Képzési ajánlatunk

A Tempus Közalapítvány társadalmi vállalkozási tevékenysége keretében szakmai szolgáltatásokkal, így ingyenes online cikksorozatokkal, e-tananyagokkal, professzionális kiadványokkal, műhelymunkákkal, szakmai továbbképzésekkel és intézményre szabott csomagokkal teremt lehetőséget arra, hogy a közigazgatásban, köznevelésben és felsőoktatásban dolgozó munkatársakat szakmailag megerősítse, és hogy hozzájáruljon a közszféra nemzetköziesítéséhez.

Szakmai szolgáltatásaink eszközül szolgálnak arra, hogy a gyerekeinkkel felkészült, szerető, tanulóközpontú pedagógusok, a felsőoktatási intézményeinkben a legkorszerűbb módszertanokkal felvértezett oktatók, a közhivatalainkban pedig rátermett, EU-kompatibilis tisztviselők és közalkalmazottak dolgozzanak.

 

Projektmenedzsment képzés

Blended típusú képzések fejlesztés alatt...

EU English – európai uniós ismeretek angol nyelven – 7 modulos, 200 tanórás továbbképzés

A képzés abban segít Önnek, hogy tisztában legyen az EU működésének alapjaival, megismerje az ehhez kapcsolódó kulcsfogalmakat angol és magyar nyelven, és tájékozódjon, hogy a szakmájához kapcsolódóan milyen intézményekhez, internetes forrásokhoz érdemes fordulni. A képzés eredményes elvégzésével bátran nekivághat a köztisztviselői pályának, meglesznek hozzá az alapjai. A teljes képzés 200 órás, de 7 modulra bontva haladunk a tananyagban, mindig egy-egy témakört körbejárva. Mivel az egyes modulok önállóan is megállják a helyüket, külön-külön is elvégezhetőek, és minden modul végén tanúsítványt adunk a képzést sikeresen elvégző résztvevőknek.

További információ képzésünkről....

Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban – 25+5 tanórás továbbképzés pedagógusoknak

A Tempus Közalapítvány kidolgozott egy 30 órás módszertani továbbképzést azon pedagógusoknak, akik a 3-10 éves korosztállyal foglalkoznak. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat támogassa olyan tanórai és tantermen kívüli foglalkozások, illetve hosszabb távú tanmenetek tervezésében és megvalósításában, amellyel ösztönözni lehet a kisgyermekek nyelvelsajátítását.

További információ képzésünkről...

A 21. század angolnyelv-tanára - 30+10 tanórás továbbképzés pedagógusoknak

Továbbképzésünk célja, hogy korszerű alternatívákat nyújtson a 12-18 éves korosztálynak angol nyelvet oktató pedagógusok, foglalkozásvezetők számára tanórai és tanórán kívüli foglalkozásaik megvalósításához, és lehetővé tegye a részt vevő pedagógusok számára saját pedagógusszerepeik és módszereik kritikus felülvizsgálatát, újratervezését, a 21. század igényeinek megfelelő testre szabását.

További információ képzésünkről...

Angolul az EU-ban – 30 tanórás pedagógus-továbbképzés

Szeretne segíteni a diákjainak a nyelvvizsgára való felkészülésben? Nem tudja, hogy hogyan fogjon hozzá ahhoz, hogy elmagyarázza az EU-val kapcsolatos alapismereteket: például az EU intézményrendszerét, a döntéshozatal folyamatát, a főbb tisztségviselők feladatköreit a tanulóinak? Önnek és kollégáinak támogatásra van szüksége annak érdekében, hogy kompetensen el tudják dönteni, mit lenne érdemes kérdezni a diákoktól az érettségin az EU-val kapcsolatban? Akkor a Trebits Anna és Fischer Márta szerzőpáros által kidolgozott 30 tanórás Angolul az EU-ban pedagógus-továbbképzés Önnek szól! Mivel az uniós szakmai ismeretek oktatása magyar nyelven is kihívást jelenthet, a közvetítés az idegen nyelv és a szakmai tartalom szempontjából is gyakran nehézséget okoz. A továbbképzés az európai uniós tartalmak angol nyelvű közvetítéséhez kíván tartalmi, nyelvi és módszertani segítséget nyújtani.

További információ képzésünkről...

Hatékony kommunikáció és prezentáció – 20 tanórás képzés (videófelvétellel, egyéni tanácsadással egybekötve)

A képzés azoknak szól, akik a munkájuk, a magánéletük során felismerték, hogy önmagunkat kifejezni nem is olyan könnyű, sem hivatalos, sem hétköznapi helyzetekben, és szeretnék fejleszteni az előadói készségüket. A foglalkozásokon a résztvevők olyan trénerekkel dolgoznak együtt, akik hosszú évek óta nagyvállalatok vezető munkatársainak, értékesítőinek személyes fejlesztésével foglalkoznak, így tökéletesen felkészültek arra, hogy a magukat prezentációs készségeikben trenírozni akarókat is végigvezessék egy izgalmas tanulási folyamaton.

A képzés nagyon intenzív, a rövid elméleti alapozás után alkalom nyílik arra, hogy mindenki rögtön átültesse a gyakorlatba a hallottakat. A résztvevők prezentációit a trénerek videókamerával rögzítik, majd - négyszemközt - azonnali személyes visszacsatolást adnak.

További információ képzésünkről...

Lépéselőnyben az EU-ban – állampolgári és közigazgatási ismeretek az Európai Unió működésével kapcsolatban – 40 tanórás továbbképzés a közigazgatásban dolgozók számára

A képzés teljesítése során a résztvevők elsajátíthatják azokat az európai uniós tartalmakat és EU-s kontextusban releváns állampolgári ismereteket, amelyek ma EU-polgárként és állampolgárként is az általános műveltség részét képezik. Megismerhetik az EU jog- és intézményrendszerét, a Tanács és a soros elnökségek feladatait és tapasztalatait, az uniós jogalkotás sajátosságait, az uniós költségvetést, az egyes szakpolitikákhoz, uniós stratégiákhoz és az uniós kommunikációhoz, pályázati rendszerhez és munkavállaláshoz kapcsolódó uniós tartalmakat, kulcsfogalmakat, valamint ezek hazai, az állampolgárokat is érintő vonatkozásait. Ezeken felül képessé válnak az uniós források, honlapok és adatbázisok adott helyzetnek / feladatnak megfelelő használatára, az ezekben való hatékony, gyors keresésre. A résztvevők a képzés elvégzésével értelmezni tudják az uniós híreket, továbbá azok hazai vonatkozásának értelmezése sem fog gondot okozni.

További információ képzésünkről...

Utolsó módosítás: 2020.07.31.