CLIL LOTE - Tartalom alapú nyelvoktatás az angoltól eltérő nyelveken. Sikeres átmenet a különböző oktatási szintek közöt

2022.08.29.

Pályázat | Köznevelés

A Modern Nyelvek Európai Központja pályázatot hirdet műhelymunkán való részvételre.

A fenti projekt célja, hogy ajánlásokat dolgozzon ki arra, hogyan lehet a tartalom alapú nyelvoktatást megvalósítani az angoltól eltérő, más idegen nyelvek esetében (CLIL LOTE) is a különböző oktatási szintek (általános iskola, középiskola, felsőoktatás) közötti sikeres átmenet biztosítása érdekében. Az ajánlásokat gyakorlati példákkal támasztják alá különböző háttérből származó gyakorlatok esetében. A projekt résztvevői a CLIL-t az interkulturális nevelés részének tekintik, és egy olyan eszközt látnak benne, amely elősegíti az idegennyelv oktatás pluralista megközelítését.

Hogyan lehet bekapcsolódni?

A projekt témája iránt érdeklődő szakemberek részt vehetnek a projekthez kapcsolódó műhelymunkán. A jelentkezéseket az ECML nemzeti képviselője fogadja az ecml@tpf.hu email címen, majd küldi tovább az ECML-nek az alábbiak szerint.

Beküldendő dokumentumok:

  • szakmai önéletrajz magyar és angol vagy francia nyelven,
  • motivációs levél magyar és angol vagy francia nyelven.

A motivációs levélben (max. 3000 karakter szóközökkel) kérjük, térjen ki, hogy korábbi tapasztalatai, illetve jelenlegi tevékenységei hogyan kapcsolódnak a műhelymunkához, amelyre jelentkezni kíván. Szintén említse meg, hogy a tapasztalatokat kikkel, milyen módszerekkel kívánja megosztani. Továbbá kérjük, vázolja jövőbeni terveit is, hogyan kívánja az új ismereteket saját munkájába beépíteni és hasznosítani.

A kiválasztás elsősorban a pályázók szakmai háttere, a multiplikátori potenciál és a beküldött pályázati anyagok alapján történik. A műhelymunka munkanyelve angol és francia.

A programra Magyarországról 1 fő jelentkezését támogatja az ECML.

A műhelymunka időpontja: 2022. november 16-17.
Helyszín: ECML, Graz, Ausztria

A jelentkezési határidő: 2022. szeptember 8.

A műhelymunka tartalma

 A közös munka folyamán bemutatják a projektben eddig keletkezett anyagokat, melyek között megtalálhatóak ajánlások a tanterv és tanárképzés fejlesztéséhez, tananyagok, illetve többek között a Közös Európai Nyelvi Referenciakeretre épülő portfólió példák és javaslatok, hogyan lehet az oktatás különböző szintjein levő iskolák, tanárok és diákok közötti együttműködést elősegíteni. Az anyagokat továbbfejlesztik a műhelymunka után a résztvevőktől kapott visszajelzések alapján. Ezen kívül a résztvevők megoszthatják saját tapasztalataikat az oktatási szintek közötti átmenetek kezelésével, valamint a tartalom alapú nyelvoktatással kapcsolatban, ami az angoltól eltérő nyelveket érinti (CLIL LOTE).

 

Kik vehetnek részt?

  • Szakmai háttér: döntéshozók, tanterv- és tananyagfejlesztők, tanárképzők, tanárok
  • Szükséges tapasztalat, készségek: angoltól eltérő nyelvekhez kapcsolódó oktatási tevekénység, tananyagfejlesztés. lehetőség szerint CLIL LOTE tapasztalat.

 

A műhelymunkán való részvétel ingyenes. Az utazási költségeket az ECML fedezi, de a lehető legolcsóbb utazási megoldás választása elvárt. A költségeket utólag téríti meg az ECML, eredeti számla ellenében. A résztvevők ezen felül napidíjat is kapnak (max. napi 130 euro), amiből a szállást, ellátást és a helyi utazást tudják fedezni.

További információ a részvételről.

További információ a projektről.

Utolsó módosítás: 2022.08.30.