Aktív társadalmi részvétel az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület projektekben - szakpolitikai szeminárium

2023.10.17.

Rendezvény | EU

Beszámoló a Tempus Közalapítvány október 11-én, az #ErasmusDays rendezvénysorozat részeként szervezett szakpolitikai rendezvényéről, melynek fókuszában az aktív társadalmi részvétel állt.

A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők számára átfogó képet adjon a szakterület hazai és nemzetközi helyzetéről, az aktív részvétel és az Erasmus+, valamint az Európai Szolidaritási Testület programok kapcsolatáról, a programok nyújtotta lehetőségekről. 

A plenáris program során Szabó Andrea, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet igazgatója, tudományos főmunkatársa, illetve Verses István, a Tempus Közalapítvány Erasmus+ Programirodájának igazgatója tartottak előadásokat.

Szabó Andrea a felvezető előadásában körbejárta a részvétel fogalmát, valamint annak különböző formáiról is szó esett. Kiemelte, hogy a közéleti aktivitás különböző formáinak eltérő az értéke, haszna, következménye és elfogadottsága különböző társadalmi berendezkedésben és a különböző életkori csoportokban, melyet fontos figyelembe venni. Szó esett arról is, hogy a közéleti, társadalmi részvétel formái átalakulóban vannak és a hagyományos részvétel mellett új részvételi formák és lazább, társadalmi, szociális elköteleződések jönnek létre. Az előadás során több empirikus kutatási eredmény is bemutatásra került a fenti folyamatok bizonyítására.

Verses István előadásában elmondta, hogy az Európai Unió jövője szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a polgárok már fiatal koruktól kezdve értsék és részt vegyenek az őket érintő folyamatokban. Épp ezért, az Unió egyik legnagyobb és legjelentősebb programja, az Erasmus+, valamint az Európai Szolidaritási Testület jelenlegi programszakaszában kiemelt jelentőséget kap az aktív polgári szerepvállalás. Ennek eszközeként — a formális tanulás mellett — a nemformális tanulás elősegítheti a szociális és interkulturális kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a médiaműveltség fejlesztését, melyek erősíthetik a polgárok, köztük a fiatalok demokratikus folyamatokban való részvételét, az Európai Unióhoz tartozás érzését. A kapcsolódó prioritások és célok kiemelése mellett az előadásban említésre kerültek azok a projektek és szempontok is, amelyek mentén a későbbi projektbemutatók zajlottak.

A nyitóelőadások után, a párhuzamos szekciókban izgalmas projektbemutatók következtek, ahol olyan Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület projektek mutatkoztak be minden szektort felölelve, amelyek sikeresen járultak hozzá az aktív társadalmi részvétel megerősítéséhez a programokban.

 Az eseményen több, mint 70 fő vett részt. 

A konferencia programja és az előadások a Tempus Közalapítvány honlapján, a rendezvény oldalán érhetőek el.

Utolsó módosítás: 2023.10.27.