Fókuszban a tanulási eredmények az Erasmus+ projektekben

2022.12.16.

National VET Team | Szakképzés

A National VET Team 2022. évi utolsó workshopja

A szakképzés megújulása szempontjából az egyik legjelentősebb változás, hogy 2020-ban megjelentek a szakmák tartalmi szabályozásának koncepcionálisan új megközelítést alkalmazó dokumentumai, a képzési és kimeneti követelmények (KKK). Ezekben tanulási eredmények formájában fogalmazták meg az egyes szakmákhoz tartozó követelményrendszert. A tanulási eredmények szemlélet jól támogatja az Erasmus+ mobilitásokban elvárt tanulási eredményalapú munkaprogramot. A témáról tartott műhelymunkát december 7-én a Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport két szakértője, Palencsárné Kasza Marianna és Bogdány Zoltán a szakképzésben dolgozó oktatók és Erasmus+ koordinátorok számára.

Első lépésként a jogszabályi változások tisztázása, valamint a tanulási eredményalapú szemlélet létjogosultságának bemutatása történt meg. A résztvevők csoportban dolgoztak és terveztek rövid-, illetve hosszútávú mobilitásokat a KKK-kban megtalálható tanulási eredményekre építve. A csoportok összetétele heterogén volt: a résztvevők egy része többéves gyakorlati tapasztalattal rendelkezett, míg többen „abszolút kezdőnek” számítottak. A heterogén csoportok jó lehetőséget biztosítottak az egymástól való tanulásra is. A csoportok a tervezés során többféle szemléletet alkalmaztak: az egyes csoportok más-más megoldást vetettek be, a KKK-ban megtalálható tanulási eredményektől kisebb egységet, több tanulási eredmény összevonását vagy egyedi tartalommal való kiegészítését is javasolták. A workshopon közös gondolkodás folyt a mobilitások tanulási eredményeinek méréséről és értékeléséről, és azoknak a szakmai oktatásba való beszámításáról. Emellett fontos szempontként jelentek meg, hogy milyen lehetőségeket kínálnak az Erasmus+ mobilitások – a szakmai kompetenciák mellett – a kulcskompetenciák fejlesztésére.

A műhelymunka utolsó szakaszában a „mobilitási ablak” és a portfólió használatának lehetőségeiről cserélték ki véleményüket a résztvevők. Megvitatták, hogy ezen eszközöknek a betervezett mobilitásoknál milyen feltételei és lehetőségei kínálkoznak a szakképzésben. A mobilitási ablak mind a tanulók, mind az oktatók számára tervezhető lenne, amennyiben a szakképző intézmények rendelkeznek Erasmus+ akkreditációval, mivel ebben az esetben a mobilitásaik éves szinten időzíthetők és tervezhetők. A gyakorlattal rendelkező projektkoordinátorok több jógyakorlatot is megosztottak a csapattal, amelyek rávilágítottak arra, hogy egy jól szervezett és TEA alapon megtervezett mobilitás valóban rendelkezik innovációs és motivációs potenciállal.

A résztvevők nagyon aktívak voltak, megosztották innovatív ötleteiket, és támogatták a workshop céljának elérését, így a trénereknek is inspiráló volt együtt dolgozni a pozitív szemléletű oktatókkal.

A workshop legutolsó fázisában megkérdeztük a résztvevők véleményét, és azt, hogy milyen gondolatokat visznek haza az egynapos együtt gondolkozás után. A Mentimeter alkalmazásban leadott véleményeket tükrözi a lenti ábra.

Utolsó módosítás: 2022.12.16.