Az Eurodesk hálózat szerepe a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítésében

2024.02.02.

Magazin | Ifjúság, EU

A fiatalok aktív polgári részvétele elengedhetetlen a társadalmi változások, a pozitív társadalmi fejlődés előmozdítása érdekében. Ezt felismerve az Európai Unió tagállamai célul tűzték ki az ifjúság aktív polgári részvételének erősítését, valamint olyan támogató környezet és intézményrendszer kialakítását, mely mindezt elősegíti.

Az Európai Unió 2019-2027 közötti időszakot felölelő ifjúsági stratégiájának szerves része a fiatalok társadalmi életben való aktív polgári részvételének ösztönzése, és ezzel egyidejűleg a meghatározott 11 ifjúsági cél elérése.

Mit jelent az aktív polgárság? Az aktív polgárság fogalma a polgárok jogait és kötelességeit foglalja magában. Azok a fiatalok, akiknek a tudása, készségei, motivációja különböző folyamatokon keresztül fejlődik, alkalmassá és képessé válnak arra, hogy aktív szerepet vállaljanak az őket érdeklő, a kortásaikat és környezetüket érintő kérdésekben.

Tekintettel arra, hogy napjainkban a polgári szerepvállalás és a részvétel szintje alacsony, alapvető fontosságú ennek előmozdítása, különösen a fiatalok körében. Az EU ifjúsági programjainak (Erasmus+, Európai Szolidaritási Testület, DiscoverEU és egyéb lehetőségek) egyik célkitűzése a fiatalok különböző kompetenciáinak fejlesztése.

Ezt a tanulási folyamatot támogatja az Eurodesk ifjúsági információs hálózat, melynek küldetése a különböző nemzetközi mobilitási lehetőségek népszerűsítése mellett a fiatalok bevonása nemzetközi projektekbe, ezáltal az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos ismereteik bővítésének elősegítése, az aktív polgári részvételük támogatása. A célcsoport aktív polgári részvételéhez elengedhetetlen az őket érintő, alapvető jogok tisztázása, mint például az élethez vagy a szabadsághoz való jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogok.

AZ EURÓPAI UNIÓ IFJÚSÁGI STRATÉGIÁJA 2019-2027

A 2024-es európai parlamenti választások közeledtével kiemelt figyelmet kap a választójog kérdésköre. Fontos, hogy a már nagykorú, 18. életévét betöltött fiatalok ismerjék az unió politikai folyamatait, intézményrendszerét, rendelkezzenek az európai parlamenti választáshoz szükséges tudással és kellő motivációt érezzenek ahhoz, hogy éljenek választójogukkal.

A jogok ismeretén túl a különböző készségek fejlesztése is nélkülözhetetlen az aktív polgári részvételhez. Ebben segítséget nyújt számos hazai és nemzetközi ifjúsági projekt, melyek résztvevői tanulhatnak önmagukról, a közösségek működéséről, a társadalmi kihívásokról, közös célokról és értékekről, illetve a közös felelősségvállalásról is.

Az Eurodesk partnerszervezetek ennek a tanulási folyamatnak a kezdeményezőiként hatékonyan járulnak hozzá a fiatalok aktív polgári részvételéhez. Megannyi nemzetközi projektet valósítanak meg, emellett nem hanyagolható el jelentőségük a hazai ifjúsági munkában sem.

Hogyan működik a gyakorlatban egy projekt, ami az aktív polgári részvétel ösztönzését tűzte ki célként?

2021. októberében a „Speak Up!” elnevezésű, alapvető emberi jogokat feldolgozó ifjúsági csere során, –a hat ország (Belgium, Bulgária, Ciprus, Horvátország, Olaszország és Magyarország) fiataljaiból összeállt csapat azt tűzte ki célul, hogy a program végére létrehoznak egy portrékiállítást. A résztvevőkről készített fotókon megmutatták, mely alapvető emberi jogok állnak hozzájuk a legközelebb,zzel kívánták felhívni a társadalom figyelmét az alapvető emberi jogok tiszteletére és érvényesítésének fontosságára. Első körben tehát a fiatalokat érintő alapvető jogok tisztázására került sor.

A projekt során az egyes tevékenységek egymásra épültek, keretet kaptak annak érdekében, hogy a résztvevők a legteljesebb tanulási folyamatban vegyenek részt. Minden gyakorlat legfontosabb eleme a feldolgozás, majd a közös értékelés volt. Az otthoni felkészüléssel az volt a cél, hogy a fiatalok még inkább sajátjuknak érezzék a projektet, aktív, felelősségteljes résztvevővé, "szervezővé" váljanak. Ennek eredményeképpen szervezői kompetenciájuk, flexibilitásuk, önállóságuk nőtt, a közösségért való tenni akarásuk fokozódott.

Az ifjúsági csere közvetlen célja volt a résztvevők cselekvésre ösztönzése, és az aktív polgársághoz kapcsolódó információk és tudás átadása, elmélyítése. Mindezt különböző nemformális eszközökkel és informális tanulás révén érték el. A projekt hozzájárult a fiatalok önértékelésének erősítéséhez, szélesítette látókörüket, fogékonyabbá tette őket a saját környezetük és a világ problémái iránt. Hozzájárult az előítéletek, a diszkrimináció elleni küzdelemhez, az interkulturális párbeszéd biztosításához.

Kurdi Mónika
Kommunikációs Igazgatóság, Tempus Közalapítvány

A cikk eredetileg a Pályázati Pavilon 2023-as számában jelent meg. Hasonló tartalmakért lapozza fel online kiadványunkat vagy töltse le magazinunkat PDF-ben!

Utolsó módosítás: 2024.02.02.