A felnőttkori tanulás sajátosságai - felnőtt tanulás az Erasmus+ programban

2024.05.30.

Oktatás és képzés az EU-ban | Szakképzés, Felnőtt tanulás

Miben más a felnőttek tanulási motivációja? Milyen akadályai lehetnek a felnőttek bevonásának és hogyan támogatja az Erasmus+ program az akadályok leküzdését?

Az Erasmus+ program esetében a felnőttoktatás helyett inkább a felnőttkori tanulás vagy felnőtt tanulás megnevezést használjuk. Ide soroljuk az alapkészségek oktatását tankötelezettségi kor felett, iskolarendszerű felnőttoktatás keretében, illetve az iskolarendszeren kívüli felnőttképzést, de azok közül is csak szigorúan az általános készségek oktatását, nyelvi vagy egyéb képzéseket. 

Az Erasmus+ program fókuszában a felnőtt tanulás terén a felnőttkori tanulás minőségének javítása, a felnőttkori tanulás területén dolgozók szakmai fejlődésének támogatása, a felnőtt tanulók elhelyezkedési esélyeinek növelése és a sikeres élethez szükséges készségeik fejlesztése, valamint az európai együttműködések elindítása és megerősítése áll.

A program prioritása 2021-2027 között a hozzáférhetőség elősegítése, az oktatás és képzés különböző szintjein működő intézményeknek is lehetőségük van bekapcsolódni a programba. Tapasztalattól és szervezeti kapacitástól függetlenül minden szervezet számára kínál lehetőségeket, valamint minden pályázónak lehetőséget biztosít a fokozatos fejlődésre, egyre összetettebb projektek megvalósítására.

A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak. Felnőttkori oktatást nyújtó szervezetek lehetnek például felnőttek általános iskolái és gimnáziumai, egyetemek nyílt vagy senior akadémiái, közgyűjtemények, közösségi központok, népfőiskolák, gazdasági szervezetek (például munkáltatóként is), színházak, civil szervezetek, szakszervezetek, büntetés végrehajtási intézetek, javítóintézetek, egyházak vagy más szervezetek, amelyek felnőttek számára szerveznek kurzusokat.  

Forrás: Shutterstock

A felnőttkori tanulás fontossága

Az EU stratégiájának is fontos része a Lifelong learning, vagyis az egész életen át tartó tanulás támogatása, de emellett az információs, tudás alapú társadalom és a munkahelyek korszerűsítése is egyre inkább megköveteli a folyamatos fejlődést a felnőttek részéről is.

A folyamatos tanulásnak azonban az esetleges anyagi, és/vagy munkaerőpiaci előnyök mellett, számos személyes előnye is van: önbizalmat, motivációt, új kihívásokat és kapcsolódásokat adhat, új célokat jeleníthet meg az életünkben. 

Óriási eltérések vannak azonban a felnőtt tanulók és az iskolaköteles korú diákok oktatási igényei között, emiatt sok szempontból nem hatékonyak a diákoknál bevált pedagógiai módszerek.

A felnőtt tanulók sajátosságai

A felnőtt tanulók teljesen más bemenettel és célokkal érkeznek az oktatásba. Többnyire önálló döntés alapján lépnek be a tanulási folyamatba – néha persze munkahelyi elvárás részeként is – és a korukból, élethelyzetükből fakadóan előfordulhat, hogy családdal, gyermekekkel is rendelkeznek, emiatt és a munkahelyi időbeosztásuk miatt is nehezebben tudnak alkalmazkodni.

Mindezek miatt kiemelten fontos szerepet játszik esetükben a motiváció: kizárólag addig maradnak az oktatásban, amíg a motivációjuk fennáll. Mindig adott, konkrét cél eléréséért tanulnak, ezért nagyobbak a képzés iránti elvárások is a részükről. 

A résztvevők tehát jellemzően a saját szabadidejüket és pénzüket áldozzák föl az új ismeretek elsajátítására, így fontos igényként jelenik meg, hogy az adott képzés, vagyis a megszerezhető tudás gyakorlatias, a munkaerő-piacon hasznosítható és elismerhető legyen. 

Akadályozó tényezők

A felnőttkori képzésbe való belépésnek számos akadálya lehet, pl. anyagi, szociális okokra hivatkozva sokan maradnak távol a képzésektől, de az idő hiánya is fontos tényező lehet.  Mindezek mellett sokat számít a társadalmi, szociális környezet vagy a korábbi rossz képzési tapasztalatok, a családon belüli minta, vagy akár az alapkészségek hiánya, ami szintén gátja lehet a további tanulásnak.

Forrás:Shutterstock

Lehetséges megoldások

A felnőttek esetében fontos, hogy az oktató, illetve a választott képzés legyen rugalmas és alkalmazkodó, mind módszertan, időbeosztás és helyszín tekintetében is. Az erre irányuló törekvések Európa-szerte érezhetőek, hiszen egyre nagyobb az online-, táv-, vagy vegyes rendszerben működő oktatási kurzusok kínálata.

Felnőtt tanulóként pedig érdemes lehet a következő lehetőségeket végig gondolni, utána járni:

  • Milyen támogatások vagy ingyenes képzési lehetőségek vannak a választott témában?
  • Van- e online, vagy vegyes rendszerű – saját tempóban végezhető képzés?
  • Tájékozódás, kapcsolatfelvétel az intézménnyel, korábbi tanulókkal
  • Van-e esetleg munkahelyi támogatás? (pénzben, időben)

Alacsonyan képzett felnőttek

A vonatkozó európai uniós szakpolitikák fontos célja, hogy segítse a veszélyeztetett célcsoportok – többek között az alacsonyan képzett felnőttek – társadalmi befogadását és foglalkoztathatóságát, ehhez kapcsolódóan a tanuláshoz való hozzáférésének növelését is. 

Ennek érdekében kiemelt feladat az említett célcsoport esetében a tanulás előtt álló akadályok megszüntetése, valamint a motiváció növelése.

Bár az alacsonyan képzett felnőttek oktatásba való bevonása és motiválása a korábban megnevezett nehézségek miatt nagy kihívást jelent – a megfelelő intézkedésekkel az elismerés és a finanszírozás terén, valamint a megfelelő tanulási lehetőségekkel – hosszú távon megvalósítható. 

Az Erasmus+ program 2021-27-es programidőszakában szintén kiemelten jelenik meg a célcsoport bevonása, mint felnőtt tanulási szektorspecifikus prioritás:

Kompetenciafejlesztési és átképzési pályák létrehozása: E prioritás célja az új felnőttoktatási lehetőségek előmozdítása, különösen az alacsony szintű készségekkel, ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező felnőttek számára. Az új kompetenciafejlesztési pályák kialakításának lehetővé kell tennie, hogy a felnőtt tanulók kulcskompetenciáik fejlesztése mellett haladjanak előre a magasabb szintű képesítések irányába. Az e prioritás alá tartozó kiegészítő munka magában foglalja a pályaorientáció mint olyan szolgáltatás fejlesztését, amely biztosítja, hogy a felnőttek egész életük során hozzáférjenek a releváns tanuláshoz, javítja a készségek azonosítását és szűrését, személyre szabott tanulási ajánlatokat dolgoz ki, valamint hatékony tájékoztatási, orientációs és motivációs stratégiákat alakít ki.

Őszi pályázati beadási határidők az Erasmus+ felnőtt tanulási szektorban:

  • Erasmus-akkreditáció a felnőtt tanulási szektorban (KA120-ADU): 2024. október 1. déli 12:00 óra. (brüsszeli idő szerint)
  • Kis léptékű partnerségek a felnőtt tanulási szektorban (KA210-ADU): 2024. október 1. déli 12:00 óra. (brüsszeli idő szerint)

Források:

Utolsó módosítás: 2024.06.21.