Alma a fán - Az együttműködő tanulás támogatása IKT-eszközökkel

Akkreditált, 50 órás (3 képzési nap + online képzés) pedagógus-továbbképzés tanároknak, tantestületeknek, tanári kollektíváknak minden iskolatípusban, az ország bármely részén.

Kinek szól a képzés?

A képzést kifejezetten ajánljuk:

 • tanári közösségek építésének támogatására;
 • teljes tantestületek továbbképzésére;
 • tanári csoportok, munkaközösségek fejlesztésére;
 • általános- és középfokú oktatási intézmények pedagógusainak;
 • szakképzési centrumoknak, a centrumok különböző intézményeiben dolgozó pedagógusoknak;
 • pedagógusoknak, akik szívesen találnának új közösségeket az offline és online térben is.

A képzés jellemzői

A továbbképzés célja egy tanulóközösség létrehozásának támogatása, amelynek tagjai különböző offline és online támogatással bővíthetik ismereteiket és fejleszthetik készségeiket módszertani kelléktáruk bővítéséhez, illetve az IKT eszközök és digitális pedagógiai módszerek pedagógiai folyamatba ágyazott, kreatív és innovatív használatához.

A pedagógusok közötti együttműködési kultúra és ennek módszerei, lehetőségei erősítésre szorulnak. A továbbképzés abból a szempontból kuriózum, hogy egy kifejezetten a tanári kollaborációra épülő, tanulóközösségeket építő képzés, amelyet tartalmilag sző át a digitális pedagógiával támogatott tanulás és tanítás módszertana.

 • A továbbképzés során alkalmazott közösségi tanulási formák segítségével lehetőség nyílik a tanári szemléletformálásra, a 21. századi készségek fejlesztési eszköztárának megismerésére, a digitális kompetencia fejlesztésére, az együttműködés és a tudásmegosztás kultúrájának erősítésére.
 • folyamatba ágyazott továbbképzésen nincsen hagyományos értelemben vett záróvizsga, miután a képzés trénerei és mentorai folyamatosan támogatják és értékelik a résztvevőket a tanulási előrehaladásukban.
 • A képzés során sok-sok különböző fejlesztő értékelési eszközt, stratégiát és módszert ismerhet meg, vihet magával a saját pedagógiai gyakorlatába.
 • A képzési napok alatt és közben folyamatos offline és online facilitálást biztosítunk egy zárt online keretrendszer segítségével.
 • A tanulási keretrendszerbe feltöltött anyagok korlátlanul elérhetőek a résztvevők számára a képzést követően is.

Az 50 órás képzés 3 képzési napból és a képzési napok közötti online tevékenységekből áll.
A képzés munkanyelve magyar.

Tanúsítvány:

A képzések sikeres elvégzését követően a Tempus Közalapítvány magyar-angol nyelvű tanúsítványt állít ki a résztvevők számára. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzési alkalmakon való minimum 80%-os részvétel, valamint a tanfolyamhoz kapcsolódó portfólió (projekt) anyagának megfelelő szintű elkészítése.

A képzés a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben 27282/25/2016 engedélyszámon jegyzett akkreditált pedagógus-továbbképzés, tehát a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusai értelmében a hétévenkénti továbbképzési ciklusban a 120 tanórából 40 tanóraként elszámolható!

 

Szeretne többet tudni a képzésről?

Lapozzon bele a Pályázati Pavilon különböző számaiba!

8. oldal: Alma a fán műhelysorozat digitális pedagógusoknak
69. oldal: Együtt jobb tanulni: A tanárok együttműködő tanulásának támogatása

Tekintse meg a képzés korábbi résztvevőivel készített kisfilmjeinket is!

Utolsó módosítás: 2023.03.07.