Erasmus+ az óvodákban

2017.10.12.

Magazin | Köznevelés

Egyre több óvoda vesz részt az Erasmus+ programban, így számtalan élménnyel gazdagíthatják a gyerekeket, az óvodapedagógusok számára pedig szakmai fejlődési lehetőséget is biztosíthatnak.

Az óvónők, intézményvezetők és munkatársak új pedagógiai módszereket és megoldásokat, más munkaszervezési folyamatokat ismerhetnek meg, és a nyelvtudás tekintetében is magabiztosabbakká válhatnak. Ugyanakkor fontos megemlíteni a személyiségfejlődés lehetőségét is, hiszen más kultúrák megismerése és a közösen szervezett munka által számos olyan készségük is fejlődik a résztvevőknek, amelyeknek a mindennapi életben is hasznát veszik. Elég, ha a toleranciára, az együttműködési és kommunikációs készségekre, a kreativitásra vagy a hatékony problémamegoldásra gondolunk. Nem elhanyagolható az sem, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzésnek köszönhetően az európai dimenzió is megjelenhet az intézményben, amiből a gyerekek, a szülők és az óvodai munkatársak egyaránt profitálhatnak.

A köznevelés területén például a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, az alapkészségek fejlesztése, a kisgyermekkori nevelés minőségének emelése, illetve a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése céljából lehet pályázni.

Az óvodák stratégiai partnerségekben és mobilitási projektekben vehetnek részt az Erasmus+ programban.

Az Erasmus+ projekteknél nagyon fontos, hogy a saját intézményi igényeinkből induljunk ki, tehát olyan területeken és témákban keressük a nemzetközi együttműködés lehetőségét, amelyek terén fejlődésre, fejlesztésre van szükség helyben, a saját óvodánkban. Ez lehet zenei készségfejlesztés, környezettudatosság, IKT-eszközök használata, korai fejlesztés, egészségtudatosság, tehetséggondozás, vagy akár hagyományőrzés – hogy csak néhány példát említsünk.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK

Az ilyen típusú projektekben az oktatási program színesítése és erősítése a cél. Az 1-3 éves együttműködések során a gyerekek a projekthez kapcsolódó izgalmas feladatokban, érdekes programokon vehetnek részt, a pedagógusok pedig eközben szakmai tapasztalatokat szerezhetnek és információt cserélhetnek külföldi kollégáikkal. Ezekben a projektekben is jelen van a mobilitás, vagyis a külföldi utazás lehetősége a pedagógusok számára, hiszen nemzetközi találkozókra utazhatnak a partnereikhez, hogy a feladatokkal és az eredményekkel kapcsolatban egyeztessenek, és előkészítsék a további tennivalókat. Ezek az együttműködések a nemzetközi tapasztalatcsere és a külföldi módszerek megismerése által jelentősen hozzájárulnak az intézmények, valamint a pedagógusok és a gyerekek fejlesztéséhez, fejlődéséhez egyaránt.

A témákat illetően több olyan projekt indult el az elmúlt években, amelyekben az óvoda és az iskola közötti átmenet gördülékenyebbé tétele volt a cél, hogy ezzel is segítsék a gyerekek könnyebb beilleszkedését és boldogulását. De sokan pályáztak kulturális témájú partnerségi együttműködések megvalósítására is, ahol a különböző óvodai rendszereket hasonlítják össze, számtalan tevékenység és óvodások részvételével zajló program segítségével.

Több uniós támogatású nemzetközi együttműködést valósított már meg a pécsi Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája. A projektek koordinátora, Schmidt Éva elmondta, hogy az elnyert pályázatoknak köszönhetően olyan sokféle és változatos programot tudtak megvalósítani az elmúlt években az óvodában, amire saját forrásaikból nem lett volna lehetőségük. Az óvodai foglalkozások sokkal színesebbek lettek, emellett számos kiránduláson és előadáson szerezhettek élményeket és ismereteket a gyerekek. Ez a pezsgő óvodai élet az intézmény jó hírnevéhez is hozzájárult, ahogyan az is, hogy a jó gyakorlatok cseréjének és a nemzetközi tapasztalatoknak köszönhetően, jól képzett és felkészült óvodapedagógusaik vannak, akik tudatosan használják ki a nemzetközi programokban rejlő lehetőségeket.

 

Mit mondanak azok az óvodapedagógusok, akik már részt vettek nemzetközi együttműködésben?

 

„A még egészen kisgyermekkorban beivódó európai minták, illetve Európa nyelvi-kulturális sokszínűségének ilyen korai megismerése felbecsülhetetlen érték az Európai Unió jövője szempontjából.” Kalocsai Krisztina, Szeged

 

„Az a szemléletmód, a változtatásra és újra való nyitottság, melyet a nemzetközi környezetben megtapasztalhatunk, iránymutatásul szolgálhat a problémák kreatív megoldásához.” Farkasné Dunai Andrea, Berhida

 

„Nagyon jó érzés volt látni, hogy mi is tudtunk újat mutatni más európai országoknak. Tapasztaltuk, hogy nagy az érdeklődés a magyar óvodák iránt, és büszkék lehettünk a gyermekközpontú, fejlett óvodapedagógiánkra.” Monostori Ágnes, Debrecen

 

(Forrás: Apróságok nagy kalandjai – Óvodák a Comenius programban. Tempus Közalapítvány, 2010.)

 

MOBILITÁSOK

Az Erasmus+ program mobilitási pályázattípusában a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítésére van mód. Óvodapedagógusok többek között módszertani továbbképzésen, szakmai látogatáson, hospitáláson vagy külföldi nyelvtanfolyamon, vehetnek részt a program támogatásával. A tapasztalatok szerint ezekről a külföldi utakról a résztvevők élményekkel gazdagodva, feltöltődve, új ismeretek birtokában térnek haza. Másfajta oktatási-képzési megközelítéseket, módszereket, technikákat ismerhetnek meg külföldön, ezeket beépíthetik az intézményi gyakorlatukba, ugyanakkor megerősítést is nyerhetnek arról, hogy az általuk használt gyakorlatok jók és működőképesek lehetnek más országokban is. Fontos tudni, hogy az intézményvezetők és óvodapedagógusok nemcsak saját személyes készségeiket fejleszthetik egy-egy ilyen tanulmányút során, hanem a megszerzett tudást és tapasztalatot hazahozva, a megismert módszereket itthon is alkalmazva, az óvoda mindennapjaiba is változást hozhatnak, és az intézményük jó hírnevét is öregbíthetik.

 

A perkátai Szivárvány Óvoda pedagógusai már megtapasztalhatták, hogy mennyi mindent lehet tanulni, és mennyi élményt lehet szerezni egy-egy külföldi szakmai út során. Több kollégájuk is részt vett külföldi nyelvtanfolyamon, ennek köszönhetően, a mobilitási projektek hozadékaként, a közeljövőben lehetőségük lesz az óvodás gyerekek angoltanítására is. A résztvevők számára a szakmai látogatások és továbbképzések egyúttal lehetőséget adtak a közösségépítésre, a feltöltődésre és a szakmai-baráti kapcsolatok elmélyítésére is. Kovács Tiborné óvodavezető szerint, ma már elengedhetetlen, hogy egy óvoda nyisson a világ felé, és hogy a 21. század kihívásaihoz az óvodák is alkalmazkodjanak. Ez újfajta tanulási-tanítási gyakorlatot, módszertani megújulást követel meg, ebben segítenek nekik a nemzetközi együttműködési programok.

 

Győrpál Zsuzsanna
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

 

További jó példák találhatók honlapunkon: www.tka.hu > Tudástár

 

Részletes pályázati feltételek: www.erasmusplusz.hu

 

 

A cikket elolvashatja a Pályázati Pavilon 2017/tavaszi számának 48.oldalán.

Utolsó módosítás: 2017.10.12.