Sikeresen megvalósult az Erasmus+ projektmenedzsment akkreditált oktatói továbbképzés

2023.07.21.

National VET Team | Szakképzés, Felnőtt tanulás

A National VET Team megtartotta a második akkreditált oktatói továbbképzését is.

Az oktatói továbbképzés célként tűzte ki, hogy felkészítse a szakképzésben dolgozó oktatókat – és rajtuk keresztül az őket delegáló intézményeket – az Erasmus+ projektek sikeres megtervezésére és megvalósítására. Az „Erasmus+ projektmenedzsment” képzés hiánypótlónak tekinthető, hiszen ilyen témájú akkreditált oktatói továbbképzés nincsen másik a piacon.

Bár a képzés az érettségi és vizsgaidőszakra esett, és a képzés teljesítéséhez szükséges beadandó feladatot az oktatóknak valószínűleg a nyári szabadságuk alatt kellett befejezni, a képzés iránt rendkívül nagy volt az érdeklődés. Az eseményt a Tempus Közalapítvány főigazgatója, Bodrogi Richárd nyitotta meg. A továbbképzést a National VET Team három szakértője: Bogdány Zoltán, Marton József és Palencsárné Kasza Marianna tartotta.

A gyakorlatorientált továbbképzést vegyes képzési módszerrel, ún. blended formában valósítottuk meg: a 2023. június 5-i egynapos jelenléti képzést követően a résztvevők otthon dolgozták fel a tanultakat, majd egy online konzultáció keretében beszélhették meg a szakértőkkel a felmerülő kérdéseiket. A június 20-i második jelenléti képzési napon a résztvevők tovább bővítették ismereteiket, illetve fejlesztették készségeiket, majd a következő online konzultáción a beadandó zárófeladattal kapcsolatos szakmai (és formai) elvárások tisztázása történt meg.

Az első nap alapvetően a projekttel és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmak, szerepek bemutatására, valamint a projekttervezés folyamatára koncentrált.

A fogalmak tisztázása után résztvevők

  • gyakorolták a projektmenedzser feladatait,
  • a projekt csapat működtetését, 
  • megtanulták, hogyan érdemes felmérniük saját intézményi szükségleteiket – figyelembe véve a minőségirányítási rendszerük alapját képező minőségpolitikában meghatározott stratégiai és fejlesztési céljaikat, továbbá azt, hogy
  • milyen módon lehet ezekhez projektcélokat megfogalmazni Erasmus+ pályázatok sikeres kidolgozásához.

A célokhoz elvárt eredményeket, illetve indikátorokat rendeltek, majd – a zárófeladat első részét képező projektterv kidolgozását megelőzően – felmérték a projekt esetleges kockázatait és közösen meghatározták azok kezelésének lehetséges módját.

A képzés második napján kerültek fókuszba a jogszabályi változások a szakképzésben, elsősorban a tanulási eredményalapú képzési és kimeneti követelmények (KKK). A résztvevők megismerték, hogy a jogszabályok figyelembevételével milyen módon lehet tanulási eredményalapú munkaprogramot összeállítani. Csoportmunkában beazonosították, hogy mit jelenthet kiválasztani egy adott szakma KKK-jában megtalálható tanulási eredményt és eldönteni, hogy azt önállóan vagy más tanulási eredményekkel együtt vagy szűkítve tudják beépíteni a mobilitások munkaprogramjába.

Csoportos gyakorlatként terveztek tanulási eredménylapú munkaprogramokat rövid- és hosszú távú diák-, illetve oktatói mobilitásra. A záródolgozat második feladata az általuk összeállított projekthez illeszkedő mobilitás munkaprogramjának megtervezése volt tanulási eredményalapú leírással.

Mind a 31 résztvevő sikeresen teljesítette a továbbképzést – így a szabályok szerint 30 fő tanúsítványt, 1 fő pedig részvételi igazolást kap. A résztvevők átlagosan 82%-os teljesítményt értek el, és bár volt néhány kevésbé sikeres projektterv, sokan 80% fölötti teljesítményt nyújtottak, 2 résztvevő pedig 100%-os eredménnyel zárta a képzést.

A továbbképzést 2023 őszén – hasonló feltételek mellett – még egyszer megtartjuk.

Az Erasmus+ projektmenedzsment, illetve a Projektoktatás a szakképzésben akkreditált oktatói továbbképzésekről itt tajékozódhatnak.

 

Utolsó módosítás: 2023.09.19.