Akkreditált oktatói továbbképzések a Tempus Közalapítványnál

2023.09.20.

National VET Team | Szakképzés

A Tempus Közalapítvány keretein belül működő National VET Team 2023-ban immár akkreditált képzésekkel is támogatja a szakképzés szereplőit, különösen az Erasmus+ programban pályázó szakképző intézményeket.

Az NVET szakértői két, a szakképzésben dolgozó oktatóknak szóló továbbképzést dolgoztak ki „Projektoktatás a szakképzésben – a tervezéstől az értékelésig digitális eszközzel támogatva” és „Erasmus+ projektmenedzsment” címmel.

Milyen tudást biztosítanak, milyen kompetenciákat fejlesztenek ezek a továbbképzések?

Mindkét képzés hiánypótló a szakképzésben oktatóknak szóló továbbképzések sorában. A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírja a szakképzésben dolgozó oktatók számára a projektoktatást, ami sokszor nem könnyű feladat, különösen azoknak, aki saját tanárképzésük során nem találkoztak ezzel a módszerrel. Ezért is tekintjük fontosnak és hiánypótlónak a „Projektoktatás a szakképzésben” képzést. Egyre több szakképző intézmény kapcsolódik be az Erasmus+ programokba, hiszen ezekből mind az oktatók, mind a tanulók, sőt az egész intézmény profitálhat. Nem minden intézmény vagy kinevezett projektmenedzser rendelkezik azonban minden szükséges kompetenciával ahhoz, hogy a programot jól megtervezze és sikeresen megvalósítsa. Ehhez nyújt támogatást az „Erasmus+ projektmenedzsment” képzésünk, amely egyedülálló az IKK továbbképzési rendszerében.

PROJEKTOKTATÁS A SZAKKÉPZÉSBEN – A TERVEZÉSTŐL AZ ÉRTÉKELÉSIG DIGITÁLIS ESZKÖZZEL TÁMOGATVA
A képzés azonosító száma: 3PRO215-35/23

A képzés célja a szakképzésben dolgozó oktatók és mentorok kompetenciáinak fejlesztése a projekt alapú oktatás alkalmazásában. A résztvevők megismerik a projektpedagógia jellemző sajátosságait, elemeit, majd a szakértőkkel együtt elemzik a projektek és a KKK (Képzési és Kimeneti Követelmények) kapcsolatát.

A képzés rávilágít az Erasmus+ mobilitások és a projektpedagógia kapcsolatára, elemzi a duális képzőhely és az iskola közötti projekt alapú együttműködést, valamint kitér a projektoktatásban alkalmazható különböző értékelési módszerekre és eszközökre, különös tekintettel a digitális értékelési platformokra. A szakértők részletesen bemutatnak egy digitális projekttervező alkalmazást, a Trello-t, amelyben a résztvevők terveznek is egy projektet. 

 

ERASMUS+ PROJEKTMENEDZSMENT
A képzés azonosító száma: 3PRO216-35/23

A képzés során a résztvevők megtanulják, hogyan kell elkészíteni egy projekttervet: felmérni az intézmény szükségleteit, azonosítani a stratégiai célokat és a részletes projektcélokhoz megfelelő tevékenységeket és indikátorokat hozzárendelni. Meghatározzák a projekt idő- és költségkereteit, megvizsgálják, hogy mely minőségirányítási elemeket lehet érvényesíteni a projektben, és hogy milyen esetlegesen felmerülő kockázatokkal kell számolni.

Megismerik, hogy egy projektmenedzsernek milyen feladatai lehetnek, ezek elvégzéséhez milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie, valamint hogyan kell összeállítani egy projektcsapatot. Megtanulnak a szakképzési jogszabályok figyelembevételével tanulási eredményalapú munkaprogramot összeállítani, éselsajátítják, hogy a különböző mérési-értékelési módszerek és eszközök alkalmazásával hogyan lehet hatékonyan mérni a projekt indikátorait, a mérések eredményeit pedig beépíteni a szervezet napi munkájába.

Az előadások mellett mindkét képzésen interaktív csoportmunka is zajlik: a résztvevők megosztják tapasztalataikat társaikkal, valamint többféle szempontot figyelembe véve projektet, projekteket terveznek. 

A képzéseket blended formában valósítjuk meg: két jelenléti napból, online konzultációkból és beadandó feladatból állnak. Mindkét képzés kreditértéke 30 óra, sikeres teljesítés után tanúsítványt állítunk ki. 

Az első képzésekre 2023.tavaszán került sor. A nagy sikerre való tekintettel a képzések ősszel is elindulnak.

A képzésekre ősszel újból lehet jelentkezni. Az időpontok megtalálhatók az erasmusplusz.hu oldalán és az IKK OTR felületén a Módszertani képzések között.

 _

Utolsó módosítás: 2023.09.26.