Európai uniós tanulmányok fejlesztése az NKE-n a Jean Monnet Tevékenységek révén

2022.07.21.

Pályázat | Felsőoktatás

Az Erasmus+ program 2021-től már nem csak a felsőoktatás, de az oktatás és képzés más területein is lehetőséget biztosít az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítésére a Jean Monnet Tevékenységek pályázattípus keretében.

A felsőoktatásban a Jean Monnet Tevékenységek hosszú múltra tekintenek vissza, és bármilyen tudományterületen lehetővé teszik az európai integrációs kapcsolódási pontok erősítését – legyen szó agrár-, műszaki tudományokról vagy akár a művészeti területről. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015-ben jött létre az Európa-tanulmányok Tanszék, amely a kezdetektől fogva célként tűzte ki a Jean Monnet hálózatba történő bekapcsolódást. Elsőként 2015. és 2018. között a „Jean Monnet Module for European Public Policy” projekt keretében két, mester szintű, angol nyelvű, interdiszciplináris szakmai kurzust indítottak.

Koller Boglárkát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) nemzetközi rektorhelyettesét kérdeztük a jelenlegi pályázattal kapcsolatos tapasztalatairól.

Mi motiválta az NKE-t hogy részt vegyenek a Jean Monnet Tevékenységekben?

Az Európa-tanulmányok kiemelt szerepet töltenek be az NKE alap-, mester és doktori képzési portfóliójában, valamint a szakirányú és egyéb képzésekben, mint a Magyar Diplomáciai Akadémia és a Nemzetek Európája európai uniós karrierprogram képzései. Az egyetem gondozásában jelenik meg az Európa-tanulmányok terület egyetlen hazai, magyar és angol nyelvű szakfolyóirata, az Európai Tükör. Ezen túl a sikeresen megvalósított korábbi Jean Monnet modul projekt tapasztalatira és eredményire építve, 2021-ben Jean Monnet Chair (Jean Monnet Tanszék) pályázatot nyújtottunk be.

Milyen típusú tevékenységeket folytatnak a Jean Monnet Chair pályázat keretében?

„Az EU rezílienciájának erősítése az európai identitás fejlesztése által” („Fostering EU resilience through European identity building”) című projektben 2021-től hároméves időszakban innovatív tananyagfejlesztést, nemzetközi publikációkat és rendezvényeket valósítunk meg. A projekttel nemcsak egyetemi hallgatókat, hanem már uniós területen dolgozó közigazgatási szakembereket és középiskolásokat is megcélzunk.

Miért éri meg a tanszéküknek részt venni a Jean Monnet Tevékenységekben?

Egy olyan európai uniós szakmai és tudományos hálózat részeként működve, mint a Jean Monnet hálózat, a mindennapi munkánk során közvetlen kapcsolatban vagyunk a tudományterületen tevékenykedő vezető európai intézményekkel, amely intenzív és többirányú tudástranszfert tesz lehetővé.

Mire érdemes figyelni egy pályázat elkészítse és megvalósítása során?

Átgondolt konceptuális megközelítést és jól alátámasztott ütemtervet tartalmazzon a pályázat, amelyek alapján a projekt megvalósíthatósága alátámasztott.

Melyek az intézmény tervei a jelenlegi projekt folytatása kapcsán?

A Jean Monnet hálózat lépcsőzetes építkezést tesz lehetővé, és a hálózatban történő folyamatos jelenlétet kíván meg a felsőoktatási intézményektől. Ennek megfelelően először egy Jean Monnet modult valósítottunk meg, jelenleg pedig Jean Monnet tanszék projektet működtetünk. A távlati célkitűzésünk a Jean Monnet kiválósági központ (Center of Excellence) megvalósítása, amely jól illeszkedne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-tanulmányok stúdiumaihoz, valamint speciális képzési portfóliójához.

A Jean Monnet Tevékenységek pályázat célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban, valamint világszerte.

További információ az alábbi linken.

Fekete Zsófia

Tempus Közalapítvány,

Felsőoktatási szakmai fejlesztések csoport

Utolsó módosítás: 2022.07.28.