Kiírásra került az Európai Nyelvi Díj 2022-es pályázati felhívása

2022.06.07.

Pályázat | EU, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

2022-ben öt fő prioritás került meghatározásra:

 • A nyelvtanulás támogatása az információs és kommunikációs technológiákon (IKT) és a digitális médián keresztül
 • Az egyenlőség, szociális kohézió és az aktív állampolgárság támogatása a nyelvtanuláson keresztül
 • Nyelvtanárok szakmai fejlődése
 • A tanulói autonómiát, az autonóm nyelvtanulást segítő nyelvi programok
 • Intézményen belüli vagy intézmények közötti szakmai együttműködést segítő programok 

A nyelvi program…

…legyen átfogó és kreatív:

 • Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.
 • Az elérhető eszközöket kreatívan használja fel, hogy azok fiatal kortól ösztönözzék a nyelvtanulást.
 • Új, korábban még nem alkalmazott megközelítési módokat kell feltárnia, megfelelve a tanulók szükségleteinek.
 • Európa valóságából és nyelvi sokszínűségéből kell kiindulnia, továbbá ki kell használnia az abban rejlő lehetőségeket (például: határokon átnyúló kapcsolatok vagy nyelvtanulás szomszédos országok között), hogy az idegen nyelvek tanulásán keresztül hozzájáruljon más kultúrák megismertetéséhez.

…legyen kiterjeszthető, továbbadható:

 • Növelje a tanulók és tanárok motivációját, és támogassa a nyelvi sokszínűség iránti pozitív attitűd kialakítását.
 • Lehetséges forrásként kell szolgálnia mások számára, eltérő környezetben, különböző országokban. Például jó, ha az adott folyamat az eredetin kívül más nyelvek tanítására vagy más korcsoportok számára is adaptálható, vagy online eszközöket használ a nyelvoktatás során.
 • Hozzá kell járulnia az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának mennyiségi és/vagy minőségi fejlődéséhez. Mennyiségi javuláson például a nyelvi kínálat bővítése értendő, különös tekintettel a kevésbé gyakran használt és oktatott nyelvekre. A minőségi fejlődés fogalmába tartoznak többek között a korszerű módszerek.

Amennyiben a pályázat a fenti feltételek mindegyikének eleget tesz, a programért felelős intézmény jó eséllyel pályázhat az Európai Nyelvi Díjra.

A pályázati határidő: 2022. szeptember 7.

A díjazott intézmények oklevélben részesülnek és 500 000 Ft kerül közöttük kiosztásra.

Bővebb információt a Pályázati felhívásban olvashatnak.

2021-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet és partnere, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézete a Demonstrátori Program a Biomedicinális Szaknyelv oktatásban című programért nyerte el a díjat.

További információ a díjazottakról >>

Európai Nyelvi Díj a Tempus Közalapítvány Erasmus+ honlapján.

Utolsó módosítás: 2022.06.30.