A 21. század angolnyelv-tanára

Akkreditált, 40 tanórás, blended típusú (online és offline oktatást vegyítő) módszertani továbbképzés pedagógusok részére, melynek témája a nyelvtanítás a 12-18 éves korosztály számára.

Kiknek szól a képzés?

Angol nyelven magas szinten tudó angol szakos nyelvtanároknak, akik 12-18 éves tanulók angolnyelv-tanításával foglalkoznak, továbbá angol nyelvi szakköröket, foglalkozásokat vezető pedagógusoknak.

A képzés jellemzői

Továbbképzésünk célja, hogy korszerű alternatívát nyújtson a 12-18 éves korosztályt angol nyelvet oktató pedagógusoknak, foglalkozásvezetőknek tanórai és tanórán kívüli foglalkozásaik megvalósításához, és lehetővé tegye a részt vevő pedagógusok számára saját pedagógusszerepeik és módszereik kritikus felülvizsgálatát, újratervezését, a 21. század igényeinek megfelelő testre szabását.

  • a képzés nagy hangsúlyt fektet a kimondottan gyakorlatias, azonnal alkalmazható elemekre, a konkrét technikák kipróbálására
  • a résztvevők úgy tekinthetik át a legújabb pedagógiai elméleteket és gyakorlatokat, hogy azokat magukon próbálhatják ki annak érdekében, hogy hatékonyan tudják alkalmazni őket a diákok motiválására az adott iskolai tanmenet keretein belül
  • a képzés, valamint az oktató rugalmasan alkalmazkodik a résztvevők igényeihez az általuk elérni kívánt célok érdekében (a képzés keretein belül).
  • a képzés munkanyelve angol.
  • a képzési csoport létszáma: minimum 12 fő, maximum 24 fő

Továbbá:

  • a folyamatba ágyazott továbbképzésen nincsen hagyományos értelemben vett záróvizsga, miután a kurzus oktatói és e-mentora a képzés során folyamatosan támogatják és értékelik a résztvevőket a tanulási előrehaladásukban;
  • a résztvevők a kontaktórás alkalmak előtt és között a képzéshez kapcsolódó webináriumokon vesznek részt (a 40 tanórából 10 tanóra online valósul meg), és a tükrözött osztályterem elvei alapján épülő online anyagokkal ismerkedhetnek meg.
  • házi feladat nincs, önálló, online és offline feladatok viszont vannak a képzés anyagának támogatása, hatékony alkalmazhatósága érdekében (Microsoft Classroom);
  • a képzés utolsó két napja pedig micro-teaching, amely során valós szituációba helyeződik mindaz, amit a képzés során a résztvevők elsajátítottak!

Tanúsítvány:

A képzések sikeres elvégzését követően a Tempus Közalapítvány magyar-angol nyelvű tanúsítványt állít ki a résztvevők számára. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzési alkalmakon való minimum 80%-os részvétel, valamint a tanfolyamhoz kapcsolódó portfólió (projekt) anyagának megfelelő szintű elkészítése.

A képzés a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben 27282/25/2016 engedélyszámon jegyzett akkreditált pedagógus-továbbképzés, tehát a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusai értelmében a hétévenkénti továbbképzési ciklusban a 120 tanórából 40 tanóraként elszámolható!

 

Kapcsolódó tartalmak

Amennyiben többet szeretne tudni a képzés elméleti hátteréről, olvassa el Híd a szakadék fölé c. írásunkat Pályázati Pavilon c. magazinunk 2016-os őszi számában, a 17-18. oldalon. Elolvasom a cikket!

A képzés egyik oktatójával, Joós Andreával készített interjúnk rövid változatát a Pályázati Pavilon 2018-as tavaszi számának 67-68. oldalán találja, teljes szövegét pedig itt olvashatja!

Olvasásra ajánljuk továbbá Prievara Tibor: A 21. századi tanár c. könyvét!

Utolsó módosítás: 2023.03.07.