Alma a fán (pedagógus-továbbképzés)

A Tempus Közalapítvány ALMA A FÁN családjának új tagja! A 10 képzési modulból álló pedagógus-továbbképzés lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy gyakorlatot szerezzenek a tanulásközpontú, részvételre építő tanulási módszerekben, és hogy az inspiráló üzenetek erejével ily módon pozitív változásokat idézzenek elő saját oktatási intézményükben. ÚJ KÉPZÉS!

10 képzési modulból álló, 60 tanórás továbbképzés közoktatási intézmények pedagógusai és egyéb munkatársai számára

 • Hogyan lehet bizalomra alapozó tanulóközösségeket, munkaközösségeket létrehozni?
 • Hogyan lehet a tanulók és kollégák belső motivációját erősíteni, a tanulás, a világ megismerése iránti kíváncsiságot felébreszteni, fenntartani?

Jelentkezési lap

Napi dilemmák és nehézségek

Alma a fán pedagógus szakmai módszertani továbbképzésA közoktatási intézmények vezetői számára a fenntartóváltás, a finanszírozási nehézségek, az intézmény-összevonások, a jogi szabályozások változásaiból adódó külső kihívások mellett ma az egyik legnagyobb belső kihívás, hogy a munkatársakat úgy tudják megszólítani és támogató közösséggé formálni, hogy a színvonalas pedagógiai munka elvégzése mellett emberileg is vonzó legyen az intézményhez tartozni. A szülők ugyanis abba az óvodába vagy iskolába viszik szívesen a gyereküket, ahol érzik, hogy emberileg és szakmailag is jó helyen lesznek, ahol barátságos a légkör, ahol a pedagógusokkal jól tudnak kommunikálni. A kamaszok már tudatosan választják azokat a középiskolákat, ahol - annak híre, eredményei alapján - érzik, hogy jó közösségre találhatnak, illetve a későbbi boldogulásukhoz szükséges versenyképes tudáshoz segítik őket.

A fentiek miatt nyilvánvalóan kulcskérdés, hogy a pedagógusok és egyéb munkatársak szakmai és személyes kompetenciáinak megerősítését az intézmény vezetője prioritásként kezelje, hiszen ez elengedhetetlen az intézmény hosszú távú sikeréhez.

A munkatársak visszajelzései alapján azonban sokszor más kép rajzolódik ki az intézmény belső világáról, működéséről. Sikerek esetén gyakran a versengés, kudarcok esetén pedig a problémák rejtegetése jellemző a pedagógusok között. A tanári értekezletek gyakran parttalanul zajlanak; az intézményvezető küzd a finanszírozási és intézményfenntartási problémákkal; a tapasztalt pedagógusok idejét adminisztratív teendők emésztik fel, miközben gyakran panaszkodnak arról, hogy javaslataik nincsenek meghallgatva; a kezdő kollégák pedig úgy érzik, hogy hiányzik a kellő felkészítés és gyakorlati támogatás a gyerekekkel való munkához, a saját túlélési ösztönükre hagyatkozva, magányosan próbálnak meg küzdeni a pályán maradásért...

Mi ebből a helyzetből a kiút?

A Tempus Közalapítvány a fenti kihívásokra válaszul kidolgozta azt a tanulásközpontú pedagógiai módszereken alapuló, 10 képzési modulból álló továbbképzését, amelynek célja, hogy a résztvevők

 • átgondolják, hogy mely tanulási és tanítási módszerek segítik leginkább a diákok és tanárok fejlődését, tanulását;
 • segítséget kapjanak saját pedagógiai gyakorlatuk, meggyőződésük, és azoknak a tanulói teljesítményre tett hatásának kritikus szemléléséhez, az önfejlesztéshez, hogy ezzel hozzá tudjanak járulni a tanulói teljesítmény javulásához.

A 60 tanórás pedagógus-továbbképzés - amelyet egy vagy akár több közoktatási intézmény egymással összefogva, csoportosan tud megszervezni a munkatársai számára - képzési modulonként önállóan is elvégezhető. 

Kiknek szól a képzés?

A képzés óvodai, általános és középiskolai pedagógusoknak, segítő szakembereknek, közoktatásban dolgozó adminisztratív és gazdasági munkatársaknak és intézményvezetőknek szól.

Mit lehet tudni a képzés felépítéséről, tematikájáról?

Az összesen 60 tanórás képzési program 10, modulonként önálló részvételi igazolást adó tanegységből épül fel. Az egyes alkalmakon a következő témákat dolgozzák fel a résztvevők:

Pedagógusközösségek megerősítése - "Alma a fán" képzés 60 tanóra
1. Az iskola nyitott világa – Pedagógusok és diákok a tanulás új útjain 6 tanóra
2. Változó pedagógusszerepek 6 tanóra
3. Tanulásieredmény-alapú tanóratervezés és vezetés 6 tanóra
4. Kölcsönös tiszteleten alapuló pedagógus-diák közötti kommunikáció 6 tanóra
5. Fejlesztő értékelés: visszajelzés a gyerekeknek, munkatársaknak, szülőknek 6 tanóra
6. Problémás hátterű tanulók kezelése 6 tanóra
7. Tanulócsoportok vezetése; a csoportdinamika titkai 6 tanóra
8. IKT-eszközök kreatív felhasználása a tanulási folyamatban 6 tanóra
9. Kreatív értekezletvezetés és közösségi megbeszélő módszerek 6 tanóra
10. A tantestület mint közösség – a pedagógusok szakmai támogatásának gyakorlatias módszerei 6 tanóra

 Miért hasznos a képzés az intézmények számára?

 • Ha a képzés eredményeként egy közoktatási intézmény (óvoda, iskola) minden tagja tanulónak tekinti önmagát, és a tanulás mindhárom szintje – diákok tanulása, pedagógusok szakmai fejlődése, rendszerszintű tanulás – hangsúlyt kap, akkor nagyobb az esély arra, hogy „learning school”-lá, azaz - a tanuló szervezet mintájára - tanuló iskolává / tanuló óvodává váljon az intézmény.
 • A magas színvonalú munkát végző, barátságos légkörű óvodák, iskolák több diákot vonzanak.
 • A kollégák lemorzsolódása csökken; kevesebb időt, energiát kell az új munkatársak keresésébe, kiválasztásába, beilleszkedésének segítésébe fektetni.
 • Segíti a jó légkör kialakítását, a humorérzék megőrzését nehéz körülmények között is.
 • Az intézmény hírneve erősödik.

Miért hasznos a képzés a pedagógusok számára?

A tanulásközpontú módszerekkel dolgozó pedagógus

 • könnyebben megtalálja a hangot a diákokkal, sikeresebbnek érzi magát a napi munkájában;
 • könnyebben beszél közös nyelvet a kollégákkal;
 • tisztábban látja, hogy mit jelent a csoportdinamika, és hogy miként tudja közös munkára ösztönözni a résztvevőket úgy, hogy mindenki helye és hozzájárulása méltó elismerésben részesüljön;
 • látja, hogy saját pedagógiai gyakorlata, meggyőződései milyen hatással vannak a tanulói teljesítményére;
 • könnyedén indul ki a tanulók igényeiből, élethelyzeteiből a foglalkozások tervezésekor.

A képzés módszertana:

A képzést gyakorlati tudással rendelkező oktatási szakemberek és tapasztalt facilitátorok vezetik. A képzés tartalmát előadás, kapcsolódó kiscsoportos gyakorlatok, csoportos tudásmegosztás formájában dolgozzuk fel. Az eredményes tanulás alapfeltételeként a facilitátorok nagy hangsúlyt fektetnek a kötetlen, motiváló légkör megteremtésére. A személyes képzési alkalmak között online tanulóközösségben zajlik tovább a közös munka, a résztvevők ekkor egyéni, páros és csoportos hídfeladatokon dolgoznak.

Praktikus információk:

A képzés munkanyelve magyar.

Részvételi igazolás: A képzés sikeres elvégzését követően a Tempus Közalapítvány magyar-angol nyelvű részvételi igazolást állít ki a résztvevők számára. A részvételi igazolás kiállításának feltétele a képzési alkalmakon való minimum 80%-os részvétel, valamint a képzési alkalmakhoz kapcsolódó írásbeli zárófeladat megfelelő szintű teljesítése (minimum 50%) és aktív részvétel a képzési alkalmak között zajló online közösségi tanulási tevékenységekben.

Csoportlétszám: 15-30 fő

A képzés helyszíne a Tempus Közalapítvány székhelye, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Minimum 15 fős intézményi megbízás esetén a kurzust az ország területén bárhol, a megbízó által kért időpontban indítjuk.

A 60 órás képzés díja: 90 000 Ft/fő (+ áfa). A képzés díja magába foglalja az oktatás, a szervezés, a tananyag, valamint a képzési részvételi igazolás kiállításának költségeit.

Á LA CARTE MEGRENDELÉS – INTÉZMÉNYRE SZABOTT TOVÁBBKÉPZÉS - Válogassa ki az Ön intézményének megfelelő modulokat, és kérjen testre szabott csoportos árajánlatot!

Az összesen 60 órás képzési program 10, modulonként önálló részvételi igazolást adó modulból épül fel. A megbízó igényeinek megfelelően van mód arra, hogy a képzést megrendelő intézmény(ek) önállóan válogassák össze az igényeiknek megfelelő képzési programot az elérhető témák közül, azaz úgy rendeljék meg maguknak a továbbképzést, mintha egy á la carte menüsorról válogatnának. Képzési modulonként ilyenkor 9 000 Ft/fő (+ áfa) képzési díjjal érdemes számolni. Érdeklődés esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, és kérje ajánlatunkat a kepzes@tpf.hu címen!

A Pedagógusközösségek megerősítése – Alma a fán pedagógus-továbbképzés jelenleg nem akkreditált továbbképzés, amely azt jelenti, hogy a továbbképzési pontok gyűjtése szempontjából a 277/1997. (XII. 22.) korm. rendelet  5.§ (3) bek. d) pontja vonatkozik rá: a kurzus ennek értelmében 30 tanóraként számolható el, a hétévenkénti keret (120 tanóra) 25%-ának terhére.

Kérdése van? Kíváncsi a részletekre?

Forduljon a képzés koordinátorához az alábbi elérhetőségeken:

kepzes@tpf.hu

06-1-237-1300/183

Várjuk jelentkezését!

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás: .