A Készségek Európai Éve Fesztivál

2023.05.26.

National VET Team | Szakképzés

A 2023. évi Európa-nap minden eddiginél különlegesebb volt: május 9-én Európa figyelme a készségekre, a készségfejlesztésre, a szakképzésre irányult.

Az Európai Unió Bizottsága 2023. május 9-én indította útjára ünnepélyes keretek között a „Készségek Európai Éve 2023” kezdeményezését, amely egyedülálló lehetőséget kínál egy forradalmi áttörésre a készségek területén Európában, előtérbe állítva az átképzés és a továbbképzés szükségességét, valamint az ezt középpontba helyező gondolkodásmód kialakítását. A végső cél az európai vállalatok versenyképességének és innovációs erejének erősítése, minőségi álláshelyek teremtése, a készséghiány és a szakemberhiány megszüntetése.
Az európai év kezdetét a „Készségek Európai Éve Fesztivál” keretében ünnepelte meg Európa, amely kiemelte a készségek fontosságát a helyi, a nemzeti és az európai stakeholderek számára, és számos más, Európa különböző részein megrendezett tevékenységhez kapcsolódott, amelyek mind a készségeket helyezték előtérbe.
A készségek európai éve 2023. május 9-től 2024. május 8-ig tart.

A fesztivál ráirányította a figyelmet arra, hogy a megfelelő készségekbe történő befektetés kulcsfontosságú a gazdaság növekedése és versenyképessége szempontjából, mert a képzett munkavállalók jobb munkalehetőségekkel és szélesebb körű társadalmi szerepvállalási lehetőségekkel rendelkeznek. A továbbképzésen és az átképzésen keresztül az oktatáshoz, a képzéshez, a szakmai fejlődési lehetőségekhez vezető ajtók szélesre tárhatók.

A fesztivál központi témája – a szakpolitikai prioritásokkal összhangban – a digitális és a zöld átállás volt, amely új lehetőségeket nyit az emberek és az uniós gazdaság előtt. Új ipari forradalom zajlik, új munkakörök jönnek létre, amelyek új gyakorlati kihívást is jelentenek (például a zöld energia tárolásának a kérdése). A digitális és a zöld készségek egyre inkább életformává válnak, például a közeljövőben a munkakörök több mint 90%-a fog megkövetelni különböző szintű digitális készségeket.

E témakörhöz kapcsolódóan – körkapcsolásban Európa számos országából (Belgium, Görögország, Hollandia, Lettország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) – hallhattunk valódi át- és továbbképzési példákat, inspiráló sikertörténeteket, innovatív gyakorlati megoldásokat, tapasztalatokat, sikeres projekteket olyan vállalkozásoktól, szervezetektől, amelyek sikerrel valósítottak meg készségfejlesztést a munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodva, valamint olyan emberektől, akik sikeresen elsajátítottak a munkaerőpiac által igényelt új készségeket.

A fesztivált Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szakképzésért felelős EU biztos zárta, aki így foglalta össze az készségek európai évének fő üzenetét:

"Az új készségek megszerzését elérhetővé kell tenni mindenki számára. Biztosítani kell, hogy mindenki, aki részt kíván venni az egész életen át tartó tanulásban, az átképzésben, tudjon a rendelkezésre álló, megfelelő lehetőségekről. Ennek érdekében a Bizottság Európa-szerte rendezvények és népszerűsítő kampányok keretében népszerűsíteni fogja a továbbképzési és az átképzési lehetőségeket, és felhívja a figyelmet az uniós finanszírozási lehetőségekre is. A cél az, hogy a kettős átállás és a gazdasági helyreállítás során senki ne kerüljön hátrányba. Sok jó lehetőség vár az európai polgárokra. Fontos azonban, hogy motiváltak legyenek, legyenek céljaik, legyen önbizalmuk, és használják ki jól ezeket a lehetőségeket. Szükség van az emberek készségfejlesztéssel kapcsolatos gondolkodásmódjának a megváltoztatására is, annak tudatosítására, hogy az emberi erőforrásokba történő befektetés a prosperitás, a jólét kulcsa és záloga."

A Készségek Európai Fesztiváljáról bővebben itt olvashat.

Utolsó módosítás: 2023.05.26.