Balkan-folk-lore program

2018.04.23.

Pályázóink hírei | Felsőoktatás

A Magyar Táncművészeti Egyetem oktatói a plovdivi táncosképzés intézményeiben tettek látogatást az Erasmus+ program keretében.

Az ERASMUS+ program támogatásával megvalósított látogatás nem csupán szép és kellemes élmény volt, hanem a magyarországi nemzetiségi táncosképzésben felhasználható ismeretanyag tárháza, és a betervezett cserekapcsolatok révén, egy gyümölcsöző együttműködés kezdete is.

Március 1-én a bolgárok Baba Martát tisztelik. Ezért díszítették a látogató oktatók karját is a márciuskák (martenici) legkülönbözőbb változatai. A vendégszeretetükről is híres bolgárok igen kellemessé tették az ünnep körüli időkben Plovdivban tartózkodó oktatók időtöltését.

Bólya Anna Mária, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense, tánctörténet és zeneelmélet oktatója, a balkáni kultúra kutatója és Nagy Tímea a balkáni táncok gyakorlati szakértője és a nemzetiségi táncházvezető képzés létrehozója jellegzetes szerkezetű egyetemet látogatott meg. A Zene- Tánc- és Képzőművészeti Akadémia összművészeti jellege és az egyes művészeti ágak közötti együttműködések miatt érdekes intézmény. A két látogatót emellett elsősorban a Népzene és Néptánc kar tevékenysége érdekelte, ezen belül is legfőképp a bolgár tánc oktatásának szerkezete és metodikája, és a képzés elméleti vonatkozásai.

A festői óvárosban, az amfiteátrum közelében elhelyezkedő főépület mellett a táncos- és koreográfusképzés egy távoli, modern épületben kapott helyett. A nagy, fapadlós tánctermekkel rendelkező épületben igen érdekes órák látogatására volt lehetőségük. A táncoktatás legizgalmasabb eleme az “ekzerszisz” (екзерсис), ami egy speciális bemelegítés, amely a színpadon megjelenő táncanyaggal együtt egy önálló táncnyelvet alkot. A bolgár néptánc egyedi mozdulatait, elemeit és zenei sajátosságait a legmagasabb szinten kidolgozott táncmetodika szerkezetébe, a klasszikus balett módszertani struktúrájába illesztették bele, ugyanakkor mind a hat bolgár dialektus mozgáskészletét és metrikai specialitását tartalmazza. A több évtizede meglévő hagyomány a balettóra felépítését tartja meg, mind a rúdgyakorlatok, mind a középgyakorlatok tekintetében, ugyanakkor a bolgár néptáncból vett elemeket helyez az egyes gyakorlatokba. A végeredmény egy professzionális bolgár néptánc-tudás, amely azután kifejezetten egy sajátos terepen: a bolgár néptáncon alapuló tematikus, narratív színpadi művekben kamatoztatható igazán. Magának az egyetemnek a képzése – a népművészethez köthető szakokat tekintve – a plovdivi Trákia Együttes és más nagy bolgár folklóregyüttesek szakember utánpótlására specializálódott.

Ennek a színpadi műfajnak hosszú múltja van. A beszélgetések gyakori témája volt a folklórhoz kapcsolóan az autentikusság kérdése. A színpadon látható műfaj elsősporban a bolgár néptánc sokszor aszimmetrikus lépésszerkezetű igen látványos elemeire épült professzionális színpadi műfaj, amelyből nem hiányoznak a show, a táncszínház és a balett elemei sem. Az eredeti népi dallamok harmóniai feldolgozása leginkább a romantika korát idézi.

A Trákia Együttes fellépését és próbáját megtekintve látható volt, hogy ezt a műfajt kidolgozottan és professzionálisan művelik. A hangszeresek és a bolgár népdalanyagot csodálatosan bemutató énekesek képzése a plovdivi Akadémián folyik. A zenei képzés a táncosképzéshez hasonló. Az eredeti népi dallamokat a gadulkások (vonóshangszer), kavalosok (fúvós hangszer) és más hangszeresek kottából és zongorakísérettel játsszák. Itt is jelen van tehát az eredeti folklóranyag és a modernebb zenei anyagok keveredése.
Érdemes megemlíteni még a táncmetodika jellegzetességét. A meglátogatott órán a növendékeknek egy megtanítandó tánc elemeit kellett bemutatniuk, szóban hozzátéve a ritmikai jellegzetességeket és az egyes részek életkorhoz kapcsolódó taníthatóságát. A továbbiakban a szerkezeti egységekre bontott táncrészt instrukciókkal és lassított mozgással mutatják be. A magyar fül számára elsősorban az aszimmetrikus ütemű ritmusvilág érdekes, amely már Bartók figyelmét is felkeltette.

A képzési szerkezetbe modern elemek is vegyülnek. A bolgár néptánc mellett utcai táncok és latin táncok is szerepelnek a programban. Másik innovatív elem a bolgár népi hangszerek és néptánc anyag terápiás felhasználása. A program gyakorlóhelyszínei a plovdivi Autizmus Centrumok.

A két oktató látogatásának idejére egy másik jelentős ünnep is esett: a bolgár terület török uralom alóli felszabadulásának 140. évfordulója, március 3-án. Ehhez kapcsolódóan igen érdekes elméleti órát hallhattunk a bolgár néprajztudomány fejlődéséről a török idők óta, Lozanka Pejcseva professzor asszony előadásában. A történelmi fáziskésés ellenére felfedezhetőek voltak a magyar néprajztudományhoz hasonló fejlődési vonalak és összekötő pontok is.

A program sajátos része volt, amikor Nagy Tímea egy amatőr bolgár tánccsoportnak moldvai magyar táncokat tanított be. Bulgáriában romániai magyar kisebbségi anyagot táncolni bolgárokkal igazi élmény.

Szerzők:
Bólya Anna Mária és Nagy Tímea
Magyar Táncművészeti Egyetem

 

Utolsó módosítás: 2018.06.25.