Az iskola és a család kapcsolatának előmozdításával az inklúzió szolgálatában

2021.05.25.

Rendezvény | Ifjúság, EU, Szakképzés, Nonprofit szervezet, Köznevelés, Felsőoktatás

Alma a fán műhelysorozat - fókuszban a társadalmi befogadás az oktatásban

Alma a fán - Értjük egymást? Értsük egymást! Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre címmel idén második alkalommal került megrendezésre pedagógusoknak és a társterületek szakembereinek szánt műhelybeszélgetésünk, a pandémia okán ezúttal is online formában.

Az évek óta népszerű Alma a fán pedagógusoknak és az Alma a fán – Fókuszban a korai iskolaelhagyás műhelysorozatunkhoz kapcsolódóan 2019-ben indítottuk útjára az Alma a fán – Fókuszban a társadalmi befogadás az oktatásban címet viselő sorozatunkat, fórumot teremtve az együttműködésre, az együtt tanulásra a pedagógusok, szülők, iskola- és munkaközösség-vezetők mellett a társterületek szakemberei számára is. A délutáni, háromórás klubrendezvények célja, hogy az érintett szereplők számára teret biztosítsanak a párbeszédre és a tudásmegosztásra.

Az Alma a fán – Fókuszban a társadalmi befogadás az oktatásban című műhelysorozat keretében (mely a STAIRS elnevezésű projekt keretei között kerül megrendezésre) több műhelyt rendeztünk már:

  1. Hatékony kommunikációval a társadalmi beilleszkedésért küzdő gyerekek támogatásáért (2019. október 17.) 
  1. Befogadó oktatási környezet (2020.02.27.)
  1. Tudásportálokkal és projekteredményekkel a tanulók támogatásának szolgálatában (2020.10.01.)
  1. Értjük egymást? Értsük egymást! Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre 1. (2021. 03.25.)
    Értjük egymást? Értsük egymást! Jó gyakorlatok és módszertanok a szülőkkel való együttműködésre 2. (2021. 05.20.)

Az Európai Unió Oktatás és Képzés 2020, iskolai irányelveket kidolgozó munkacsoportjának eredményeit összefoglaló „Átfogó iskolai megközelítés a korai iskolaelhagyásról” című tanulmány is rámutat arra, hogy az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél kö­zötti kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni. Az ösztönző otthoni környezet és a szülői részvétel döntő fontosságú a gyermek tanulási, kognitív, társadalmi és érzelmi fejlődésében. Gyakran előfordul azonban, hogy az iskola és a csa­ládok közti viszony problémás. Ennek egyrészt okai lehetnek a szülők előző oktatási ta­pasztalatai, iskolai végzettsége, kulturális és társadalmi-gazdasági hát­tere, az eltérő gyereknevelési stílus, vagy az iskolai „kultúrával” és „nyelvvel” kapcsolatban tapasztalt távolság. Másrészt az is előfordulhat, hogy a tanárok a szülőket passzívnak, vagy épp ellenkezőleg, tolakodónak tartják, illetve nincs elegendő idejük vagy tapasztalatuk ahhoz, hogy haté­konyan megszólítsák és bevonják a szülőket.

A két alkalom egymásra épült, de önállóan is értelmezhető volt. Beszélgetőtársaink voltak: Dr. Imre Nóra, a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa, a téma szakértője; Uzsoki Ágota, a budapesti Ficánkoló Delfinek Óvoda óvodavezetője; Szabolcs Csilla Deák Diák Általános Iskola alsó tagozatos munkaközösség-vezetője; Dr. Debreczeniné Nagypál Katalin, a debreceni Ady Endre Gimnázium pedagógusa, OFOE elnökségi tag; Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója; Dr. Bánfi Balázs Miklós, klinikai szakpszichológus, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári tagintézményének igazgatóhelyettese; Daniss-Bodó Eszter, spéciszülő, az Egy sima, egy fordított – Egyesület az inklúzióért képviselője; Tóthné Almássy Monika, a Kórházsuli vezetője.

Célunk jó gyakorlatok bemutatása, szakértők és segítő szakemberek megszólaltatása mellett az volt, hogy újra hangsúlyozzuk projektünk mottóját: Tanulj meg többet tenni! Az együttműködés nem magától értetődő tevékenység --- tanulnunk kell együttműködni is, hogy együtt még többet tudjunk tenni. Tanulnunk kell meglátni azokat a helyzeteket, amelyekben felelősségünk van, amelyekben aktívan cselekednünk kell. Hogy a kirekesztés megszűnjön mindennapos tapasztalás lenni, az inklúzió, a társadalmi befogadás az oktatásban pedig megszűnjön üres frázis lenni. 

Tanuljon velünk többet tenni következő Alma-műhelyünk alkalmával is, melyet 2021. őszére tervezünk!

 

Utolsó módosítás: 2021.06.08.