Innovatív pedagógusok – Digitális Pedagógus díjakat adott át a Tempus Közalapítvány

2021.12.15.

Digitalizáció | Szakképzés, Köznevelés

A díjazott tanárok módszertani ötletei megtekinthetőek a Digitális Módszertárban.

A felhívás keretében feltöltött 73 módszertani ötlet mindegyike elérhető a Digitális Módszertár adatbázisában, ahol témakör, korosztály, kompetenciák és kulcsszavak alapján is szűrhetünk, böngészhetünk a jógyakorlatok közt. (A tudástár a keresőmezők/szűrők használata nélkül a lista tetejére rendezi a díjazott ötleteket)

A 9 éve útjára indított Digitális Módszertár arra hivatott, hogy az IKT eszközöket és digitális pedagógiai módszereket kreatív és innovatív módon alkalmazó tanárok ötlettára legyen. Az adatbázis használatával a pedagógusok a tanórák és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához nyerhetnek inspirációt, illetve konkrét, a mindennapi iskolai tevékenységeik során alkalmazható módszereket tanulhatnak egymástól. A gyakorló tanárok által feltöltött anyagok a 21. századi fiatalok, vagyis a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával.

Idei díjazottjaink között több szaktárgyi órák keretein túllépő projektet és óratervet is találhatunk: Pályaorientációs foglalkozást, tudatos pénzügyi oktatójátékot, és a diákok személyiségével, csoportkohéziójával foglalkozó ötleteket is. Idén először díjaztunk továbbá óvodapedagógiai foglalkozást. A díjazott ötletek részletesebb leírását cikkünkben lejjebb, illetve teljes terjedelmében a címekre kattintva olvashatják!

A díjakat a Digitális Tér Konferencia 2021 rendezvényén jelentettük be és adtuk át. A díjazott ötletek rövid bemutatásáról készült felvétellel hamarosan frissítjük cikkünket.
Hamarosan (2022. január 19. - február 10. között) lehetőségünk lesz a díjazott ötleteket hosszabb előadások keretében is megismerni, ahol lehetőség lesz kérdezni is a díjazott pedagógusoktól. Az ezzel kapcsolatos hírekért kövessék A tanulás jövője Facebook oldalunkat!

Ezúton is gratulálunk a díjazott pedagógusoknak!

Díjazott ötletek és méltatásaik:

Pályázz! Szövegértési és szövegalkotási kompetenciák a pályaválasztásban és a munkaerőpiacon
Fodor Gabriella
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A díjazott projekt a pályaválasztás témáját dolgozza fel 11.-12. évfolyamos diákokkal. A projekt középpontjában a szöveg fókuszú kompetenciafejlesztés mellett a felfedeztető tanulás, a differenciálás, az élményszerűség, a problémamegoldás és az együttműködés áll. A díjazott pedagógus munkájában egy olyan foglalkozást ismerhetünk meg, amelyben nem csak sok kreatív megoldás és megfelelően alátámasztott IKT eszközhasználat lelhető fel, bizonyosak lehetünk benne, hogy a részvétel élmény lesz a diákok számára is!

Csillagösvényen
Kiss Mónika Mária
Szegedi Orczy István Általános Iskola

A pályamű többszörös Digitális Pedagógus díjas tanárunk egy online oktatás során megvalósított projektje 3. osztályos diákok számára. A gyerekek résztvevői és alkotói a közös mesének, amelyben földre hullott csillagok gyerekekké változtak. A projekt célja a változatos kompetenciák fejlesztése mellett, hogy segítse a gyerekek támogató közösségének megtartását az online oktatás alatt.

#NemzetiParkTúra
Anda Dávid, Szenes Mónika
Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Az online oktatás alatt megvalósított projekt célja, hogy Nemzeti Parkjaink révén a 9-11. osztályos tanulók megismerhessék Magyarország természeti kincseit és kultúráját. A projekt során a tanulócsoportok egy kiválasztott Nemzeti Parkunkban történő túra megadott szempontok szerinti bemutatását kapták feladatul. Az alaposan megtervezett együttműködés és értékelést követően a győztes csoport túráját a korlátozások feloldását követően az iskola vezetésének támogatásával az iskola meg is valósította.

Játék az elemekkel
Környeiné Hermann Ágnes
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János téri feladatellátási helye

A vetélkedő az Arisztotelészi őselem négy elemét: a tüzet, a vizet, a földet és a levegőt állította a középpontba. A gyerekek online és offline játékokat készítenek a négy elem témakörhöz kapcsolódóan, úgy, hogy közben próbákat kell teljesíteniük. A másodikosokkal megvalósított projektben a tanulók játszanak, terveznek, kézműveskednek, értékelnek és rövid bemutatókat tartanak. Szükségük volt találékonyságukra, teremtő ötleteikre, eredeti megközelítésre a játékok kitalálásához.

Időutazás projekt - Közös nyomozás eltűnt kincsek után
Kovács Kriszta
Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium

A díjazott pályamű egy izgalmas, sok szálon játszódó kooperatív nyomozás, 10-12 diák részvételével 9-11. évfolyamon. A diákok játéktere egy online faliújságon volt, ami az időutazó nyomozók virtuális irodájaként szolgált. Erre a háttérre rendezve kapták feladatokat a diákok. Ezek között volt egyszerűbb, mint egy-egy puzzle kirakása, egy kiállítótérben való adatgyűjtés, de összetettebb kihívás is: rádióinterjú készítés, matematikai- logikai feladványok, kódfejtés, szabadulószoba, jelmeztervezés. A projekt megoldása versenyszituációt is teremtett a csoportok között, ahol a leggyorsabb és legkreatívabb feladatokat létrehozó csoportok versenghettek egymással.

Mitől zöld a Föld?
Göndör Réka, Horváth Amarilla, Frimanné Mucsi Éva, Horváthné Baa Mária, Pati Szabina
Központi Óvoda Pipitér Tagóvodája

Első Digitális Pedagógus díjjal díjazott óvodai projektünk keretében, három csoportban megvalósított, Föld Napjához kapcsolódó projektet ismerhetünk meg. A tanulókkal kisfilmet készítettek, memóriajátékot és kvíz alkottak valamint saját pályákat is építettek a padlórobotokhoz. A projektben változatos óvodapedagógiai tevékenységeket és fenntarthatóságra nevelő foglalkozásokat ismerhetünk meg, amelyek egészében és részeiben is adaptálhatóak.

TÜKÖRKÉP – avagy mit rejt a tükör?
Dénesné Szak Andrea
Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola

Többszörös Digitális Pedagógus díjazott feltöltőnk ötletének apropójául a karanténos oktatás alatti tapasztalata szolgált, miszerint a diákok nem szívesen vesznek részt kamerával az online órákon. Szerette volna tudni, hogyan viszonyulnak önmagukhoz, mennyire jó önismerettel rendelkeznek. A diákok a pármunkában, a közös alkotás folyamatában újra megélhették a közösség értékteremtő erejét ahol öröm számukra a közös munka. A 11-14 éves korosztálynak tervezett foglalkozás további céljai a mélyebb önismeret, nagyobb motiváció, erősebb önbizalom és csoportkohézió, az alkotás örömének a felfedezése, kreatív és tudatos IKT eszközhasználat – amelyek minden bizonnyal meg is valósultak.

Minden klAPPol pénzügyileg?
Éder Márta
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

A többszörösen Digitális Pedagógus díjjal jutalmazott pedagógus módszertani ötletének alapvető célja a diákok gazdasági, pénzügyi ismereteinek és tudatosságának, valamint digitális kompetenciájának játékos fejlesztése 7-8. évfolyamon. Kerettörténetbe ágyazottan kell a diákoknak megtalálni egy kulcsot, miközben szükségük van furfangra, logikára és digitális eszközök használatára. A digitális készségfejlesztésen túl az óraterv célja, hogy a diákok figyelmét ráirányítsa a tudatos pénzhasználatra, a tudatos vásárlás fontosságára, s közben az ismereteiket észrevétlenül bővítse, valamint olyan szemlélet alakuljon ki, melyben látja a tanuló, hogy mekkora felelősség pénzzel bánni, s milyen következményei lehetnek rossz döntéseinknek.

eTwinning különdíjak:

Thinking Caps On!
Nagy Irén
Kürt Alapítványi Gimnázium

A pályamű az iskola és oktatás, érettségi témakörhöz kötődik, a téma feldolgozásának lezáró fázisa érettségihez közeledő tanulók számára. A projekt megvalósítása során a tanulók az adott témakörben dolgoznak általuk kialakított néhány fős csoportokban vagy választásuk szerint önállóan. A projekt bevezetését, előzetes tudásfelmérést követően a tanulók egy szűkebb témával foglalkoznak, amelyet csoportjukkal közösen vagy önállóan választanak ki, illetve a kutatás befejeztével megosztják az eredményeket a tanulócsoport minden tagjával. A projekt munkanyelve az angol: a források és a produktumok is angol nyelvűek.

Személyiségamőba
Szabó Márta Mária
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A módszertani ötlet alapjául a bevont középiskolai tanulók által elkészített történelmi személyiségekhez kapcsolt kártyák és azokkal való speciális közös fejlesztő játéktevékenység áll. A 15-18 évesek számára alkotott módszertani ötlet a feltöltő egy korábbi fejlesztésének a "Történelmünk kártyái"-nak továbbgondolásán alapul. A projekt két részből áll: első szakaszában a diákok saját kutatáson alapuló produktumot - személyiségkártyát készítenek. Minden kártya rengeteg, változatos ismeretet, érdekességet tartalmaz a személyiségekről. A személyiségek humoros pontozásával a diákok saját életükhöz kötik, néhány szempontból értékelik a személyiségeket - az értékelés is a kritikai gondolkodás fontos összetevője. A projekt második szakaszában az osztály csapatokban rendszeres időközönként - kb. egy-két hetente játszik a játékkal.

Utazás az atom középpontja felé
Jelenfiné Balázs Margit
Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola

A 11-14 éves korosztály számára 2 tanóra időtartamában mutat be a pályázat módszertani példát. A téma: Az atomok felépítése. A megadott felület segítségével játékosan, videók segítségével tanulhatták meg a tanulók ezt a fontos tananyagot. A pályaműben egy olyan hibrid oktatásban ajánlott módszert ismerhetünk meg, amely a tanulók életkorához illeszkedően egyértelmű tanulási útvonalat kínál a téma új ismeretfeldolgozáshoz és gyakorlásához.

Utolsó módosítás: 2021.12.20.