Műhelybeszélgetés a 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelőről

2017.11.29.

Rendezvény | Köznevelés, Felsőoktatás, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Ifjúság

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete december 7-én műhelybeszélgetést szervez a 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelőről.

 
Időpont: 2017. december 7. csütörtök, 9:30-12:30

Az esemény tervezett programját itt találja (PDF).

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezését 2017. december 4-ig várják a szervezők a COMM-REP-BUD-EVENTS@ec.europa.eu címen.

A Bizottság Oktatási és Képzési Figyelő című kiadványsorozata éves jelentések formájában áttekintést nyújt az oktatás és a képzés EU-n belüli helyzetének alakulásáról. A 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelőt magyar nyelven ide kattintva érheti el. 

Az interaktív térképek segítségével megtekintheti az elemzett adatokat, és az országok előrehaladását a 2020-as Oktatási és Képzési célkitűzések elérése érdekében.

Háttérinformáció

Az Európai Bizottság támogatja a tagállamokat annak biztosításában, hogy oktatási rendszereik eredményesek legyenek. Az évente megjelenő Oktatási és Képzési Figyelőben összegyűjtött adatok e munka fontos részét képezik. A Figyelő legutóbbi kiadása arról tanúskodik, hogy a legtöbb tagállamban előrelépés történt az oktatás reformjával és korszerűsítésével összefüggő legfontosabb uniós célok elérése irányába, ugyanakkor további erőfeszítésekre van szükség az oktatáson belüli méltányosság megvalósítása érdekében.

A kiadvány számba veszi az európai oktatási rendszerek előtt álló fő kihívásokat, és olyan szakpolitikai intézkedéseket mutat be, amelyek alkalmazásával e rendszerek megfelelőbb választ tudnak adni a társadalmi és munkaerőpiaci kihívásokra. A jelentés az országok közötti összehasonlítás mellett 28 részletes országelemzést tartalmaz, és kapcsolódik hozzá egy internetes szakmai oldal, ahol további adatok és információk találhatók.

A 2017. évi Oktatási és Képzési Figyelő Magyarországra vonatkozó főbb megállapításai:

  • 2017-ben megkezdődött a magyar nemzeti alaptanterv felülvizsgálata válaszul a 2015. évi PISA-felmérésben mutatott romló teljesítményre.
  • A kora gyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó legutóbbi intézkedések hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű és az előnyösebb hátterű tanulók teljesítménye közötti szakadék csökkentéséhez.
  • A pedagógusképzésre történő jelentkezés 2017. évi emelkedése arra utal, hogy az utóbbi évek intézkedései segítenek új jelölteket vonzani erre a pályára.
  • A diplomás pályakövetést szolgáló új felmérések jó betekintést nyújtanak a frissen végzettek foglalkoztatási helyzetébe.
  • Magyarország szakemberhiánnyal küzd; az erre való választ nehezíti, hogy alacsony a felsőoktatásba beiratkozók és az ott végzők aránya.

A 2017. évi európai szemeszter országspecifikus ajánlása az oktatás és a képzés területén:
"… a Tanács ajánlja, hogy (...)
hogy Magyarország tegyen intézkedéseket az oktatási eredmények javítására és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a befogadó többségi oktatásban."

Utolsó módosítás: 2017.11.29.