Dr. Fischer Márta

EU-angol szaknyelvi képzés oktatója

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központjának oktatója. Jogi szakokleveles közgazdász, akit a nyelvek iránti vonzalma fokozatosan terelt a szakma idegen nyelven való oktatása felé. Doktori fokozatát (PhD) az uniós szakfordítás és terminológia témájában szerezte, a varsói College of Europe-ban pedig EU-tanulmányokat folytatott angol és francia nyelven. Évekig dolgozott az Oktatási Minisztériumban, ahol európai uniós és nyelvoktatási projektekben is részt vett, valamint képviselte Magyarországot az Európai Bizottság idegen nyelvi munkacsoportjában. Több éve tanít EU-ismereteket, szakfordítást és terminológiát angol és német nyelven. E témákban tudományos kutatást is folytat, és folyamatosan ír, fordít, lektorál izgalmas szakmai anyagokat.

Szerzője az uniós kulcsfogalmakat angol-magyar nyelvpárban magyarázó, EU dióhéjban – The EU in a Nutshell című kiadványnak. Trebits Annával együtt társszerzője és fejlesztője az EU English – Using English in EU Contexts nyelvkönyvnek, valamint a hozzá kapcsolódó szaknyelvi továbbképzés-sorozatnak köztisztviselők, pedagógusok, felsőoktatási intézmények munkatársai számára. Oktatói munkájában szenvedélyesen törekszik arra, hogy EU-tanulmányait és munkatapasztalatait felhasználva a bonyolult szakmai ismereteket is közel hozza tanítványaihoz, és érthetővé tegye azokat a számukra.

Tudását és tapasztalatait a Tempus Közalapítvánnyal együttműködésben megvalósított EU-angol szaknyelvi továbbképzéseken adja tovább azoknak az érdeklődőknek, akiknek szükségük van arra, hogy angol nyelven mélyítsék EU-s ismereteiket, és fejlesszék tovább szaknyelvtudásukat – szóban és írásban egyaránt.

Utolsó módosítás: .