Üzlet, oktatás, innováció - Hazai fejlemények az Európai Felsőoktatási Térség modernizációjában

2017.07.17.

Magazin | Felsőoktatás

A színvonalas kutatás-fejlesztés és innováció a gazdaság mozgatórugója napjainkban. Mind a jelen, mind a jövő felsőoktatásának arra kell törekednie, hogy megfelelő számú, magasan képzett, korszerű elméleti és gyakorlati tudással bíró szakembert képezzen évről évre, a gazdaság igényeit is szem előtt tartva - hiszen a jövő szakembereit ma képzik. A Tempus Közalapítvány hosszú ideje igyekszik ösztönözni az oktatási intézmények és az üzleti-ipari szféra hatékony együttműködését. Bemutatja a két ágazat kooperálási lehetőségeit és különböző innovatív oktatási módszereket. Nagy hangsúly esik a módszertani ötletek, jó gyakorlatok, bevált megoldások megosztására.

A szakpolitikai változásokra fókuszáló tevékenységek mellett egyetemi, főiskolai oktatóknak, munkatársaknak kínál a témában szakmai fejlődési lehetőséget az a projekt, melyet a Tempus Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával karöltve, az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával valósít meg, az Európai Felsőoktatási Térség reformjának támogatása keretében. Az alábbiakban kiemelünk néhányat az eddigi eredmények közül.  

IRÁNYTŰ AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉGHEZ

Az Európai Felsőoktatási Térségről és a Bologna folyamattal kapcsolatos témákról számos weboldal, cikk, összefoglaló áll rendelkezésre a világhálón. De mi minden tartozik ehhez kérdéskörhöz, melyek a Bologna folyamat ma is érvényes céljai, hol található lényeges, naprakész, érthető tájékoztatás a témáról? Ezekre a kérdésekre próbál választ adni a Tempus Közalapítvány szakértők közreműködésével létrehozott Mindent az Európai Felsőoktatási Térségről címet viselő információs portálja.

Jelenleg 8 témakör 44 cikke között választ kaphatunk többek között olyan kérdésekre, hogy mitől lesz jó egy felsőoktatási intézmény, vagyis mire jó a minőségbiztosítás; hogyan lehetünk részei az Európai Felsőoktatási Térségnek; melyek az úgynevezett Bologna-eszközök és hogyan ösztönözhető a használatuk; miként növelhető a végzettek foglalkoztathatósága; min múlik, hogy sikerül-e a szakmai gyakorlatokból a maximumot kihozni és milyen együttműködések léteznek a felsőoktatási intézmények és a cégek között; valamint, hogy mi módon támogathatók a hátrányos helyzetű és speciális igényű hallgatók felsőoktatási életútjuk során.

Örömmel vesszük az olvasók véleményét, észrevételeit, emellett újabb cikkek írására is szívesen fogadjuk igényeiket és javaslataikat (ehea@tpf.hu).

INNOVÁCIÓ, STRATÉGIAALKOTÁS, VÁLLALKOZÓI-SZEMLÉLET, TUDÁSCSERE

2017 májusában nyilvánossá válik az OECD, az Európai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány együttműködésében megvalósult HEInnovate országkutatásról szóló jelentés.
Az európai szintű HEInnovate folyamathoz 2014-ben az elsők között csatlakozott Magyarország. Egy workshop keretében 20 magyar és környező országbeli intézmény 3-5 képviselője ismerkedett meg az intézmények innovatív és vállalkozói potenciálját, a vezetés és szervezeti menedzsment hatékonyságát, az oktatás és képzés minőségét, a nemzetköziesítés szintjét értékelő eszközzel. A HEInnovate honlapon személyre szabott iránymutatást, tanácsokat kaphatnak az intézmények, valamint esettanulmányok és jó gyakorlatok is megtalálhatók az oldalon. Elérhetők továbbá az intézményi workshopok szervezését támogató segédanyagok és útmutatók.
Jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére szakértők dolgozzák ki a felsőoktatási intézmények számára azt az útmutatót, amely segítséget nyújt, illetve jó gyakorlatokat mutat be, hogy mi módon fejleszthető a felsőoktatási intézményekben az innovációs készség, a vállalkozói szemlélet, az ún. harmadik misszió, azaz az aktív szerepvállalás egy-egy régió társadalmi-gazdasági fejlődésében a tudáscsere és szakmai együttműködések által. A Tempus Közalapítvány továbbra is szakmai partnerként vesz részt a folyamat koordinálásában, a szereplők közötti kommunikáció segítésében.

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A DUÁLIS KÉPZÉSHEZ ÉS A GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK SZERVEZÉSÉHEZ

A Magyarországon 2015-ben hivatalosan bevezetett duális képzésbe számos felsőoktatási intézmény és cég kapcsolódott már be. A témában a Tempus Közalapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban szakmai műhelyt rendezett. Az itt bemutatott jó gyakorlatok és esettanulmányok alapján készült el a duális képzés szervezését támogató gyakorlati útmutató, amely a duális képzések régi és új szereplőinek – cégeknek és felsőoktatási intézményeknek – nyújt iránymutatást a gyakornokok szakmai gyakorlatának szervezéséhez és fejlődésének támogatásához. www.tka.hu » Kiadványok » Kézikönyv a duális képzésről

Az Európai Felsőoktatási Térség reformjának támogatása (EHEA) elnevezésű projekt folytatódik egészen 2018 közepéig. Addig számos izgalmas, a felsőoktatás egészére nézve hasznos tevékenységgel kívánunk még hozzájárulni a projekt sikeréhez.
További információ ITT és ITT.

A cikket összállították:

Besze Szilvia és Borsosné Polónyi Orsolya, Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási egység

A cikket elolvashatja a Pályázati Pavilon 2017/tavaszi számának 34-35.oldalán.

Utolsó módosítás: 2017.07.17.