XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia

2022.11.23.

National VET Team | Szakképzés

Az elmúlt évek történései soha nem látott mértékű változást hoztak a társadalmi és gazdasági környezetünkben. Természetesen az oktatási rendszert sem hagyhatta érintetlenül sem itthon, sem a világ különböző országaiban. 

Sokak élete jelentősen átalakult. Több munkahelyen azóta megengedett vagy elvárt a home office az év meghatározott számú napjain, kialakultak olyan munkakörök, amelyekben kifejezetten otthonról, távirányítással vezérlik a munkafolyamatokat. Az iskola új kihívások előtt áll. Reagálni kell a megváltozott elvárásokra, ugyanakkor segíteni a fiatalokat a gyors változások feldolgozására, adaptálására mind tudásban, mint mentális szinten.

A jövő kutatói számára fontos kérdés, hogyan reagált az oktatás és a nevelés a visszafordíthatatlannak tűnő folyamatokra. A 2022. évi konferencia címe – „21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség” –a megoldandó problémáknak csupán egy részét emeli fókuszba, mégis számtalan kérdéskört vizsgált:

 • Digitális világunk átalakulása milyen tendenciákat körvonalaz?
 • Ennek hatására milyen előnyös vagy éppen hátrányos változásoknak lehetünk szemtanúi?
 • Milyen új képességekre lesz szüksége a mostani általános és középiskolásoknak a sikeresebb és boldogabb jövőhöz?
 • Milyen szerep jut az írásbeliségnek és annak megváltozott formáinak?
 • Hogyan őrizhető meg az oktatási rendszer egyik legfontosabb feladata, az esélyegyenlőség biztosítása és növelése?

A konferencián a hazai neveléstudományban kutató oktatók, doktorandusz hallgatók, gyakorló tanárok, vezetők vettek részt. A nemzetköziséget több külföldi előadó és a magyar felsőoktatásban kutató külföldi hallgatók biztosították. A plenáris ülések mellett párhuzamosan futó szekciók, szimpóziumok között választhatott a résztvevő nagyon széles spektrumát lefedve a felvetett problémák megoldáskeresésének.

A konferencián Dr. Szabó Csilla Marianna kolléganőmmel, a szakértői csoportunk koordinátorával lehetőséget kaptunk a NVET Team munkájának megismertetésére az egyik poszterszekcióbanAz Erasmus+ program új programszakaszában (2021-2027) Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport folytatja a 2012-ben ECVET Teamként megkezdett munkáját:

 • közvetíti a szakképzés szereplői felé az Európai Bizottság és magyar fenntartó elvárásait és rendelkezéseit,
 • segíti és motiválja a szakképzésben dolgozó oktatókat,
 • támogatást nyújt a pályázóknak az Erasmus+ program végrehajtásához a szakképzés területén.

Tevékenységünk hatékonyságának növelése érdekében kutatást végeztünk a célcsoportunk – a szakképzésben dolgozó oktatók – körében, hogy mennyire ismerik a munkánkat, melyek azok a rendezvények, amelyeken szívesen vesznek részt, használják-e kiadványainkat, valamint a jövőben milyen általunk nyújtott szolgáltatások érdeklik őket? Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a szakképzésben dolgozó mintánk több, mint fele (57%) már halott szakértői csapatunkról. Ami a válaszadóknak az Erasmus+ mobilitási projektben való részvételüket illeti, szívesen vesznek részt szakmai kurzusokon és kapcsolódnak be a tanulók rövid távú szakmai gyakorlatos mobilitásába. Az általunk kínált szolgáltatások közül a leginkább kedveltek az egynapos workshopok vagy konferenciák, illetve szívesen olvasnak rövidebb összefoglaló cikkeket a Tempus honlapján a válaszadók.

A poszterbemutató után a hallgatóságot leginkább a tanulók – egyébként nemzetközi viszonyrendszerben teljesen besimuló – alacsony (2%) részvételének okai érdekelték. Elmondható, hogy az okok között legtöbbször előforduló válaszok:

 • az idegen nyelv társalgási szintű tudásának hiánya,
 • a komfortzónából való kilépéstől való félelem,
 • az itthoni barátok, család hiánya,
 • az önállóságtól való félelem.

Az Erasmus+ programokban résztvevő diákok a program legnagyobb pozitívumaként leggyakrabban a személyiségfejlődésükben bekövetkező változásokat említik. A továbbiakban ezen változásokról beszélgettünk a poszterszekció érdeklődőivel.

Érdekes és rendkívül tartalmas három napot töltöttünk Pécsett, és a konferencia hozzájárult szakértői csapatunk ismertebbé tételéhez is.

Szerző:
Rozmán Éva NVET szakértő, intézményigazgató

Utolsó módosítás: 2022.11.28.