Műhelymunka a Szakképzési Kiválóság Központ pályázattípusról

2024.06.25.

National VET Team | Szakképzés

Workshop keretében ismerkedhettek meg a Szakképzési Kiválóság Központ (CoVE) pályázattípussal az érdeklődők június 5-én.

A Tempus Közalapítvány szervezeti keretei között működő Nemzeti Szakképzési Szakértői Munkacsoport (National VET Team, NVET) szakértői által összeállított CoVE (Centre of Vocational Excellence) műhelynap 2024. június 5-én került megrendezésre. A műhelymunka elsődleges célja az volt, hogy szakmai támogatást nyújtson a résztvevőknek a CoVE pályázat elkészítésében.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

A workshop átfogó képet adott a Szakképzési Kiválóság Központokról, bemutatva azok céljait, struktúráját és működését, bővítette a szakképzési centrumok és a szakképző intézmények vezetőinek és a nemzetközi programokkal foglalkozó koordinátorainak ismereteit, annak érdekében, hogy képessé váljanak arra, hogy sikeres pályázatot nyújthassanak be a 2025. évi pályázati fordulóban.

A műhelymunka – amelyen 8 szakképzési centrum képviseletében 29 fő vett részt – a 2024. május 6-án megrendezett CoVE tájékoztató webinárium folytatása volt. A műhelymunkát a National VET Team 3 szakértője vezette: Molnárné Stadler Katalin, Tóth Judit Emma és Marton József.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

Az előadások és a gyakorlati feladatok során bemutatásra került a CoVE pályázat elkészítésének a teljes folyamata: az ötlettől a helyi projekt-koncepció meghatározásán át a nemzetközi együttműködésben történő megvalósításig. A trénerek konkrét példákon keresztül szemléltették, a résztvevők pedig saját élményt, tapasztalatot szereztek abban, hogyan lehet hatékonyan felmérni a helyi szükségleteket és bevonni a helyi partnereket annak érdekében, hogy valós igényen alapuló ötletet tudjanak a nemzetközi partnerekkel együtt megvalósítani. A résztvevők megismerkedtek a tudásháromszög (az oktatás/szakképzés, a kutatás-fejlesztés és a vállalatok közötti szoros, innovatív együttműködés) kialakításának módszereivel is.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

Kiemelt téma volt az EU dimenzió (európai szakmapolitikai prioritások) beépítése a projektekbe, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a sikeres CoVE együttműködésben és a pályázatok elbírálásában. A gyakorlati feladatok segítségével a résztvevők megvizsgálhatták, hogy az előadásban bemutatott EU szakképzési és felnőttképzési kezdeményezések közül mely elemeket és hogyan lehet beilleszteni a legjobban a saját projektjeikbe. Továbbá azt is megismerhették, hogy a támogatható tevékenységek tudatos és konszenzuson alapuló megválasztásával hogyan lehet a nemzetközi együttműködések előnyeit maximálisan kihasználni.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

A workshop praktikus információkkal is szolgált a pályázat szerves részét képező munkacsomagok tervezésével kapcsolatban is. A résztvevők megtanulták, hogyan állítsák össze a munkacsomagokat (work package), és hogy milyen követelményeknek kell ennek során megfelelniük. Külön figyelmet szenteltek a munkacsomagok költségvetésének tervezésére és ütemezésére, bemutatva a személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségek és az ütemezés tervezésének részleteit.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

A workshop programjában minden tartalmi elemhez kapcsolódóan a szakértők bemutatták néhány sikeres CoVE pályázat megoldásai is, annak érdekében, hogy a résztvevők a CoVE pályázatok megvalósításával kapcsolatos jógyakorlatokat is azonosítsanak.

A nap végén a résztvevők megosztották tapasztalataikat, és választ kaptak a kérdéseikre, tovább mélyítve az elhangzottak megértését. A műhelynap zárásaként összefoglalták a nap tanulságait, kiemelve a legfontosabb felismeréseket és eredményeket. Úgy értékelték, hogy a műhelynapon tanultak hatékonyan segítik majd őket saját CoVE projektjeik sikeres elkészítésében és megvalósításában.

Szakképzési Kíválóság Központ műhelymunka résztvevői csoportmunka közben

A beszámolót készítette:

Dr. Szabó Csilla Marianna

Tudjon meg többet a Szakképzési Kiválóság Központokról!

 

Utolsó módosítás: 2024.06.26.