Minőségbiztosítás Ausztriában – beszámoló osztrák workshopokról

2022.11.29.

National VET Team | Ifjúság, EU, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

2022. szeptember végén az osztrák National Vocational Education and Training Team tagjai tartottak szakmai előadásokat, konzultációkat.

Az online rendezvényeken Palencsárné Kasza Marianna a magyar National VET Team egyik szakértője vett részt.

Szeptember 26-án a téma az iskolai minőségirányítás volt, az előadás címe: Qualitätsmanagement für Schulen (QMS) – Minőségirányítás iskolák számára (MIR). A résztvevők nemzetközi vonalat képviseltek: az osztrák szakképző iskolák igazgatói mellett az előadók cseh és magyar szakértőkkel konzultáltak a témáról.

Csehországban a szakképző iskolákban már 2016-ban bevezették a minőségirányítási rendszert, ez Magyarországon és Ausztriában most van folyamatban.
Alapkérdésként felmerült a „Miért fontos, és mit jelent az iskolai minőségirányítás?”

Válaszok voltak többek között:

 • A cél: a szakképző iskolák minőségének folyamatos javítása: hogy minőségi ciklusok jöjjenek létre.
 • Cél még a konkrétumokon alapuló ellenőrzés (oktatási monitoring, értékelés).
 • Az ellenőrzött és irányított iskolában a minőségirányítás vezetői feladat.

Előfeltételként megfogalmazták, hogy a minőségirányításban fontos és szükséges az összes tanár részvétele, mivel így lesz mindenki közösen felelős a minőségért.

Ausztriában az Oktatási, Tudományos és Kutatási Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) külön honlapot üzemeltet a Minőségirányítással kapcsolatos tudnivalókról, amely erléhető német és angol nyelven is.

A külön honlap nagyon praktikus, mivel így egy helyen megtalálható minden ezzel kapcsolatos információ. Ezt a jógyakorlatot javasolt Magyarországnak is átvenni, amivel meg tudná könnyíteni a szakképző intézmények minőségirányításával kapcsolatos információáramlást és a jógyakorlatok bemutatását. A honlapon videók (1) is elérhetőek, amelyek néhány percben egyértelműen és világosan mutatják be a minőségirányítási tevekénységet és annak jelentőségét.

A minőségirányítási rendszer jelenleg Ausztriában is a bevezetési szakaszban tart: a szakképző iskolák a 2022/23-as tanévre tervezték meg először ehhez kapcsolódóan pedagógiai alapelveket és iskolafejlesztési terveket, amelyeket 2023 áprilisától vezetnek be.

A Minisztérium létrehozott egy online rendszert, az IQES-t, amely az osztrák oktatási rendszer valamennyi iskolája számára elérhető a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez. Az IQES online egy olyan nemzetközi platform, amelyet több mint 10.000 iskola használ az iskolai és tanítási fejlesztésekhez, valamint az iskolán belüli visszajelzési kultúra ápolásához. Az IQES rendszer felhasználói között vannak Svájc, Németország, Ausztria, Olaszország és Belgium. Egy szerkesztői csoport gondoskodik arról, hogy a rendelkezésre álló eszközök nyelvileg és tartalmilag az osztrák viszonyokhoz igazodjanak. Emellett az osztrák iskolák minőségirányítási gyakorlatából származó új anyagokat és eszközöket is folyamatosan integrálják az IQES-be.

Az osztrák rendszer lényegét egy összefoglaló táblázatban publikálják:

QMS- Minőségirányítási modell Ausztriában

Amit képviselünk…

Iskola (iskolavezetés)

Tanuló csoportok

Tanulók

Célok és értékek

Iskolai célok és értékek (pedagógiai alapelvek, iskolafejlesztési terv)

Csoportok céljai és értékei (csoportprofilok)

Egyéni célok és értékek (egyéni fejlesztési tervek)

Hogyan dolgozunk…

 

 

 

Projektek a minőségirányítási körfolyamatban/ciklusban

Iskolai projektek

(iskolai fejlesztési terv)

Csoportprojektek (projektadatlapok)

Egyéni projektek

(projektadatlapok)

Folyamatok a minőségirányítási körfolyamatban/ciklusban

Iskolai folyamatok

(Minőségirányítási kézikönyv)

Célokról való konszenzus létrehozása

Csoportfolyamatok

(folyamatadatlapok)

Óratervezés alapján végrehajtás

(IQES Österreich által támogatott)

Hogyan ismerjük el azt, amit elértünk…

 

 

 

Eredmények és hatások

Konkrét adatokat kapnak:

 • az iskola belső értékeléséből származóan
 • az iskola külső értékeléséből származóan
 • az oktatás nyomon követéséből
 • vezetői visszajelzésből

Konkrét adatokat kapnak:

 • az iskola belső értékeléséből származóan
 • az oktatás nyomon követéséből származóan
 • csoporton belüli visszacsatolásból

 

Konkrét adatokat kapnak

 • az iskola belső értékeléséből származóan
 • az oktatás nyomon követéséből
 • tanulói önértékelésekből

A tanévben előre fixen rögzített időpontokban!

 

Az iskolai fejlesztési tervben meghatározták a kiindulási helyzetet a cél indikátorokkal együtt, a minőségirányítási keretet annak megfelelő elemére való hivatkozással, az intézkedéseket, az eszközöket, az utat, amellyel a cél elérhető, és az iskolán belüli méréseket, vagyis hogy mit, milyen eszközökkel, milyen célcsoportot és hogyan mérjenek meg.

Az osztrák szakképzésben tehát – ugyanúgy, mint Magyarországon – folyik a minőségirányítási rendszer bevezetése és kidolgozása, amely a jövő évben lép életbe.

Beszámoló

A második workshopot 2022. szeptember 28-án tartották, a workshop címe: Qualitätssicherung zwischen Selbstbestimmung und Überreglementierung – Minőségbiztosítás az önrendelkezés és túlszabályozás között, egy nemzetközi minőségbiztosítási projekt tapasztalata alapján

Az online megbeszélésen egy nyugat-balkáni minőségirányítási kérdéssel foglalkozó projektet mutattak be: konkrétan Albániában dolgoztak osztrák szakértők, és ott segítettek a minőségirányítási fogalmak és rendszer értelmezésében és kiépítésében.

Az adott országban akkor vezették be a minőségirányítást, és minden iskola egy központilag meghatározott pozíciót kapott, ezen pozícióban dolgozó kolléga az iskola minőségirányítási folyamatait támogatja. A pozíciót „School Quality Coordinator” – Iskolai minőségügyi koordinátornak nevezték el. A szervezeten belüli beosztása az iskolafejlesztési csapat vezetője.

A programfejlesztés négy lépésben valósult meg:

 • Albánia jelenlegi helyzete és jogi keretek tanulmányozása
 • Kulcskérdések a minőségbiztosítás témájában
 • QM szervezeti diagram elkészítése
 • Az iskolai minőségügyi koordinátor képzési program tartalmának kidolgozása

A projektben az osztrák szakérők legfontosabb feladata az iskolai közegben dolgozók szerepének, feladatának tisztázása volt, hogy a rendszer működőképes legyen. A folyamat részeként kijelöltek egy „vezető tanárt” és a „Minőségügyi iskolai koordinátort” is. A bevezetés, a tervezés és a stratégiai ellenőrzés a vezető tanár mint a legfőbb felelős személy irányítása alatt történik. A minőségügyi iskolai koordinátor támogató és operatív feladatokat lát el, őt részleges felelősség terheli, a tanári kar tagja, és őt az igazgató nevezi ki.

A minőségügyi iskolai koordinátornak rendelkeznie kell szervezési készségekkel és magas szintű szociális kompetenciával, magas szinten eredményorientáltnak kell lenni, és aktívan kell támogatnia a minőségorientált iskolai kultúrát.

Az iskolai minőségbiztosítás szerepének és feladatainak megvitatása az albán szakértőkkel azt az eredményt hozta, hogy kialakítottak 2 db képzés, amelyeket a minőségbiztosítás működésének támogatására dolgoztak ki közösön az osztrák szakértőkkel. Az egyik képzést a minőségügyi iskolai koordinátorok számára dolgozták ki, hogy tudják, értsék és jól végezzék a feladatukat. A másik képzés az igazgatók számára készült, hogy tudják, értsék a feladatukat és a felelősségüket.

A képzési program témakörei:

Dokumentumok és a minőségirányítási keretrendszer követelményei

 • Iskolafejlesztési terv
 • Küldetésnyilatkozat
 • Iskolai program – rövid távú tervekkel; Iskolai program létrehozásának folyamata
 • Az igazgató és az iskolai minőségügyi koordinátor munkafeladatai, leterheltsége
 • Projektmenedzsment az iskola számára (fejlesztési terv)
 • Küldetésnyilatkozat készítése
 • Self-menedzsment az igazgatók és iskolai minőségügyi koordinátorok számára

A képzési program kidolgozása során figyelemmel voltak a gyakorlati alkalmazásra, minden elsajátított elméleti ismeretet mindenkinek a saját iskolájára kellett vonatkoztatnia. Így valósult meg Albániában a minőségirányítás egy korszerű szemléletű bevezetésének kezdete.

(1) német nyelvű videók az ausztriai minőségirányításról ITTITT és ITT 

Utolsó módosítás: 2022.11.29.