A munka alapú tanulás minőségbiztosítása a tanulási eredmény alapon szervezett szakmai gyakorlatokkal

2016.12.15.

Nemzetköziesítés | Szakképzés

A Tempus Közalapítvány 2016. november 22-én egynapos műhelymunkát szervezett a szakképzés képzési kínálatának és a munkaerő-piaci igények jobb összehangolásának témájában.

A kezdeményezés példaértékű abból a szempontból, hogy sikerült egy asztalhoz ültetni a szakképzés fejlesztésében és működtetésében érdekelt feleket, így a műhelymunka a munkáltatók, képző intézmények, kamarák és szakpolitikai döntéselőkészítők bevonásával teremtett lehetőséget egy közvetlen, többoldalú párbeszédre arról, hogy  a duális képzések szervezésekor hogyan segíthetik a tanulási eredmények a képzési kínálat és munkaerő-piaci igények összehangolását.

A műhelymunka minden várakozásunkat felülmúlta, igazi beszélgetések, valós javaslatok születtek, elindult a kommunikáció a különböző szereplők között. A műhelymunka során teljesen világossá vált,  hogy minden szereplő a saját helyzetéből/szerepéből/pozíciójából adódóan igyekszik a legeredményesebb munkát végezni, ugyanakkor az általa végzett munka egyrészről nem válik láthatóvá a többi szereplő számára, másrészről pedig sokszor a saját szerepünkből feltételezzük, prejudikáljuk hogy mit tud, mit gondol, miről hogyan gondolkodik, és mit tesz vagy mit nem tesz a másik szereplő. Nem ismerjük eléggé a partnereink velünk szembeni elvárásait. Ennek tisztázására is kiváló alkalmat teremtett a műhely, és bebizonyította, hogy folyamatos kommunikációval nagyon sok félreértés elkerülhető vagy gyorsan orvosolható, és megmutatta, hogy két fél között a legrövidebb út: a kommunikáció.

Olvassa el a 2016. november 22-i műhelymunka összefoglalóját, az eredményeire alapozott javaslatokat

Utolsó módosítás: 2016.12.15.