EU Angol - Középfok / Felsőfok

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium programjegyzékében akkreditált, 6 órás képzés angol középfokú, illetve és felsőfokú nyelvtudással rendelkezők számára

Az akkreditált, egynapos EU-angol szaknyelvi képzés felkészíti az uniós területen dolgozó szakembereket a hatékony írásbeli és szóbeli kommunikációra szaknyelvi készségeik fejlesztése által. A képzés célja, hogy a résztvevők mélyebb betekintést nyerjenek az EU működésébe, és megismerkedjenek professzionális szakpolitika-alkotási helyzetekkel, a tréninggyakorlatok keretében pedig valós brüsszeli tárgyalási szituációkat próbáljanak ki.

A képzés az EU English – Using English in EU Contexts c. kurzuskönyvre és az előzetes igényfelmérés alapján a résztvevők speciális igényeire épülő, gyakorlatorientált képzés.

Mivel az uniós szakmai ismeretek gyakran magyar nyelven is kihívást jelentenek, ezért a közvetítés az idegen nyelv és a szakmai tartalom szempontjából is nehézséget okozhat. A továbbképzés ezért az európai uniós tartalmak angol nyelvű közvetítéséhez tartalmi, nyelvi és módszertani segítséget is kíván nyújtani.

A képzés a következő témaköröket tartalmazza:
• Az EU intézményrendszerével, döntéshozatali eljárásaival és szakpolitikáival összefüggő kulcsfogalmak, angol nyelvű terminológiai vonatkozások
• Az EU szaknyelvben gyakran használt kifejezések tudatos használata, a Tanács és az Európai Bizottság dokumentumainak nyelvi jellemzői, elemzése
• Interkulturális kommunikáció: elméleti és gyakorlati alapismeretek alkalmazása a mindennapi közéleti és munkával kapcsolatos kommunikációban
• Az uniós közegben használt szóbeli és írásbeli, formális és nem formális kommunikáció sajátosságai, a megfelelő kommunikációs műfajok tudatos alkalmazása.

A kurzus akkreditált pedagógus-továbbképzés, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium Elméleti, nyelvi és módszertani ismeretek az európai uniós tartalmak és szaknyelv angol nyelvű oktatásához címen, OKM-1/6/2010 számon vett nyilvántartásba 2010-ben.

 

Utolsó módosítás: 2020.12.08.