Az ED-AFFICHE projekt eredményei és az Európai Diploma lehetőségei

Partner hír | 2024.03.20.

Hír | Felsőoktatás

Ismerje meg a hat európai egyetemszövetséget összefogó ED-AFFICHE konzorcium munkáját!

A hat európai egyetemszövetséget összefogó ED-AFFICHE konzorcium az Európai Diploma védjegyhez kapcsolódó kritériumok fejlesztésén dolgozott az utóbbi egy évben. Ismerje meg az ELTE és a MAB közreműködésével megvalósuló projekt legfontosabb eredményeit és szakmai ajánlásait. 

2022-ben az Európai Bizottság felhívást tett közzé az Európai Diploma védjegy (European Degree label) bevezetésének vizsgálatára európai egyetemi szövetségek számára. A hat egyetemszövetségből (Una EuropaCHARM-EU, 4EU+EC2UEU-CONEXUS és Unite!) álló ED-AFFICHE konzorcium pályázata elnyerte az EB támogatását közös projektje számára, amelynek célja az Európai Diploma védjegyhez kapcsolódó kritériumok továbbfejlesztése, valamint az elbírálási eljárásra, a tervezésre és a bevezetésre vonatkozó ajánlások közös kidolgozása volt.

Az ED-AFFICHE keretében együttműködő hat egyetemszövetség az európai kontinens 22 különböző országából összesen 51 felsőoktatási intézményt fogott össze. A partneregyetemek mellett a projektben részt vett több felsőoktatásért felelős nemzeti vagy regionális minisztérium, valamint a felsőoktatási szektor más kulcsszereplői is, többek között az akkreditáció és a minőségbiztosítás területéről. Az együttműködésben magyarországi partneregyetemként részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a CHARM-EU Szövetség tagjaként), valamint társult partnerként a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) is.

A projekt során elért eredményeket az ED-AFFICHE márciusi zárókonferenciáján mutatták be, amelyen több mint 300 érdeklődő vett részt. Az egyéves projekt keretében a partnerek feltérképezték a transznacionális felsőoktatási együttműködések előtt álló akadályokat, kritériumokat dolgoztak ki az Európai Diploma védjegyhez, majd ezeket hallgatók, munkaadók és minőségbiztosítási ügynökségek véleménye alapján finomhangolták. Végül az egyetemek közötti transznacionális együttműködés elősegítése és az Európai Diploma bevezetése érdekében ajánlásokat dolgoztak ki a döntéshozók és a felsőoktatási intézmények számára.

A lehetőségek és a kihívások feltérképezése

A projekt egyik első intézkedéseként a közös programok koordinátorainak és igazgatóinak tapasztalatait mérték fel az európai diplomával kapcsolatos kihívásokról és lehetőségekről. A felmérés eredményei alapján a felsőoktatási intézmények bevonása, a tanulási eredmények átláthatósága és a rugalmas hallgatói mobilitás kiemelten fontos, míg a transznacionális közös programok megvalósítása és a többnyelvűség kritikus pontnak számítanak. A válaszadók meglátásai szerint a legfőbb akadályok közé tartozik a hosszadalmas akkreditáció, az elégtelen finanszírozás és az egyetemi tanulmányi időrendek különbözőségeiből fakadó nehézségek, amelyek hatással vannak a munkatársak és az oktatók elérhetőségére.

Jogalkotási jógyakorlatok és ajánlások

A közös programfejlesztés jogi akadályainak feltérképezésére során az ED-AFFICHE munkatársai rendszeres konzultációkat folytattak jogi szakértőkkel, valamint nemzeti és regionális hatóságokkal, hogy azonosítsák a felsőoktatásban megvalósuló transznacionális együttműködések akadályait. A projekt keretében folytatott párbeszédek eredményeképpen bizonyos jogszabályi változások is születtek. Az európai közös programok jövőbeli fejlesztésére és végrehajtására vonatkozó legjobb gyakorlatokról és ajánlásokról szóló zárójelentésében az ED-AFFICHE különböző stratégiákat javasol a jogi akadályok leküzdésére, amely során az Európai Diploma védjegy közös nevezőként működhet, megkönnyítve a tagállamok közötti összehangolt erőfeszítéseket.

Az Európai Diploma jövőjéről

Az ED-AFFICHE keretében a partnerek célzott felméréseket és konzultációkat folytattak 2546 hallgató, 67 munkaadó és 8 minőségbiztosítási ügynökség bevonásával, hogy a legfontosabb érdekelt felek véleményének figyelembe vételével finomítsák az Európai Diplomához kapcsolódó kritériumokat és ajánlásokat. Az egyeztetések legfontosabb észrevételei a következők voltak:

  • A hallgatók a munkaerőpiaccal való interakció, a campusok közötti létesítményekhez való hozzáférés és a mobilitás pénzügyi támogatásának fontosságára hívták fel a figyelmet.
  • A munkáltatók a közös program korai szakaszától kezdve történő közös fejlesztés és a transzverzális készségek fontosságát emelték ki.
  • A minőségbiztosítási ügynökségek pedig a közös programokhoz kapcsolódó akkreditáció egyszerűsödését és a konzorciumi megállapodások fontosságát hangsúlyozták.

Az ED-AFFICHE projekt zárójelentésében (Szakpolitikai ajánlások az Európai Diploma jövőjéről) megtalálhatók a partnerek átfogó ajánlásai, amelyeket a hallgatókkal, minőségbiztosítási ügynökségekkel, munkáltatókkal, továbbá az egyetemek jogi szakértőivel, közös képzési programok koordinátoraival és a nemzeti hatóságokkal való konzultációk formáltak.

Szerző:
ELTE Rektori Kabinet CHARM-EU Iroda 

Utolsó módosítás: 2024.03.25.