Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban

Akkreditált, moduláris rendszerű, 20+10 tanórás képzésünk nem módszert, hanem szemléletet tanít, és arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a gyerekekből előhívják azokat a képességeket, amelyeket az anyanyelv elsajátításakor természetes módon birtokolnak.
  • Szívügyének tekinti Ön, hogy kedvet ébresszen 3-10 éves tanítványaiban az idegennyelv-tanulás és más népek kultúrájának megismerése iránt?
  • Nyitott Ön arra, hogy kilépjen a komfortzónájából, és újszerű szemlélettel, újszerű attitűddel gazdagodjon, és segítséget kapjon ahhoz, hogy másképp tanítson, mint ahogy Önt tanították?
  • Szeretne könnyedén eligazodni az elérhető tananyagok, segédletek, módszerek és eszközök világában?

 

Az Európai Bizottság legújabb kutatásai alapján elmondható, hogy az elmúlt 5 évben a nyelvoktatás eredményességét azon országok tudták a leghatékonyabban növelni, amelyek az általános iskolák szintjén emelték az idegen nyelvi órák számát, nem pedig azok, amelyek a középfokú oktatásban tették ugyanezt.  

A Magyarországon jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptanterv csak az általános iskola 4. osztályától teszi kötelezővé az első idegen nyelv tanítását. Eligazítást is ettől kezdve ad arra vonatkozóan, hogy milyen szempontok mentén történjen a nyelvi fejlesztés és értékelés.

A szülők többsége ezt az életkort már megkésettnek tartja az idegen nyelvvel való ismerkedés szempontjából. Az ő igényeikre válaszolva a nyelvoktatás már nagyon sok esetben az óvodákban, illetve az alsó tagozatos iskolákban megjelenik a kínálatban: elsősorban angol, helyenként német nyelven.

A pedagógusok dolgát nem könnyíti meg, hogy a 9-10 évesnél fiatalabb tanulók idegen nyelvi fejlesztését és értékelését úgy kell megvalósítaniuk, hogy

  • nincsen irányadó tanterv, útmutató számukra, amely támpontul szolgálhat abban, hogy mi az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás célja, mik az alapelvei, mi a reális követelmény, és miként lehet mérni a kisgyermekek nyelvi fejlődését;
  • útmutató hiányában nem feltétlenül a 3-10 éves korosztály gondolkodási és érzelmi érettségének, érdeklődésének megfelelő eszközöket alkalmazzák, úgy tanítják az idegen nyelvet a 3-10 éves korosztálynak, ahogyan idősebb gyerekeknek vagy felnőtteknek tanítanák. Így - kellő pedagógiai felkészültség híján - megkockáztathatják azt, hogy az idegen nyelvi foglalkozásokkal több kárt, kudarcélményt okozhatnak, mint hasznot.

Mit tehet ebben a helyzetben egy innovatív pedagógus?

A szülők részéről érkező társadalmi igényt és a pedagógiai fejlesztés szükségességét belátva a Tempus Közalapítvány kidolgozott egy 20+10 tanórás folyamatba ágyazott továbbképzést pedagógusok számára Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban címen.

Kiknek szól a képzés?

A képzés elsősorban azoknak a célnyelven (angol vagy német) magas szinten beszélő, a korai nyelvi nevelés iránt érdeklődő óvodapedagógusoknak és tanítóknak szól, akik rendelkeznek legalább B2-es szintű célnyelvismerettel, valamint idegennyelv-szakos nyelvtanároknak, akik 3-10 éves gyermekek angol tanítását is végzik. Mellettük várjuk pedagógustapasztalattal rendelkező, a célnyelven (angol vagy német) magas szinten beszélő érdeklődők jelentkezését is.

A résztvevők ajándék tankönyvszettet kapnak az Oxford University Press és a Libra Books Kft. jóvoltából!

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők

  • közösen átgondolhassák azokat a kutatási eredményeken alapuló módszertani és pedagógiai alapelveket, melyek a korai nyelvtanulásra vonatkoznak;
  • összegyűjtsenek és kipróbáljanak olyan tanulásszervezési és módszertani technikákat, melyek az adott korcsoportnak megfelelően sikerrel alkalmazhatók a tanórákon;
  • praktikus segítséget kapjanak a tanmenetkészítéshez és a tananyag kiválasztásához a korai nyelvelsajátítás területén.

Miben különleges?

A kurzus specialitása, hogy nem pusztán módszert tanít a résztvevőknek, hanem segíti őket abban, hogy a létező módszerek, technikák, tananyagok, segédeszközök áttekintése után könnyedén tudjanak a korcsoport speciális igényeire szabott egyéni óraterveket, tanmeneteket megtervezni, megvalósítani.

A folyamatba ágyazott továbbképzésen nincsen hagyományos értelemben vett záróvizsga, miután a kurzus oktatói és e-mentora a kurzus során folyamatosan támogatják és értékelik a résztvevőket a tanulási előrehaladásukban. A résztvevők a kontaktórás alkalmak között a képzéshez kapcsolódó webináriumokon vesznek részt, és a tükrözött osztályterem elvei alapján épülő online anyagokkal ismerkedhetnek meg! Házi feladat nincs, önálló, online és offline feladatok viszont vannak, minden a képzés anyagának támogatása, hatékony alkalmazhatósága érdekében (Microsoft Classroom). A képzés választható modulokat is tartalmaz, vagyis a résztvevők saját képzettségük és érdeklődési területük alapján egy képzési portfólióból választva végezhetik el a kurzus egy részét.

A képzés tematikájában szerepelnek (többek között):

- szerepjátékok, utánzásos játékok;

- mesék, dalok, gyerekversek;

- vizuális és zenei feladatok;

- szociális és kulturális készségek fejlesztése;

- diszgráfia és diszlexia kezelése a korai idegen nyelvi nevelés során.

Praktikus információk:

A képzés munkanyelve angol.

A képzés részeként egy workshop kötelezően választandó (1*5 tanóra), melyet a tanfolyam óraszáma és díja magában foglal. További 6*5 tanórányi workshop szabadon választható, külön díjazás ellenében.

Ugyancsak a képzés része további 4 tanórányi online közös munka (ún. virtuális hospitálás és annak közös értékelése, feldolgozása). Így áll össze a képzés 30 tanórája: 20 kontaktóra, 1 tanórányi webinárium, 4 tanórányi virtuális hospitálás és 5 tanórányi workshop.

Tanúsítvány:

A képzések sikeres elvégzését követően a Tempus Közalapítvány magyar-angol nyelvű tanúsítványt állít ki a résztvevők számára. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzési alkalmakon való minimum 80%-os részvétel, valamint a tanfolyamhoz kapcsolódó portfólió anyagának megfelelő szintű elkészítése.

Részvételi igazolások a workshopokról: 

A 30 tanórán felül bárki, aki elvégezte VAGY NEM VÉGEZTE EL az alaptanfolyamot, részt vehet az évente maximum hét alkalommal meghirdetett, 5 tanórás (péntek délutánonként megszervezett) workshopjaink bármelyikén. A 277/1997 (XII.22.) pedagógus-továbbképzéseket szabályozó kormányrendelet 5. § (3) bek. d) pontja alapján a Tempus Közalapítvány az eseményre részvételi igazolást állít ki.

A képzés helyszíne a Tempus Közalapítvány székhelye, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Csoportos megrendelés esetén a képzés az ország területén bárhol, tetszőleges időpontban indítható.

A képzés díja – amely egyedi megállapodás során születik – magában foglalja az oktatás, a szervezés, a tananyag valamint a képzési tanúsítvány kiállításának költségeit.

A kurzus csoportos képzésként is elérhető, ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, és kérje ajánlatunkat a kepzes@tpf.hu címen! Minimum 12 fős intézményi megbízás esetén a kurzust az ország területén bárhol, a megbízó által kért időpontban indítjuk.

A képzés fejlesztőiről: a pedagógus-továbbképzés fejlesztésében és megtartásában olyan oktatók és szakmai partnerek vesznek részt, akik többéves tapasztalattal rendelkeznek a korosztály idegen nyelvi fejlesztése terén. 

A kurzus akkreditált pedagógus-továbbképzés, melyet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban néven, 575-180/2017 nyilvántartási számon engedélyezett.

 

              Kérdése van? Kíváncsi a részletekre?

Kérdéseivel bátran forduljon a képzés koordinátorához az alábbi elérhetőségeken:

kepzes{kukac}tpf.hu

06-1-237-1300

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

 

 

Utolsó módosítás: 2019.04.09.