Lezárul az upgrade2europe projekt - Az europanizáció témakörben kidolgozott tananyag tesztelésére lehet jelentkezni!

2022.09.02.

Pályázóink hírei | Szakképzés, Köznevelés

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara magyarországi partnerként részt vesz több Erasmus+ által finanszírozott nemzetközi projektben.

Sok kis- és közepes vállalkozás, valamint szervezet küzd olyan problémákkal, melyek meggátolják az európai piacra lépésüket. Akadályozó tényező a többi között lehet például az europanizáció témájában rendelkezésre álló képzések hiánya, a külső konzultáció magas költségei, az erőforrások és az intézményi felkészültség hiánya. Ezen problémákra szeretne megoldást kínálni az upgrade2europe, az Erasmus+ program társfinanszírozásával 2020.10.01. – 2023.05.31. között megvalósításra kerülő projekt.

Ennek célja, hogy az oktató intézményeknek, a kis- és közepes vállalkozásoknak és szervezeteknek olyan anyagokat biztosítson, melyekkel kidolgozhatják és megvalósíthatják europanizációs stratégiájukat, hogy ezáltal intenzívebbé tegyék tevékenységüket Európa-szerte. 

A projektnek 3 fő célcsoportja van:

  1. szakképzést és felnőtt képzést nyújtó intézmények,
  2. kis- és közepes méretű szervezetek, pl. alapítványok, egyesületek, melyek az európai civil társadalom fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságúak
  3. mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások

A projekt keretében az europanizáció témakörben dolgoztak ki tananyagot a célcsoportok számára. Jelenleg a tananyag tesztelésének módszertanát dolgozzák ki, amihez keresik majd az érdeklődő kkv-ket, képzőintézményeket, alapítványokat.

A célcsoportok támogatása érdekében a projekt futamideje alatt a partnerek számos szakmai anyagot dolgoznak ki. Ezek a következők:

  • A célcsoport europanizációjának elméleti alapjait tartalmazó Folyamat modell;
  • A független europanizációhoz, illetve a szervezet további előrelépéséhez szükséges tudás, készségek és kompetenciák meghatározása az Európai Képesítési Keret Tanterv (EQF) tematikus blokkjainak megfelelően 8 nyelven;
  • A szervezet érettségi szintje alapján az europanizációhoz szükséges tevékenységi javaslatokat megfogalmazó Kézikönyv;
  • Az Oktatási és tanulási videók, melyek a Tantervben kifejtett tematikus blokkok összefoglalóját fogják bemutatni felíratozva 8 nyelven;
  • Az Europanizáció Eszközének továbbfejlesztésével létrehozott Digitális önértékelési eszköz;
  • Az e-mailes tanfolyam, mely 10-12 héten keresztül küldött heti 1 e-mailben ismerteti majd az oktatási anyagokat szintén 8 különböző nyelven.

A célcsoport tagjai a számukra fejlesztett különböző szakmai anyagok segítségével számos pozitív hatást tapasztalhatnak, mint például versenyképesek maradhatnak, erősíthetik piaci pozíciójukat, új munkahelyeket hozhatnak létre, bővíthetik képzési kínálatukat, és hozzájárulhatnak az európai gazdasági terület erősítéséhez. Az elkészülő tananyag tesztelése 2022. szeptember és december között kerül megvalósításra a partnerszervezeteken belül, valamint a célcsoportok által nemzeti szinten is.

Amennyiben szívesen közreműködne a tananyagok tesztelésében vagy bármilyen kérdése van a projekttel kapcsolatban, kérjük, keressen bennünket a következő e-mail címen: upgrade2europe@csmkik.hu

A projekttel kapcsolatban további információ elérhető a következő weboldalon: https://csmkik.hu/oldalak/upgrade2europe

Utolsó módosítás: 2022.09.02.