Most érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap Ösztöndíj program keretében!

2017.05.13.

Pályázat | Felsőoktatás, Köznevelés, Felnőtt tanulás, Civil szervezet, Önkormányzatok, , Szakképzés

Július 24-ig várjuk a pályázatokat 2-5 napos mobilitások megvalósítására Norvégiába, Izlandra és Liechtensteinbe az oktatáshoz, képzéshez bármilyen módon kapcsolódó intézményektől.

2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában. A július 24-ig beérkező pályázatokat is legkésőbb 2017. október 31-ig meg kell valósítani.  A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében.

Egy mobilitásban maximum 5 fő vehet részt és ugyanazon intézmény egy határidőre maximum 5 pályázatot nyújthat be. Az elnyerhető támogatás mértéke 1000 euró/fő/látogatás.

A Szakmai látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok technikai benyújtási határidői 2016-2017-ben az alábbiak szerint alakulnak:

Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási határidő)

Eredmény várható időpontja

A kiutazás ajánlott legkorábbi időpontja

2016. szeptember 29. 2016. október 24. 2016. november 21.
2016. december 1. 2016. december 19. 2017. január 16.

2017. február 2.

2017. március 22.

2017. március 29.

2017. április 20.

2017. június 14.

2017. június 21.

2017. július 24.

2017. augusztus 30.

2017. szeptember 5.

A felhívásokat magyar és angol nyelven tesszük közzé a mellékletekkel együtt a www.tka.hu és www.norvegalap.hu oldalakon.

Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a pályázati felhívás a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyását követően 2017. február 7-én módosult, melynek értelmében nyertes pályázóinknak a tervezett mobilitásokat legkésőbb 2017. október 31-ig szükséges megvalósítani.

A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és Magyarország központi költségvetése biztosítja. Az Ösztöndíj program teljes időtartama alatt 349 399 euró használható fel ebben a pályázati akcióban. Amennyiben további források válnak elérhetővé – pl. átcsoportosítás egyéb pályázati akciók keretéből, úgy ez az összeg változhat.

A pályázatot – regisztrációt követően – magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ oldalon az Aktuális pályázati kiírások menüponton belül a megfelelő felhívásra kattintva. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati anyag két részből áll: a határidőig véglegesíteni kell az online pályázatot és postára kell adni az aláírt nyilatkozatot is. A pályázati határidőnél későbbi postabélyegzővel beküldött nyilatkozatokat nem tudjuk figyelembe venni! Hiánypótlásra nincs mód.

További tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban az Ösztöndíj program Program Operátora, a Tempus Közalapítvány nyújt az egtalaposztondij@tpf.hu e-mail címen.

 

Utolsó módosítás: 2017.06.29.