Megújultak az Erasmus+ kiegészítő pénzügyi támogatások

2022.02.24.

Ösztöndíj | Felsőoktatás

A 2021-2027-es Erasmus+ programszakasz egyik kiemelt prioritása az inklúzió és a sokszínűség. Ezért a program jelentős figyelmet fordít arra, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők nagyobb eséllyel vehessenek részt az Erasmus+ mobilitásban.

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás hallgatóknak

Szélesebb pályázói körben és megemelt ösztöndíjösszeggel igényelhetik az Erasmus+ esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatást a külföldi mobilitásban résztvevő hallgatók. Az új esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy további anyagi támogatás juttatásával lehetőséget biztosítson az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak.

Pályázás:

A pályázatokat az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére ösztöndíjat elnyert hallgatók az új felhívás értelmében a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan benyújthatják.

A jelentkezés az alábbi online felületen történik:
https:\eselyegyenloseg.tpf.hu

Főbb tudnivalók:

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlat mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A részletes felhívás a linkre kattintva olvasható el.

Fogyatékosággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek és az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Pályázás:

A kiutazóknak a küldő intézménynél szükséges benyújtani a pályázatukat. A jelentkezés a 2021/2022-es tanév végéig folyamatosan lehetséges.

Főbb tudnivalók:

Hallgatók számára igényelhető kiegészítő támogatás összege egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), vagy 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.

Amennyiben ezt meghaladó, alátámasztott igénye van a hallgatónak, úgy magasabb összegű támogatás is igényelhető, melyről tételes igénylés és elszámolás szükséges.

A részletes felhívás a linkre kattintva megtekinthető.

Fogyatékosággal élő vagy tartósan beteg munkatársak kiegészítő támogatása

Azon felsőoktatási intézményi munkatársak jogosultak benyújtani a pályázatot, akik az Erasmus+ program 2021/2022-es tanévére nyertek ösztöndíjat, és tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek, az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest.

Pályázás:

A jelentkezés folyamatos a tanév végéig, a pályázatokat a küldő intézménynél szükséges benyújtani.

Főbb tudnivalók:

A támogatás összege Erasmus+ oktatási vagy képzési célú mobilitás esetén tételesen kerül elszámolásra. A felsőoktatási munkatársaknak szükséges minden esetben az igényelt tételeket részletesen felsorolni a pályázat benyújtásakor. A mobilitás befejezésekor pedig a kiutazóknak számlákkal szükséges igazolni a felsorolt tételek alapján megítélt teljes támogatás felhasználását.

A részletes felhívás a linkre kattintva elérhető.

Utolsó módosítás: 2022.05.27.