Prágában jártak a National VET Team szakértői

2022.12.12.

National VET Team | Szakképzés

A cseh és szlovák Erasmus+ Nemzeti Iroda szervezésében történt találkozóra 2022. november 24-25-én Prágában került sor. A rendezvényen 9 ország NVET koordinátorai és szakértői vettek részt.

A találkozón – az ismerkedés és a szakmai bemutatkozás mellett – a szakemberek két nagy témát vitattak meg: a blended vagy vegyes mobilitás és a szakképzésben végzett tanulók pályakövetését. Magyarországot, és így a magyar National VET Teamet 3 fő képviselte: Palencsárné Kasza Marianna és Marton József NVET szakértők és Dr. Szabó Csilla Marianna, a magyar NVET Team koordinátora.

A National VET Teamek 2021. január 1-től kezdték meg hivatalos működésüket. Eddig még nem volt lehetőség szakmai találkozóra, ezért ezt a megbeszélést tulajdonképpen egy kick-off meetingnek is tekinthettük, mérföldkőnek számít a hálózat életében. A cseh NVET Team kezdeményezésének minden résztvevő ország nagyon örült, mert így lehetőség adódott a 9 országot képviselő koordinátorokkal és szakértőkkel való találkozásra.

 

Első lépésként a NVET Teamek bemutatkoztak, tájékoztatást adtak arról, hogy hány szakértővel működnek, milyen feladatokat végeztek eddig, és melyek a jövőre vonatkozó terveik.

A NVET Teamek létszáma országonként 5-17 fő között változik, több esetben korábbi ECVET tagok is folytatják a munkát, de a szakértői csapatok bővültek vagy cserélődtek új szakértőkkel. A szakértők szakmai háttere meglehetősen változatos: vannak közöttük szakképzési szakértők, oktatáskutatók, egyetemi oktatók, a szakképző intézmények oktatói és/vagy vezetői, de több NVET Teamben találunk minisztériumban dolgozó szakpolitikusokat, a kamarák és a munkaadók képviselőit, sőt EQAVET szakértőket is.

A National VET Teamek által végzett tevekénységek is rendkívül változatosak, és nagyon széles palettán mozognak. Szinte valamennyi NVET Team említette, hogy tájékoztatókkal tanácsadással segítik a szakképzés szereplőit, különböző információs anyagokat készítenek az Erasmus+ mobilitások és az EU-s szakképzési eszközök használatával kapcsolatban, workshopokat, képzéseket, online előadássorozatokat szerveznek a szakképzésben dolgozó tanárok és a szakképzés egyéb szereplői számára. Több NVET képviselője is elmondta, hogy szakmai kerekasztal-beszélgetéseket és műhelymunkákat, sőt konferenciát szerveznek. Mások azt emelték ki, hogy kutatásokban vesznek részt és hosszabb-rövidebb tanulmányokat, kiadványokat írnak, de vannak olyan NVET Teamek is, akik podcastok készítésével igyekeznek segíteni a szakképzésben dolgozókat, míg mások a hazai hálózatépítésre is nagy hangsúlyt fordítanak. Szinte valamennyi NVET csoport képviselője kiemelte, hogy a céljuk, hogy a szakmai rendezvényeken és a különböző módon és csatornákon folytatott kommunikáción leresztül támogassák a szakképző intézményeket, hogy azok magas minőségű Erasmus+ pályázatokat tudjanak összeállítani, benyújtani és megvalósítani.

Az egyes nemzeti irodák bemutatkozásából nyilvánvalóan kiderült, hogy az adott országokban nagyon szerteágazó nemcsak a szakértői kör, hanem a tevékenységük is. Végighallgatva 9 nemzetből érkező NVET Teamek képviselőit, elmondhatjuk, hogy a magyar NVET Team nem marad el a többiek mögött, sőt a legaktívabb, legsokrétűbb tevékenységet végző munkacsoportok közé tartozik a közép- és kelet-európai régióban.

A bemutatkozás és ismerkedés mellett a találkozó során két nagyobb témát vitattak meg a résztvevők: a blended, azaz vegyes mobilitást és a szakképzési tanulók pályakövetését (VET students graduate tracking). Egy-egy témára fél-fél napot szánt a szervező cseh Nemzeti Iroda: november 24-én a blended mobilitásról, november 25-én pedig a tanulók pályakövetéséről cseréltek eszmét az országok képviselői.

November 24. Téma: Blended mobility

Az első napon a téma a vegyes mobilitás volt. Első lépésben bemutattak egy cseh jógyakorlatot, amelyet egy szakképző iskolából érkezett tanárok prezentáltak. Az intézmény 10 éve bonyolít rövid távú és 5 éve hosszú távú mobilitásokat, tehát nagy tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi mobilitások, szakmai gyakorlatok megszervezésében. 2021-ben egy 3 hónapos mobilitást valósított meg blended formában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy másfél hónapos virtuális mobilitásként és másfél hónapos fizikai mobilitásként sikerült megoldani.

Virtuális mobilitás a következőképpen valósult meg:

  • Grafikus és webdizájner szakmákban valósult meg a mobilitás, Glasgowban (Skócia) működő 4 kis méretű céggel.
  • Online térben előzetes ismerkedés a résztvevők és a cégek között.
  • Fontos volt a hajlandóság a vállalat részéről az online munkára, melynek oka a BREXIT és a COVID utáni helyreállítás fázisa volt.
  • A cég biztosított tutort, akivel a tanulók online formában tartották a kapcsolatot.
  • Cégenként különböző intenzitású kapcsolattartás valósult meg (hetente 2 vagy 3 alkalommal, illetve munkanaponként több alkalommal).
  • A videókonferenciák programja: a feladatkiosztás, megoldási javaslatok megbeszélése, az elkészült munka értékelése és jóváhagyása volt.
  • Elvégzett feladatok jellege: cég logóját készítették el a tanulók, nyomtatandó anyagokat terveztek, posztert, kalendáriumot és weboldalt, valamint a cég által megrendelendő reprezentációs ajándékok feliratait.

Tapasztalat és fejlesztési javaslat: a 3 hónapos mobilitás esetén 2 hét virtuális és 10 hét fizikai mobilitás az optimális arány.

A jógyakorlat bemutatása után egy kerekasztalbeszélgetésen az országok képviselői elmondták a véleményüket és tapasztalatukat a témával kapcsolatban. A Blended mobilitás (Vegyes mobilitás) alatt az Erasmus+ útmutató alapján a következőt értjük: A fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást/csapatmunkát. Megállapítottuk, hogy a vegyes mobilitás csak bizonyos szakmákban alkalmazható eredményesen, és nem helyettesítheti a fizikai mobilitást. Szükséges a fogadó partnerek aktív közreműködése is.

November 25. Téma: Pályakövetés

A téma felvezetéseként Hana Novotna a Cseh Nemzeti Pedagógiai Intézet kutatási vezetője és Juraj Vantuch szlovákiai NVET szakértő foglalta össze a pályakövetéssel kapcsolatos cseh és szlovák gyakorlatot. Mindkét országban a pályakövetéssel kapcsolatos tanácsi ajánlás (2017) alapján végzik a fejlesztéseket. A pályakövetés alapja az oktatási, adózási, népességi és szociális statisztikai adatok összekapcsolása. A fejlesztéseket segíti az Európai Bizottság mellett működő, 66 szakértőt összekapcsoló hálózat, amely összehasonlítható módszerek, indikátorok meghatározásával, a jó gyakorlatok megosztásával, elvek, standartok meghatározásával foglalkozik. Az adatbázisok összekapcsolásával meghatározható a végzettek továbbtanulásának, elhelyezkedésének adatai, valamint a szakmák keresettsége a munkaerőpiacon.

A találkozón megismerhettük egy vendéglátóipari cseh iskola pályakövetési gyakorlatát is. Az iskola a végzett diákokat kérdőívvel keresi meg. Adatokat gyűjtenek a felkészítés eredményességével, a megszerzett tudás hasznosításával kapcsolatban. A felmérés lehetőséget ad az iskolai tevékenységgel kapcsolatos elégedettség, a mobilitási tevékenység és tapasztalatok karrierre gyakorolt hatásának felmérésére is. Sajnos a válaszadási arány nem túl magas.

A kerekasztal megbeszélésen a találkozón résztvevők beszámoltak a pályakövetéssel kapcsolatos nemzeti helyzetről. Megállapítható, hogy minden országban folyik az adatbázisok összekapcsolásán alapuló nemzeti szintű pályakövetési rendszer kialakítása. Különböző pilot szakaszokról számoltak be. Az intézményi pályakövetési módszertanra nemzeti szinten sehol nincs ajánlás. Különböző intézményi példákat lehet találni az intézményi minőségbiztosítási rendszer részeként. Különösen kevés a mobilitási programokon résztvevő fiatalok tapasztalatainak a továbbtanulásukra, elhelyezkedésükre és karrierjükre gyakorolt hatásának a felmérése.

A találkozó zárásaként a résztvevők megköszönték a cseh nemzeti iroda úttörő szervezését. Mindenki nagyon hasznosnak találta a találkozót. Kezdeményeztük a Bizottság felé az NVET teamok együttműködésének, tapasztalataik megosztásának szervezett támogatását, ösztönzését.

Szerzők:
Palencsárné Kasza Marianna | NVET szakértő
Marton József | NVET szakértő

Utolsó módosítás: 2022.12.15.