ami az ifjúsági részvételt támogató rugalmas projekt formátum. Az Erasmus+ program részévé válik a DiscoverEU kezdeményezés is, amelyre minden 18 éves fiatal jelentkezhet, és amelynek első várható benyújtás ideje 2021 őszére várható.


VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁS TERÜLETÉN

A felsőoktatási szektorban elérhetővé válik az intenzív vegyes program (intense blended programme), ami lehetővé teszi részben fizikai részben virtuális tevékenységek megvalósítását hallgatók és munkatársak számára. A tervezett tevékenységeknek minimum 15 résztvevővel kell megvalósulniuk, és egy fizikai mobilitásból (5-30 nap) valamint egy virtuális részből kell állniuk; utóbbi online kooperatív tanulás és csoportmunka formájában valósulhat meg.

Újdonság lesz továbbá, hogy kiterjesztik a néhány éve bevezetett Európán kívüli mobilitásokat is: az eddig csak Európán belül pályázható KA103-as kategóriában – ami az új ciklusban a KA131-es kódot kapja – Európán kívül is megvalósítható a ki- és beutazás. Ezen túl a PhD-hallgatók pályázati lehetőségei is bővülnek: az új programciklusban a hallgatói és oktatói tevékenységekre is jelentkezhetnek, melyen keresztül lehetőségük nyílik a rövidtávú mobilitási pályázatra is (ez eddig csak oktatói státuszban volt elérhető).

 

A végleges információk a 2021-es frissített pályázati útmutatóban jelennek meg, amely várhatóan március második felében válik elérhetővé.

Az Európai Bizottság hivatalos sajtóközleménye itt található.

Utolsó módosítás: 2021.03.01.