National VET Team / Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport

2021.09.27.

Nemzetköziesítés | Szakképzés

Az új, 2021–2027 közötti Erasmus+ programszakaszban a National VET Team nyújt szakértői támogatást a nemzeti irodák számára az Erasmus+ program végrehajtásához, azáltal, hogy szakmai segítséget kínálnak a szakképzési pályázóknak.

Ez évtől a szakképzés fejlesztése, a szakképzési rendszerek modernizációja és az ezt támogató Erasmus+ program megvalósítása egy megújult, korszerűsített európai szakpolitikai környezetben folyik, amelynek kereteit, stratégiai irányvonalait és prioritás-területeit a 2020. november 24-én elfogadott új európai jogszabály, „A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló Tanácsi Ajánlás” határozza meg. 

Ez az Ajánlás hatályon kívül helyezte a szakképzés terén két meghatározó európai átláthatósági eszközt – az Európai szakképzési kreditrendszert (ECVET) és a Szakképzés európai minőségbiztosítási referencia keretrendszerét (EQAVET) – létrehozó, 2009-ben elfogadott európai parlamenti és tanácsi ajánlásokat. Ezzel egyidejűleg az ECVET mint önálló európai eszköz is megszűnt, ugyanakkor az ECVET egyes értékes alapelveit és elemeit – mint a tanulási eredmény alapú megközelítés, a tanulási eredmények egységeiből álló képesítések, rugalmas és moduláris tanulási utak – az új jogszabály tovább viszi, magában foglalja. A szakképzésben részt vevő tanulók mobilitását támogató ECVET eszközök (Tanulási Megállapodás, Együtt-működési Megállapodás) pedig beépülnek más uniós eszközökbe, pl. Erasmus+ program, Europass.

Az Ajánlás továbbá integrálta az uniós szakképzési minőségbiztosítással kapcsolatos munkát és az új szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban korszerűsített EQAVET Keretrendszert.

Az új európai szakpolitikai fejleményeknek megfelelően ebben az évben újraszerveződött a Tempus Közalapítvány által 2012-2020 között működtetett Európai Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) Szakértői Hálózat, és helyét a Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport, vagy más néven a National VET Team vette át.

A National VET Team egyrészt tovább folytatja az ECVET Szakértői Hálózat munkáját, másrészt tevékenységi köre új feladatokkal is bővült. A National VET Team elsődleges célja és feladata az Erasmus+ projektek kedvezményezettjeinek támogatása a pályázatok sikeres szakmai megvalósítása érdekében:

 • A szakképzés fejlesztésére létrehozott uniós eszközöknek és irányelveknek megismertetése a pályázókkal
  • Európai Szakmai Alapprofilokban megfogalmazott képzési irányelvek
  • EQAVET Keretrendszer
  • Pályakövetési rendszerek és a tanulószerződéses gyakorlati képzés minőségbiztosítását szolgáló keretrendszerek
  • Projekt alapú oktatás
  • Tanulási eredmény alapú szemlélet
  • Tanulási modulok mérése és értékelése
 • Képzések és workshopok szervezése
 • Szakmai cikkek írása, kiadványok elkészítése
 • Szakmai támogatás, tanácsadás nyújtása

A National VET Team tagjai a szakképzésben aktív szakemberek és szakértők, akik behatóan ismerik a hazai szakképzési rendszert és az európai szakképzési eszközöket, széles körű tudással és szakmai tapasztalattal rendelkeznek a tanulási célú mobilitás, a minőségbiztosítás, a tanulási eredmények alkalmazása, a projektpedagógia, a végzettek pályakövetése, a szakmai gyakorlatok megvalósítása terén.

A Munkacsoport hét szakértő tagját az Innovációs és Technológiai Minisztérium kérte fel a megújuló National VET Team szakmai munkájában való részvételre. A tagság az új Erasmus+ program időtartamára, a 2021-2027 időszakra szól.

A National VET Team az Európai Bizottság által jóváhagyott éves munkaterv szerint működik. A Munkacsoport éves munkatervének elkészítéséért és megvalósításáért a Tempus Közalapítvány Erasmus+ Mobilitási csoportjának koordinátora a felelős.

A National VET Team 2021. évi munkatervének főbb feladatai, tevékenységei:

 • Kétnapos képzés: Tanulási eredmények alapú szemlélet alkalmazása
 • Egynapos workshop: Tanulási eredmények alapú szemlélet alkalmazása
 • Egynapos workshop: Minőségbiztosítási elvek érvényesülése
 • Kiadvány: Projektpedagógia, projektoktatás
 • Szakmai cikkek az Erasmusplusz honlapon
 • Szakmai konzultáció pályázóknak

Utolsó módosítás: 2021.09.28.