A felnőttkori képzések szerepe a zöld foglalkoztatásban

2024.07.09.

Oktatás és képzés az EU-ban | Szakképzés, Felnőtt tanulás

A klímasemleges gazdaságra való átálláshoz környezetbarát munkahelyekre van szükség.

Az Európai Unió több kezdeményezéssel is (Európai Zöld MegállapodásEurópai Éghajlati Paktum) segíti az zöld átállást, melynek köszönhetően számos új munkahely jöhet létre a jövőben, illetve régiek alakulhatnak át.

Milyen a zöld munkahely és mik azok a zöld készségek?

Minden olyan munkahelyet zöld munkahelynek tekinthetünk, amely hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez és a természeti értékek megőrzéséhez. A zöld munkahelyek emellett elősegítik a fenntartható fejlődés támogatását és csökkentik az ember által a természetre gyakorolt káros hatásokat.  A zöld gazdaság számos területet foglal magába úgy, mint a fenntarthatóság, környezetvédelem, energiahatékonyság, klímavédelem, hulladékgazdálkodás, vagy a zöld technológiák.

A zöld munkahelyek kapcsán egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntartható világ kialakításához szükséges szakmák is. A zöld gazdaságban létrejövő pozíciók nem feltétlenül újak, de a betöltésükhöz szükséges készségek bizonyos mértékben mindenképpen változnak majd. Amennyiben viszont a munkafolyamat jelentősen eltér a korábbitól, teljesen új szerepekre és készségekre lesz szüksége a munkavállalónak.

Mindezekre tekintettel a jövőben a zöld készségek fejlesztése elengedhetetlenül szükséges lesz. A zöld készségek a szaktudás mellett azokat a szükséges készségeket és attitűdöket is jelentik, melyek alkalmazásával a munkavállalók hozzájárulhatnak a környezetszennyezés csökkentéséhez és a természeti erőforrások megőrzéséhez.

Zöld növény egy villanykörtébenForrás: Shutterstock.com

A felnőttkori képzések fontossága a zöld átállásban

A zöld foglalkoztatás támogatása érdekében gondoskodni kell a felnőtt munkavállalók továbbképzéséről, illetve átképzéséről, a megfelelő képzési programok létrehozásával és támogatásával. A képzési programok esetében fontos kritérium a gyakorlatiasság és a zöld készségek valós környezetben történő alkalmazása, hiszen az elméleti szakemberek, pl. kutatók mellett a gyakorlati megvalósítókra is szükség lesz.

 Az új készségek elsajátítása számos előnnyel járhat a munkavállalók számára, többek között:

  • Jobb munkahelyi kilátások: A zöld készségekkel rendelkező munkavállalókra egyre nagyobb a kereslet a munkaerőpiacon.
  • Nagyobb munkavállalói elégedettség: A zöld készségekkel rendelkező munkavállalók gyakran elégedettebbek a munkájukkal, mert úgy érzik, hogy valami jót tesznek a világért.
  • Erősebb közösségek: A zöld készségekkel rendelkező emberek általában aktívabban vesznek részt közösségi életben

Finanszírozás és együttműködések

A téma szakértői kiemelik, hogy a fenntartható jövőhöz vezető út finanszírozást, konkrét intézkedéseket és innovatív stratégiákat tesz szükségessé, azaz a terület folyamatos együttműködést igényel. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a munkáltatók és a politikai döntéshozók bevonása is elengedhetetlen, valamint, hogy kiemelten fontos azon partnerségeknek a támogatása is, amelyek a zöld készségek hatását erősítik a környezettudatosabb élet kialakítása érdekében.

Az Erasmus+ program is támogatja a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, amely a 2021-27-es programidőszak egyik prioritása.

A program célja, hogy valamennyi szektorban támogassa a zöld átállás és az éghajlatváltozás jelentette kihívásokkal kapcsolatos tudatosság növelését. Prioritást élveznek azok a projektek, amelyek a fenntarthatóság szempontjából releváns szektorokban törekszenek a kompetenciák fejlesztésére, a zöld készségeket célzó stratégiák és módszertanok kidolgozására, valamint olyan jövőközpontú tantervek kialakítására, amelyek jobban összhangban állnak az egyének igényeivel. A program emellett támogatni fogja az innovatív gyakorlatok tesztelését annak érdekében, hogy a tanulók, a munkatársak/szakemberek/oktatók és az ifjúságsegítők valódi változásokat idézzenek elő (pl. erőforrás-megtakarítás, az energiafelhasználás és -pazarlás csökkentése, a szénlábnyom kibocsátásának kompenzálása, a fenntartható élelmiszerek és mobilitás előnyben részesítése stb.). A programon belül kiemelt szerepet kapnak továbbá azok a projektek, amelyek az oktatási, képzési, ifjúsági és sporttevékenységek révén lehetővé teszik a szemléletváltást az egyéni preferenciák, a fogyasztási szokások és az életvitel terén, az új európai Bauhaus kezdeményezéssel összhangban; valamint amelyek az oktatók és az oktatásvezetők fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáit fejlesztik, és támogatják a részt vevő szervezetek/intézmények környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos tervezett megközelítéseit.

 


Források:

Utolsó módosítás: 2024.07.09.