Átadták a 2017. évi Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjakat

2017.10.11.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

A Tempus Közalapítvány idén harmadszor hirdette meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj felhívást, melynek díjkiosztójára 2017. október 10-én, a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencia keretében került sor.

A díjakat Dr. Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, valamint Tordai Péter a Tempus Közalapítvány igazgatója adta át.  

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj révén a nemzetköziesítés terén munkatársi, oktatói kezdeményezéssel, intézményi szinten elért, de országos, vagy akár nemzetközi jelentőségű eredmények elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok terjesztése volt a cél. A 2017. évben a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj kiemelt törekvése volt a hallgató központú, rugalmas tanulási utakat biztosító innovatív oktatási és tanulásszervezési módszerek összegyűjtése és bemutatása.

A díjra különböző témákban 103 pályázat érkezett. A pályázatok rendkívül magas színvonalon készültek, sok kitűnő gyakorlatot írtak le, így nagy volt a verseny a pályázók között.  Az idei évben azok a jó gyakorlatok kerültek a legjobbak közé, amelyek újszerű és eredeti ötleten alapuló komplex, összetett oktatási módszertant mutatnak be és ezen kívül olyan plusz üzenetet közvetítenek, amelyek egybecsengenek a nemzetköziesítési célokkal, illetve az Európai Felsőoktatási Térség reformjának célkitűzéseivel, ezáltal követendő példát mutatnak a felsőoktatási intézmények szereplői számára.

A pályázatok nagy száma, illetve a sok kiváló pályázat miatt a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma összesen 8 pályázat számára ítélte oda a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért pályázat kiváló gyakorlat díját.

A 2017. évi Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjfelhívás az Európai Felsőoktatási Térség reformja című (74344-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA) projekt keretében került meghirdetésre.

A 2017. évi Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj
„Kiváló gyakorlat” címmel kitüntetett pályázatai:

Újszerű kurzusszervezési, tanulásszervezési megoldások kategória

Az orvosi szaknyelv oktatásának Pécsi Modellje – Háromnyelvű demonstrátori rendszer a PTE ÁOK-n
A Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézete és a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum projektje

A demonstrátori program keretében a külföldi orvostanhallgatók egy felsőbb éves magyar tutorral dolgoznak együtt, aki elkíséri őket a klinikai gyakorlatokra, és nyelvi-kulturális-kommunikációs segítséget nyújt a betegekkel való kapcsolattartásban. A közös munka, közös gondolkodás során komplexen fejlődnek mindkét fél nyelvi, szakmai, személyes és interkulturális kompetenciái, egyben nő a motivációjuk is.

Megvalósítók: Halász Renáta, Dr. Koppán Ágnes, Dr. Eklicsné Lepenye Katalin, Dr. Hambuchné Kőhalmi Anikó, Dr. Sebők Judit, Dr. Molnár A. Gergő

***

SzimMedKom – Szimulációs orvosi kommunikációs oktatási modell színész-páciensekkel
A Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézete és a MediSkillsLab – Szimulációs Oktatási Központ projektje

Az oktatási módszer keretében magyar és külföldi hallgatók színész-páciensek segítségével gyakorolhatják a betegekkel való kommunikációt. A színészek által megformált betegtípusokat klinikai esetek feldolgozásával alakították ki. A foglalkozások során a hallgatók kockázat nélkül készülhetnek fel a klinikai gyakorlatokra.

Megvalósítók: Dr. Koppán Ágnes, Dr. Eklicsné Lepenye Katalin, Halász Renáta, Dr. Sebők Judit, Dr. Molnár Gergő, Dr. Rendeki Szilárd, Dr. Németh Zsuzsanna, Dr. Szemán Eszter, Dr. Rébék-Nagy Gábor

 

Újszerű, nemzetközileg versenyképes, tanulóközpontú oktatási módszerek kategória

SIP-IPV – Vállalkozó egyetem. Globális tantermek a vállalkozói oktatás szolgálatában
A Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ projektje

A projektben valós szakmai feladatokba és piaci szituációkba vonják be a diákokat, ezzel komplex képességfejlesztést biztosítanak számukra, és nemzetközi video pitch verseny keretében globális megmérettetésre is lehetőséget adnak. A program nemcsak a gazdasági, hanem más karok diákjai számára is nyitott. A munkaerőpiaci követelményeknek való megfelelést, a vállalkozókészség fejlesztést a piaci szereplők – gazdasági mentorok, üzleti befektetők is elősegítik.

Megvalósítók: Dr. Csapi Vivien, Dr. Bedő Zsolt

 

IKT eszközök, programok innovatív alkalmazása a felsőoktatásban kategória

4D Anatomy platform alkalmazása az anatómia oktatásban
Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet projektje

A 4D Anatomy platform egy nagyon speciális terület, a boncolás összekapcsolását mutatja be egy korszerű, 21. századi online szoftverrel támogatott módszerrel. A felület önálló és közösségi tanulást is lehetővé tesz, a feltöltött preparátumok bármikor elérhetők az online adtabázisban, így lehetőséget ad magyar és nemzetközi felhasználók, illetve orvosok-oktatók-hallgatók közötti tapasztalatcserére és együttműködésre.

Megvalósítók: Dr. Juhász Tamás, Dr. Szücs Péter, Dr. Balogh Attila

 

Újszerű, interaktív oktatási módszerek kategória

Tudományos kutatás és az alkotói tevékenység kölcsönhatásának összekapcsolása a design képzésben
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Elméleti Intézet oktatója, Dr. Losonczi Anna projektje

A jó gyakorlat egy építész-környezetlélektani kurzus bemutatásán keresztül világít rá a tudományos kutatás és az alkotó tevékenység összekapcsolásának lehetőségére és szükségességére a design és tervezői szakok hallgatóinak oktatásában. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a környezet- és észleléspszichológia területeinek főbb elméleteivel, melyeket saját alkotó munkájuk kapcsán értelmeznek újra.

Megvalósító: Dr. Losonczi Anna

 

Különleges igényű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, csoportok felsőoktatásban való részvételének elősegítése kategória

„Együtt tanítunk!” – inkluzív oktatási módszerek a felsőoktatásban
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet és Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet projektje

A sérült személyek oktatóként való megjelenése a szemináriumokon, továbbá az erre a feladatra való szakmai felkészítésük új szemléletet közvetít a felsőoktatási gyakorlatban. A program sokrétűen hasznosítható, az emberekkel foglalkozó tudományterületeken adaptálható, valamint hozzájárul a hallgatók és oktatók téma iránti érzékenyítéséhez.

Megvalósítók: Antal Zsuzsanna, Futár András, Cserti-Szauer Csilla, Csángó Dániel, Horváth Péter, Katona Vanda, Kollár Zoltán, Kolonics Krisztián, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó, Tóth Károly

 

A hallgatók képzésfejlesztésbe, tanulásszervezésbe való bevonásának innovatív módszerei kategória

Ne várjunk Bolygó Kapitányra, legyünk a fenntarthatóság napi hősei!
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékének projektje

A jó gyakorlat keretében egy integrált kompetenciafejlesztési rendszert fejlesztettek ki, melyben tantárgyi csoportokat és hozzájuk rendelt terepgyakorlatokat, valamint hallgatói-oktatói klubot úgy kapcsolnak össze, hogy azok egészében és részleteiben is használhatók legyenek különböző képzési szinteken, és idegen nyelven is. A kidolgozott kurzusok mellé online tananyag és szakszótár is készült, mely a környezet- és természetvédelmi szakemberek számára is elérhető.

Megvalósítók:Dr. Alföldi Zoltán, Dr. Bódis Judit, Búzás Előd, Szabó Éva

 

Különdíj

Budapesti Nephrologiai Iskola
A Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Kórélettani Intézet oktatója

A 20 éve működő, világhírű oktatók bevonásával megvalósuló nemzetközi nyári egyetem szervezését, az oktatás fejlesztését, a hallgatók és oktatók tapasztalatcseréjét biztosító projekt egy speciális szakma képviselőivel, a vesegyógyászokkal kapcsolatban mutatta be egy továbbképzés és nemzetközi szintű kurzusszervezés lehetőségeit.

Megvalósító: Prof. Dr. Rosivall László

 

A pályázatra beérkezett jó gyakorlatok tudás- és tapasztalatcsere, valamint együttműködések kialakítása céljából elérhetőek ebben az adatbázisban az érdeklődő szakemberek számára. 

Utolsó módosítás: 2018.05.23.