A megfelelő készségekbe történő befektetés kulcsfontosságú

2024.02.09.

Oktatás és képzés az EU-ban | Szakképzés, Felnőtt tanulás

Hogyan járul hozzá a Készségek Európai Éve a felnőttkori tanulás megerősítéséhez?

Az Európai Unió Bizottsága 2023. május 9-én indította útjára ünnepélyes keretek között a Készségek Európai Éve kezdeményezését.

A cél az európai vállalatok versenyképességének és innovációs erejének erősítése, minőségi álláshelyek teremtése, a készséghiány és a szakemberhiány megszüntetése, ezzel a munkaerőpiaci részvétel növelése.

Új ipari forradalom zajlik, új munkakörök jönnek létre, amelyek új gyakorlati kihívást is jelentenek. A megfelelő készségekbe történő befektetés kulcsfontosságú, mert a képzett munkavállalók jobb munkalehetőségekkel és szélesebb körű társadalmi szerepvállalási lehetőségekkel rendelkeznek.

Az írás-olvasás, számolás és a digitális készségek – azaz az alapkészségek jelentik mind a társadalomban, mind pedig a munkaerőpiacon a teljes körű részvétel alapját. Az EU-ban azonban számos felnőtt nem rendelkezik e készségek funkcionális szintjével, a felnőtt lakosság mintegy negyede küzd problémákkal a fenti területeken, s mintegy 21 százalékuk legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezik. E készségek nélkül és alacsony képzettséggel jobban ki vannak téve a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyeinek.

A felnőttkori tanulás támogatása az Európai Bizottság hosszú távú stratégiájának kulcsfontosságú eleme. A felnőttkori tanulás kapcsán a 2021–2030-as időszakra vonatkozó új európai cselekvési programról szóló tanácsi állásfoglalás felvázolja, hogy 2030-ig hogyan kell fejlődnie a felnőttkori tanulásnak Európában. Az állásfoglalás megerősítette, hogy a korábban kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében folytatni kell, sőt meg kell erősíteni a felnőttkori tanulás terén végzett munkát.

2016-ban a felnőttek mindössze 37%-a vett részt tanulási tevékenységekben, míg az alacsonyan képzett felnőttek esetében ez az arány csak a 18% -ot ért el.

 A „Kompetenciafejlesztési pályák: Új lehetőségek felnőttek számára” című, 2016-os tanácsi ajánlásban a Tanács kiemelte, hogy a felnőtteknek, különösen az alacsonyan képzett, a munkanélküli és a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportoknak nagyobb figyelemre és támogatásra van szükségük ahhoz, hogy alapkészségeiket fejleszteni tudják, és ezáltal előre tudjanak lépni. Célja, hogy segítse a felnőtteket az alapkészségek elsajátításában azáltal, hogy felső középfokú vagy azzal egyenértékű képesítés (az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 3. vagy 4. szintje) felé haladjanak.

A Készségek Európai Éve többek között hozzájárul a következő, 2030-ra kitűzött uniós szociális és digitális célok eléréséhez is: 

  • a teljes felnőtt lakosság legalább 60%-a minden évben vegyen részt valamilyen képzésben, 
  • a foglalkoztatottság aránya érje el a 78%-ot a munkaképes korosztályhoz tartozó lakosság körében, 
  • az EU-ban a felnőttek legalább 80%-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel.
A digitális és a zöld készségek egyre fontosabb szerepet kapnak, hiszen a közeljövőben a munkakörök több mint 90%-a követeli majd meg a különböző szintű digitális készségeket.

Az Erasmus+ program kapcsán felnőtt tanulási szektorspecifikus prioritásként jelenik meg a kompetenciafejlesztési és átképzési pályák létrehozása. E prioritás célja az új felnőttoktatási lehetőségek előmozdítása, különösen az alacsony szintű készségekkel, ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező felnőttek számára. Az új kompetenciafejlesztési pályák kialakításának lehetővé kell tennie, hogy a felnőtt tanulók kulcskompetenciáik fejlesztése mellett haladjanak előre a magasabb szintű képesítések irányába. Az e prioritás alá tartozó kiegészítő munka magában foglalja a pályaorientáció mint olyan szolgáltatás fejlesztését, amely biztosítja, hogy a felnőttek egész életük során hozzáférjenek a releváns tanuláshoz, javítja a készségek azonosítását és szűrését, személyre szabott tanulási ajánlatokat dolgoz ki, valamint hatékony tájékoztatási, orientációs és motivációs stratégiákat alakít ki.

Az év hivatalos weboldala: https://year-of-skills.europa.eu/index_en?prefLang=hu
Kapcsolódó oldal, forrás: Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults (europa.eu)

 

Utolsó módosítás: 2024.02.09.