Iskola - az életre készít fel?

2017.11.02.

Magazin | Szakképzés

22 évre visszatekintő múltja van a pécsi Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola és az osztrák, bregenzi, Höhere Technische Bundes Lehrund Versuchsanstalt kapcsolatának. Mindkét iskolában gépész, és elektronikai tárgyakat oktatnak. Naszári László, az iskola szakmai igazgatóhelyettese és a projekt koordinátora szerint a 2014. évi szakképzési mobilitási projektjük azért nyerhetett nívódíjat, mert nem az Erasmus+ program célkitűzéseit próbálták adaptálni valamilyen ötletre, hanem az iskola céljai találkoztak az Erasmus+ program elveivel. A 3 hetes osztrák szakmai gyakorlaton 6 gépészet, illetve elektronika-elektrotechnika szakmát tanuló diák vett részt. Nagyfokú önállóságot szereztek és olyan demonstrációs táblákat készítettek a gyakorlat során használt eszközökről, melyeket az iskolai oktatás során is fel tudnak használni.

 

Intézmény: Pécsi Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma

A projekt címe: Szakmai gyakorlat teljesítése a Höhere Technische Bundes Lehr- und Versuchsanstalt Bregenz iskolában

Interjú alany: Naszári László, az iskola szakmai igazgatóhelyettese és a projekt koordinátora

Az iskola honlapján a pályázat bemutatásahttp://www.zipernowsky.hu/~naszlaci/erasmus+/index.html

 

A projektben a diákok önállóságra nevelése hangsúlyos helyen szerepelt. Miért érezték ennek szükségességét?

Az iskolák elvégzése után a diákok önálló életet kezdenek. Önállóan keresnek munkát, a munkahelyen bizonyos folyamatokat önállóan szerveznek, és valósítanak meg. Az önállóság, a felelősségtudat kialakulásához vezető úton támogatjuk minden lehetséges módon a diákjainkat, mert úgy gondoljuk, az iskolai élet után is ennek nagy hasznát veszik majd. A diákok a projektben nagy felelősséggel és önálló döntések meghozásával vettek részt. Fontos volt számunkra, hogy tudjanak vonatjegyet venni, menetrendet értelmezni, ismerjék meg az utasbiztosítások fajtáit, és kössenek biztosítást önállóan. Örömmel vették, hogy az ügyfélkapus regisztrációt is elvégeztek. Jobban fognak boldogulni az életben, ha önállóan intézkednek saját ügyeik érdekében. Természetesen ehhez minden segítséget megadtunk, de a kivitelezést ezek alapján saját maguknak kellett megvalósítaniuk.

 

Hogyan tudták kivitelezni, hogy a diákok tanműhelyben és üzemi körülmények között is gyakorolhassák a szakma fogásait?

Számunkra fontos az iskola és az üzemek összhangjának a kialakítása. Úgy véljük, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatot igazán csak üzemi körülmények között szerezhetnek, így válhatnak a hozzánk kerülő diákokból valóban jó szakemberek. A bregenzi iskola rendkívül szoros kapcsolatban áll a környező üzemekkel. Tőlük kapják a műhelyükben lévő berendezések, gépek túlnyomó részét is. Napi szinten a diákok nemcsak az iskolai tanműhelyben végeztek gyakorlatot, hanem a cégek valódi ipari termelőüzemeiben is. Ez olyan magas fokú precizitást, felelősségtudatot ültetett el tanulóinkban, mely a jelenlegi magyar szakközépiskolai oktatási rendszerben csak különleges esetekben valósulna meg.

 

Az elkészült demonstrációs táblák már-már újító hatású módszernek számítanak, mert valamilyen „terméken” dolgoztak a diákok már a mobilitásuk alatt is. Mi volt a céljuk vele? Milyen területeken tudták hatékonyan felhasználni?

A szakmai gyakorlat programját úgy alakítottuk ki, hogy egyrészt gyakorlati ismeretekhez jussanak diákjaink, másrészt munkájuk eredményeképpen oktatásban is használható termék készüljön el. Az ötlet már nagyon régi, a vitrinekben lévő eszközök az iskolában tanított tárgyakhoz kötődnek. A tartalmuk időnként elavul ezért felújítjuk őket, az időszerű tananyaghoz igazítjuk. De a kiállítást a diákok hozzák létre. Saját kezük munkáját állítjuk ki, ezért megbecsülik, vigyáznak rá, és az érettségi találkozók alkalmával is megnézik őket. Büszkeséggel tölti el őket, hogy az iskola értékeit ők is gyarapították. Maga a tevékenység ötlete is egy régi hagyományon alapul. Régen a technikusvizsgán lehetett „vizsgaremeket” bemutatni, ami egy működőképes termék volt, melyet az utolsó évben év közben tanári felügyelet alatt készítettek a vizsgázni szándékozó diákok. Valami olyat készítettek, amit maguk terveztek és működik. Akár eladható is lenne. A projektben tehát nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy hasznos, működőképes terméket hozzanak létre. A termékek látványossága, egyszerűsége a tananyagot közelebb hozza a diákokhoz. Egy-egy rövid, fontos témát dolgoztak fel, és azt emelték ki belőle, azt látták el illusztrációval, modellel, metszettel, amit nehezebb volt megtanulniuk. Ezért mi tanárok is megtudhatjuk belőle, mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, milyen módon lehet a diákok számára érthetőbben magyarázni ezeket a témákat. Minden nap találkoznak a folyosón a diákok ezekkel a vitrinekkel. Egyfajta reklámok, ha nem is koncentrálunk rájuk, a tudatalattinkba beég. Ezt tanítványaimnál (akik még nem tanultak a kismegszakítókról) a kismegszakítós vitrin esetében ki is próbáltam, tényleg emlékeztek több részletre.

Mondana pár szót a diákok elhelyezkedéséről?

Végzett diákjainkat szívesen alkalmazzák a magyarországi KKV szektorban, mert ezen cégek általában nem ugyanolyan termék nagy sorozatú gyártásával foglalkoznak, hanem a cég profiljába vágó egyedi megrendeléseik vannak. Ezek elkészítéséhez megfelelő elméleti háttértudással rendelkező gyakorlati szakemberekre van szükség. Egyik résztvevőnk jelenleg egy olyan cégnél dolgozik műszerészként, ahol saját fejlesztésekkel világszínvonalú termékeket állítanak elő. A projektben résztvevő többi tanulónk egyetemi tanulmányaikat végzik éppen.

 

Érezhető volt-e a beiskolázásnál a projekt hatása/sikere?

A külföldi kapcsolatokban való részvétel lehetőségének nagy vonzereje van a felvételizők és szüleik körében. Sikereink bemutatására minden olyan alkalmat próbálunk megragadni, ahol leendő diákok és szüleik megfordulhatnak, pl. pályaválasztási, pályaorientációs fórumok. Nagy szerepe van ezen fórumok létrehozásában a Kormányhivatalnak, a Kamarának, és más szakmai szervezeteknek is. Közös érdekünk a jó kapcsolat fenntartása, és rendezvényeik segítségével a szakmák megszerettetése, iskolánk megismertetése.

 

Mennyire tartják fontosnak a helyi kamarával és a régió vállalkozásaival való kapcsolattartást? Milyen előnyökkel járhat a pályázó intézmény számára, ha az ezekben rejlő lehetőségeket kihasználja?

Iskolánk, és elődjeinek 105 éves fennállása óta elképzelhetetlen, hogy ne tartsunk fenn a cégekkel szoros kapcsolatot. A helyi kamarával heti szintű kapcsolatunk van. Évente több rendezvényükön veszünk részt akár csak hallgatóként, akár a szervezésben vagy a lebonyolításban nyújtunk segítséget. Folyamatos visszajelzéseket kapunk az ipar és a kamara felől, a felmerült képzési, pályaorientációs igényekről, a cégek pedig gyakran keresnek meg szakember-utánpótlással kapcsolatosan. A felmerült igények kielégítését vagy saját erőből, vagy pályázati keretből tudjuk megvalósítani. E ponton tudnak találkozni a támogatást nyújtó szervezetek pályázati lehetőségek, és a felmerült igények.

 

A projekt hatással lehet-e valamely aktuális társadalmi, oktatási vagy szakmai problémára?

Hátránya a jelenlegi és a régi oktatási rendszereknek is a tantárgy alapú oktatás. Nem mindig tudják például a fizika órán tanultakat összekapcsolni a szakmai órákkal. Ennek kiküszöbölésére próbáljuk a projektben is leírt termékek elkészítését szorgalmazni. Egy-egy ilyen munka során kénytelen szintézist teremteni a diák a különféle órákon tanult tananyagok között. Iskolánk elsősorban szakmai ismereteket, annak megszerzésének módját, alkalmazását tanítja. Azt utat próbáljuk megtalálni, hogy miként lehet egy adott gazdasági, társadalmi környezetben a munkaerőpiacon érvényesülni. Bízunk benne, hogy kellő ismerettel látjuk el diákjainkat és így nagyobb esélyük lesz arra, hogy életútjuk során helyesen dönthessenek, ne csupán sodródjanak az árral.

 

Berkes Blanka

Tempus Közalapítvány, Erasmus+ mobilitási csoport

A cikket elolvashatja a Pályázati Pavilon 2017/tavaszi számának 66.oldalán.

Utolsó módosítás: 2017.11.02.