Digitális inklúzió a köznevelésben

2023.11.17.

Hír | Köznevelés

Beszámoló az októberi nemzetközi tematikus tanulási alkalomról, mely az Erasmus+ Nemzeti Iroda és a SALTO iroda szervezésében a köznevelésben oktató tanárok számára szólt.

2023. október 25-27. között a máltai és a magyar Erasmus+ Nemzeti Iroda és a SALTO iroda szervezésében zajlott a Digitális inklúzió témájában egy nemzetközi tematikus tanulási alkalom a köznevelésben oktató tanárok számára.
A rendezvény célja volt megismertetni a résztvevőket a virtuális/digitális megvalósítás lehetséges hatásaival, új perspektívát nyújtani a befogadás területén sikeres virtuális befogadási projektek eredményeivel, gyakorlataival.

Az első előadó Joyce Grech, a máltai Digitális Írástudás és Transzverzális Készségek Igazgatóságának igazgatóhelyettese volt, aki Minden tanuló potenciáljának felszabadítása - OTPC and Foundation projektjüket mutatta be. Elmondta, hogy az Igazgatóság milyen módon támogatja a máltai pedagógusokat az uniós digitális oktatási referenciaértékek elérésében, olyan kihívások kezelésével, mint a korai iskolaelhagyás, a digitális szakadék csökkentése és a tudáshoz, lehetőségekhez és erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása minden diák számára. Néhány legsikeresebb projektjük, mint a(z):

  • táblagépet minden általános iskolai tanulónak,
  • 1000 db vizsgaolvasó tollak kiosztása 9,10,11 éves tanulóknak
  • VR használata az osztályteremben

jól mutatja Málta erőfeszítéseit a digitális befogadás terén, és vezető szerepet biztosít Máltának ezen a területen. A projektjük az eszközök biztosításán túl kiterjedt a tanárok, gyerekek és szülök támogatására, képzésére az eszközök megfelelő használatához.

Ezt követően Michele DiPaola úr, a SpazioGiovani oktatója, médiapedagógus, innovációs fejlesztő és ifjúságsegítője, a Digitális befogadás az oktatásban címmel tartott vitaindító előadást. Beszédében DiPaola úr hangsúlyozta, hogy a digitális befogadás több dimenzióra terjed ki. Míg a hagyományos szemlélet a digitális eszközökön és alkalmazásokon keresztüli befogadásra összpontosít, egyre inkább felismerjük a digitális tereken és tevékenységeken belüli társadalmi befogadás fontosságát. Ez a tágabb perspektíva az oktatási lehetőségek széles skáláját nyitja meg, hangsúlyozva, hogy minden diáknak, függetlenül a lakóhelyétől vagy a hátterétől, egyenlő esélyekkel kell rendelkeznie a társadalmi és oktatási befogadásra a digitális tanuláson keresztül. Például a digitális terek új generációja (Spatial, Meebo, GatherTown stb.), amelyek a fizikai térhez hasonló interakciót és közelséget reprodukálnak, sok új lehetőséget adhatnak arra, hogy digitális tevékenységeinket inkluzívabb módon alakítsuk. A digitális korszak újra értelmezi a tanár szerepét, a tanárok már nem információszolgáltatóként, hanem a diákokat a kiterjedt digitális világban kalauzoló navigátorokként tekinthetnek magukra.

Lehetőségünk volt személyesen is látni, kipróbálni azokat a modern digitális eszközöket, amelyek az egyes fogyatékkal élők mindennapjait képesek segíteni, megkönnyíteni. A máltai FITA: Foundation for Information Technology Accessibility olyan szervezetként működik, amely a kiszolgáltatott és fogyatékkal élő személyek számára lehetővé teszi, hogy magabiztosan és függetlenül navigálhassanak a digitális világban. Felismeri az idősek és fogyatékkal élők digitális korszakhoz való alkalmazkodással kapcsolatos kihívásait, és hangsúlyozza a befogadó technológia fontosságát. A FITA képzési programjai az alapvető digitális készségekre, a szoftverek ismeretére és az online szolgáltatásokra terjednek ki, beleértve a látássérülteknek szóló, személyre szabott képzéseket is. A szervezet végső célja az akadályok lebontása és egy befogadóbb társadalom megteremtése, ahol a technológia mindenki számára elérhető, kortól és fogyatékosságtól függetlenül. Erre az alkalomra hozott eszköz választékuk a következőket tartalmazta: WeWalk, Orcam, különböző nagyító eszközök, a C-Pen Reader, Prodigy, csuklóórák, Alexa, Apple TV és a Pen Friend. A szolgáltatásaikat előzetes igényfelmérés és egyéni szükségletek alapján, akár több hétig tartó időtartamban ingyenesen nyújtják a rászorulóknak.

A résztvevőknek lehetőségük volt megismerni néhány oktatási intézmények által sikeresen megvalósított projektet is.

  • A máltai egyetemről Iro Voulgari bemutatta a Learn to Machine Learn projektjét (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-MT01-KA201-051220 ), amelynek fő célja a diákok és tanárok képessé tétele arra, hogy kritikusabb és reflektívebb szemléletet alakítsanak ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy képesek legyenek kezelni a technológiai, etikai és társadalmi kihívásokkal kapcsolatos újonnan felmerülő problémákat.
  • Magnuczné Godó Ágnes Magyarországról az ENGaGE című E+ projektjét mutatta be. ENGaGE | Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners (uni-miskolc.hu)  A projekt célja inkluzív nyelvoktatási feladatok és anyagok kidolgozása volt diszlexiás angol és német nyelvtanulók számára általános iskolai környezetben. A projekt keretében létrejött egy angol és német nyelvű feladatbank, mely felépítésében, módszertanában egyaránt segíti a differenciált oktatás tanulás megvalósulását.
  • Jane Farrugia Buhagiar asszony Máltáról bemutatta Mosaic.EU projektjét (https://mosaicplatform.eu/), amelynek célja az újonnan érkezett migránsok iskolai oktatáshoz való hozzáférésének, részvételének és integrációjának javítása volt azáltal, hogy megerősíti a tanárok és az iskolai személyzet kompetenciáit a sokszínűség, az empátia és a befogadás előmozdítása érdekében az iskolákban, valamint megkönnyíti és hozzáférhetővé teszi a migránsok, a szülők és az iskolai közösség közötti kommunikációs folyamatot.
  • Eva Čaplova asszony a Cseh Köztársaságból bemutatta a Roots and Wings projektjét,(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-CZ01-KA229-061429 ) amely hat olyan iskola partnerségét jelenti, amelyek sajátos nevelési igényű és/vagy hátrányos helyzetű tanulókat oktatnak. A projekt célja az volt, hogy megelőzze a tanulók esetleges korai iskolaelhagyását és az azt követő társadalmi kirekesztést azáltal, hogy bevonja őket olyan tevékenységekbe, amelyek növelik önbecsülésüket, önbizalmukat és motivációjukat a továbbtanulásra, és segítenek nekik abban, hogy jól válasszák meg jövőbeli karrierjüket.
A digitalizáció az oktatásban tematikus rendezvényeink utolsó állomása Hollandiába lesz DIGITAL EDVOLUTION: EMPOWERING SCHOOL EDUCATORS IN THE DIGITAL AGE címen, további információk a https://salto-et.net/events/ oldalon olvasható.

 _

 

Utolsó módosítás: 2023.11.22.