Nemzetközi tudásmegosztó fórum az Erasmus-akkreditáció kihívásairól

2021.12.15.

Magazin | Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés

Az Erasmus+ program keretében megvalósuló képzési és együttműködési tevékenységek (Training and Cooperation Activities: TCAs) újonnan bevezetésre került formái a hosszú távú együttműködések (Long-term Activities: LTAs), melyek több évre szóló stratégiai keretet biztosítanak egy-egy szakpolitikai terület feltárására (pl. társadalmi befogadás és hozzáférés, fenntarthatóság, digitalizáció stb.) azzal a céllal, hogy hatást gyakoroljanak a program és az általuk kezelt szakpolitika területére.

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ TCA Forrásközpontja – a SALTO E&T Forrásközpont – koordinálja azt a hosszú távú együttműködést, (Long-Term Activity in Accreditation) melynek keretein belül az Erasmus-akkreditációval kapcsolatban felmerülő kérdéseket és dilemmákat vitatják meg tematikus műhelyek keretében. A tevékenységsorozat lehetőséget biztosít a köznevelésben, szakképzésben és felnőtt tanulásban érintett

  • szakértőknek az akkreditációs mobilitási pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására és közös szakmai gondolkodásra, továbbá
  • a pályázói célcsoportnak akkreditációs pályázatuk sikeres benyújtásához nemzetközi tapasztalatcserére,
  • és a már sikeresen pályázó projektkoordinátoroknak a hosszú távú stratégiai gondolkodást igénylő projektek lebonyolítására.

Az Erasmus-akkreditáció bevezetése markáns változást jelentett a köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulási szektorban működő intézményeknek a hosszú távú tervezés tekintetében. Ez nemcsak a pályázóktól, de a pályázatokat értékelő szakértőktől is szemléletváltást követelt.

Az új akkreditációs LTA keretében a Tempus Közalapítvány workshopot szervezett 2021. június 10-11 között. Az eseményre 11 országból érkeztek szakértők és nemzeti irodák munkatársai, hogy megosszák tapasztalataikat és kérdéseiket az új pályázattípussal kapcsolatosan. A szeminárium további célja az volt, hogy a résztvevők kifejtsék véleményüket a pályázattípus felépítéséről, illetve a pályázatok értékelésének módjairól is egyeztethettek, különös fókusszal az intézmények által megfogalmazandó Erasmus-tervre vonatkozólag.

A két nap során 5 különböző tematikus workshop állt a résztvevők rendelkezésére.

Az első három műhely kifejezetten a pályázatokat értékelő szakértőknek szólt, és olyan tématerületekre fókuszált, mint a célok, szükségletek és tevékenységek koherenciájának értékelése, az Erasmus-terv céljainak értékelési nehézségei vagy projektmenedzsment és projekteredmények. Az utolsó két műhelyre a különböző országok nemzeti irodáinak képviselői kaptak meghívást, akik a pályázatkezelő szempontjait vizsgálva osztották meg jó gyakorlataikat a pályázatok értékelésének folyamatáról, és gyűjtötték össze javaslataikat a pályázattípus továbbfejlesztésére vonatkozóan.

Összesen 29 szakértő és 24 nemzeti irodai munkatárs vett részt a közös munkában, mindhárom oktatási szektort megfelelő arányban képviselve. A legtöbben számos tapasztalattal rendelkeztek a pályázatok értékelése vagy a pályázatkezelés lebonyolítása területén.

A visszajelzések alapján a résztvevők igen hasznosnak találták a rendezvényt. A szakértők számára ez volt az első alkalom, hogy nemzetközi szinten találkozni tudtak és megoszthatták tapasztalataikat egymással. Az akkreditációs LTA folytatódik, így a következő évben újra lesz lehetőség folytatni az eszmecserét az eddig elért eredményekre építve.

Lukács Julianna és Szilágyi Róbert | Tempus Közalapítvány | Erasmus+ Programiroda

Utolsó módosítás: 2022.11.22.