Amint belecsöppensz ebbe a világba, nincs megállás

2023.09.19.

Hír | Ifjúság, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

A legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított pályázatokat idén nyolcadik alkalommal ismerte el Erasmus+ Nívódíjjal a Tempus Közalapítvány. 2023-ban tíz projekt vehette át a díjat a köznevelés, a szakképzés, a felnőtt tanulás, az ifjúság és a felsőoktatás területéről a júniusi Erasmus+ ajtókat nyit konferencián.


A esemény fókuszában az aktív társadalmi részvétel állt, a résztvevők ennek tükrében kaphattak átfogóbb képet az interkulturális tapasztalatok szerzéséről, az európai identitás erősítéséről és a munkaerőpiaci felzárkóztatásról. A rendezvényen bemutatott jó példákon keresztül ismerhették meg, hogy az aktív társadalmi részvétellel milyen innovatív és előremutató megoldások hozhatók létre. A Nívódíjak átadása után ezúttal is sor került a legkiválóbb Erasmus+ projektek bemutatkozására.

MOBILITÁSI PROJEKTEK

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium
A jó pap holtig tanul | Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

A Szegedi Deák Ferenc Gimnázium projektjének fókuszában az oktatás innovációja, a diákok és a munkatársak 21. századi készségeinek fejlesztése, valamint az intézményi nemzetköziesítés állt. A pedagógusok idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, a nyelvtanárok módszertani gazdagítása – drámapedagógiával, IKT eszközök használatával és játékosítással, valamint a CLIL módszer segítségével –, valamint a kiégés megelőzésemellett a diákok nemzetközi projekttevékenységekbe való minél szélesebb körű bevonása is cél volt. A mobilitások alkalmával nyelvi- és módszertani képzéseken vettek részt, és intézménylátogatásokat valósítottak meg, hozzájárulva a diákok és a tanárok motiváltságához.


Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum

Innováció és mobilitás a korszerű turisztikai képzésért: 4 ország - 40 legjobb gyakorlat | Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása

A tanári mobilitásnak köszönhetően az intézmény pedagógusai számos jó gyakorlatot sajátítottak el a duális szakképzés, valamint a múzeumturizmus területéről. Az iskola egy új modult tudott indítani, a múzeumturizmust, melynek témakörei beilleszthetők a Turisztikai szervező, illetve az Idegenvezető szakképzések ismeretanyagába. A projekt hatására az idegenforgalmi, turisztikai szakokon tanuló diákok számára megnyílt egy olyan munkaerőpiaci szegmens, ahol eddig elméleti és gyakorlati ismeretek hiányában nem voltak elég versenyképesek. Az intézményben a diákok száma egy év alatt közel két és félszeresére nőtt, ezzel a lemorzsolódás 10 százalék alá csökkent. 


Néprajzi Múzeum
A megújuló Néprajzi Múzeum felnőtt tanulás stratégiájának szakmai előkészítése az Erasmus+ projekt keretében |Felnőttoktatási munkatársak mobilitása

 A Néprajzi Múzeum új épületbe költözése rengeteg változást, feladatot hozott magával, megteremtve az igényt nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálatára. A mobilitási projekt során a múzeum munkatársai több mint 30 intézményt látogattak meg, három országban. A job shadowing típusú mobilitások alkalmával szakmai konzultációkon, általános és tematikus tárlatvezetéseken, valamint komplex programokon vehettek részt. A projekt eredményeként a résztvevők ötleteket merítettek az új épület térkihasználásához, az interaktív múzeumi tér kialakításához és több új program is bevezetésre került a külföldön látottaknak köszönhetően.


Kalamáris Egyesület
Alakítsd a jövőd! | Ifjúsági mobilitási projektek - Ifjúsági cserék

Az ifjúsági csereprogram célja a fiatalok munka világába történő beilleszkedésének elősegítése, álláskeresési praktikák átadása, a meglévő és elsajátítható készségek tudatosítása volt. A résztvevők ismereteket szereztek önéletrajz és motivációs levél írásához, tanácsokat kaptak az állásinterjúkon való sikeres szerepléshez, valamint megismerték a Youthpass eszközt. A program a hagyományos álláskeresési megfontolásokon túl több, újszerű módszer átadását is lehetővé tette, mint például az egyéni kompetencia piramis felállítása. A projekt rendkívül pozitív hatással volt a fiatalok kezdeményezőkészségére, kreativitására, vállalkozói kedvére és foglalkoztathatóságára.


Eötvös Loránd Tudományegyetem
Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás 2019-2022 | Felsőoktatási mobilitási projektek - Nemzetközi kreditmobilitás

A ELTE 16 ország 24 intézményével együtt 89 mobilitást valósított meg Európán kívül, nemzetközi kreditmobilitási projektjében.Az egzotikus célországok, például Argentína vagy Buthán bevonása mellett arra is figyelmet fordítottak, hogy az ukrán partnerekkel való együttműködés létrejöhessen. A megvalósítást az Erasmus+ program által kínált új finanszírozási lehetőség, Erasmus+ 20% segítette, amely lehetővé teszi az EU-n belüli mobilitásra szánt keret 20%-ának átcsoportosítását EU-n kívüli utazások finanszírozására. A projektnek köszönhetően kivételes tanulási és tanítási lehetőségekhez juthattak az ELTE oktatói és hallgatói, továbbá általánossá vált a kreditelfogadás automatizáltsága és gördülékenysége az egyetemen, amely az ELTE Erasmus+ programban való részvételének egyik mérföldköve.

 

PARTNERSÉGI PROJEKTEK

Nyitott Kör Egyesület
JÓLLÉT TANTERV – Színházi nevelés és dráma az iskolai jóllétért | Köznevelési stratégiai partnerségek

 A projekt eredményeként született egy olyan tréning, egy olyan színházi nevelési program, ami a tanári jóllétet helyezi a fókuszba. A színház és dráma módszerét alkalmazó Jóllét tanterv olyan segédletek és stratégiák összessége, amelyek a drámán keresztül ösztönzik az interakciót, elősegítik a befogadást és a kreativitást. Ezt olvasva az érdeklődők megismerkedhetnek különféle adaptálható drámás gyakorlatokkal, amelyek a tanári közösségekben működtek. A projekt során továbbá kiépült egy oktatási szakemberekből álló, nemzetközi hálózat, elkészült egy weboldal és egy foglalkozásterv-gyűjtemény is. A fentiek mellett a hátrányos helyzetű, illetve a migráns hátterű gyermekek fejlesztésére és integrálására is kiemelt figyelmet fordítottak a projekt során.


 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Technikum és Szakképző Iskola

Szociális és IKT készségek fejlesztése filmekkel| Iskolai, óvodai partnerségek

A diákok IKT-jártasságának bővítését és szociális érzékenységének fejlesztését a filmkészítés eszközén keresztül valósította meg a projekt, melynek eredményeként elkészült rövidfilmek egy-egy társadalmilag érzékeny témát dolgoznak fel. Emellett jelentős eredmény egy olyan honlap létrejötte, amely az öt film elkészítése során keletkezett dokumentációt is tartalmazza, illetve bemutat olyan portálokat, amelyek segíthetik a kezdő filmkészítőket első lépéseik megtételében. A folyamat hasznos volt a fiatalokat támogató pedagógusok számára is, akik a diákokkal együtt tanulták a filmkészítést.


CAM Consulting Kft.
C-Evil: Képzés az elektromos autók töltőiről| Szakképzési stratégiai partnerségek

A C-Evil projekt résztvevői egy négy modulból álló, elektromosautó-töltőkkel kapcsolatos e-learning tananyagot fejlesztettek ki, mely egyaránt használható tantermi vagy távoktatásban is. A projektbe bevont tanulók, oktatók és szakemberek innovatív tudásanyagot szereztek az elektromos mobilitás területéről, amely újszerű és hasznos piaci tudást nyújt a munkába álláshoz, a piacszerzéshez, valamint a meglévő munkaerő továbbképzéséhez.


Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
A te kincsed - a mi kincsünk| Felnőtt tanulási stratégiai partnerségek

A résztvevők egy olyan világot ismerhettek meg a projekt során, ahol erős és jól működő szervezetek, intézmények foglalkoznak sikeresen az időskorúak aktív bevonásával. A művelődési központ erős kapcsolatrendszert alakított ki szociális és kulturális intézmények, időseket tömörítő és segítő klubok, szervezetek, szépkorú önkéntesek és a város vezetőinek bevonásával. A helyi szintű kapcsolati háló elegendő erőforrást biztosított az idős korosztállyal folytatott munkához, így az intézménynek lehetősége volt több új, nagy múzeumi programmal bővíteni tevékenységét, ezzel hozzájárulva a szépkorúak minőségi mindennapjaihoz.


Károli Gáspár Református Egyetem
Transzlingválás az egyenlő esélyekért: romani beszéd az iskolában | Felsőoktatási stratégiai partnerségek

Az egyetem koordinálásában megvalósult projekt úgy vitte be a romani nyelvet egy tiszavasvári és egy magyar tannyelvű szlovákiai általános iskolába, ahogy azt ott helyben, a mindennapokban beszélik. A tanárokat, szülőket és az egész közösséget bevonó kezdeményezés eredményeként megszületett a projekt címével azonos kötet: a Transzlingválás az egyenlő esélyekért: romani beszéd az iskolában, amely azt mutatja be, hogyan lehet az egynyelvű iskolarendszerekben tanuló kétnyelvű roma diákokat a transzlingválással támogatni. Készült továbbá 35 oktatóvideó, melyek középpontjában egy-egy osztálytermi jelenet áll, bemutatva a tanulás és tanítás olyan fontos pillanatait, amelyeket transzlingválás jellemez.

_

Utolsó módosítás: 2023.10.09.