Bemutatkozás

A Tempus Közalapítvány Magyarország egyik legnagyobb pályáztató szervezeteként egyedülálló nemzetközi projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik, és 2000 óta fejleszt, koordinál és valósít meg szakmai továbbképzéseket.

Az intézmény szervezeti keretein belül társadalmi vállalkozásként működő Képzőközpont kurzusain, műhelymunkáin, kiadványain és tananyagain keresztül európai kitekintést, gyakorlatba átültethető tudást, szakmai kapcsolatokat és szellemi feltöltődést nyújt a közszférában dolgozó szakembereknek ahhoz, hogy eredményesebben végezzék napi munkájukat hazai és nemzetközi környezetben.

MIBEN TUDUNK ÖNNEK SEGÍTENI?

Célunk a közszférában dolgozó munkatársak szakmai megerősítése, és a közszféra, azaz a közigazgatás, köznevelés és felsőoktatás nemzetköziesítési folyamatának előre lendítése az általunk fejlesztett oktatási szakmai szolgáltatásokkal.

ingyenes online cikksorozatok * e-tananyagok * professzionális kiadványok * műhelymunkák * szakmai továbbképzések* intézményre szabott csomagok a közszféra munkatársai számára

KIKKEL DOLGOZUNK?

Visszatérő ügyfeleink

  • a közigazgatási hivatalok munkatársai, önkormányzati és hatósági dolgozók;
  • a köznevelésben dolgozó pedagógusok, iskolavezetők, segítő szakemberek, adminisztratív és gazdasági munkatársak;
  • valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatók, és a munkájukat segítő adminisztratív és gazdasági szakemberek.

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÉPZŐKÖZPONT - KÉPZÉSI EREDMÉNYEK 2000-2015

TÖRTÉNET

1999-2003 Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont (ESZA MKK)
2004-2007 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK)
2008-2011 átmeneti időszak
2012 - jelenleg Tempus Közalapítvány Képzőközpont, társadalmi vállalkozás alapú működés

Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont (ESZA MKK)

A Tempus Közalapítvány 3 éve működött az uniós mobilitási programok pályáztató szervezeteként, amikor 1999-ben megkapta az akkori Miniszterelnöki Hivatal Segélykoordinációs Titkárságától a feladatot, hogy az uniós előcsatlakozási alapok támogatásával készítse fel az érintett szervezeteket az EU strukturális alapjai, kiemelten az Európai Szociális Alap felhasználására. A felkészítés azért volt kiemelt feladat, mert egyrészt a források mérete, másrészt az igénybevételük módja jelentősen eltért az addigi segélyek felhasználásától: átfogó és összehangolt tervezésre, intézményrendszer-fejlesztésre volt szükség, amelyet szakmai továbbképzések kifejlesztése és megvalósítása révén lehetett elérni.

Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK)

Az 1999 óta a Tempus Közalapítvány szervezeti keretein belül működő Európai Szociális Alap Magyar Képzőközpont tevékenységei 2003-ban kibővültek, ugyanis a 2004-es EU bővítéssel Magyarország, illetve a többi csatlakozó ország számára is kulcsfontosságúvá vált, hogy a csatlakozás után a Strukturális és Kohéziós Alapok (SKA) által elérhető források minél nagyobb arányban felhasználhatók legyenek. Ennek alapvető - és talán legfontosabb - feltétele volt, hogy a programok tervezéséhez és végrehajtáshoz rendelkezésre álljon egy strukturált, hosszú távon működőképes képzési rendszer, továbbá, hogy a megfelelően képzett szakemberek és intézmények, valamint a potenciális pályázók elsajátítsák a sikeres projekttervezéshez és menedzsmenthez nélkülözhetetlen ismereteket.

A Kormány az 1038/2003. (IV.24.) Korm. határozatban elfogadta, hogy a Miniszterelnöki Hivatal és az Oktatási Minisztérium képzési központot hozzon létre - Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képzőközpont (SAKK) néven. A SAKK az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket, különösen a strukturális és kohéziós alapok és az egyéb EU támogatások kezelésével kapcsolatos ismeretek terjesztésével és szakemberek képzésével foglalkozott.

A Központ szerepe egyrészt az EU támogatások felhasználását segítő továbbképzési, illetve oktatási programok kidolgozása, közreműködés az EU támogatások felhasználásában érintett intézményrendszer munkatársainak szakmai felkészítésében, valamint az ehhez kapcsolódó – a közigazgatási továbbképzési rendszeren kívüli – képzési rendszer kialakítása és működtetése, másrészt a pályázók felkészítését elősegítő képzőhálózat koordinálása.

A források felhasználása az uniós követelményeknek megfelelően pályázati kereteken belül történt, ezért a felkészítés következő szakaszában a potenciális pályázók képzésére volt szükség, mivel nem voltak felkészültek arra, hogy ötleteiket, terveiket projektbe szervezve, strukturáltan építsék fel, majd azt a pályázati formának megfelelően nyújtsák be a bíráló bizottságnak. Ezért a Tempus Közalapítvány elsődleges feladata az volt, hogy a leendő pályázókat megtanítsa projekteket tervezni és pályázatot írni. A feladatok strukturálásának projektlogikáját a közalapítvány az alapképzésének számító Projektmenedzsment lépésről lépésre című képzés keretében sajátíthatják el mindazok, akik eredményesen akarják felépíteni és kommunikálni projektterveiket, és így elnyerni hozzájuk az elérhető forrásokat.

Tempus Közalapítvány Képzőközpont

A Tempus Közalapítvány 2007 óta jórészt vállalkozási tevékenység keretében végez felnőttképzési és pedagógus-továbbképzési tevékenységet, mivel erre a feladatra külön költségvetési támogatást 2007 után már nem kapott. 2008-tól a Tudásmenedzsment csoport koordinálja a munkát, ahol a 2012-es évtől tudatos döntés és tervezés után elkezdődött a profiltisztítás, a képzőközpont újrapozícionálása, valamint az átállás a társadalmivállalkozás-alapú működésre. A Képzőközpont a képzésszervezések terén pedig úgy igyekszik választ adni az információs társadalom hozta igényekre és kihívásokra, hogy a 2017-es év során blended képzések kialakítását kezdte meg. 

Az újrapozícionálás és profiltisztítás eredményeképpen a Tempus Közalapítvány Képzőközpontja most elsődleges célcsoportként a közszféra munkatársainak (közoktatás, felsőoktatás és közigazgatás) szakmai továbbképzésével foglalkozik, és célja, hogy
- a módszertani pedagógus-továbbképzések révén a közoktatásban felkészült, tanulóközpontú pedagógusok, a felsőoktatási intézményeinkben módszertanilag is kompetens oktatók;
- a felnőttképzési programok révén pedig a közhivatalainkban rátermett, EU-kompatibilis tisztviselők és közalkalmazottak dolgozzanak.

E célok megvalósításának eszközéül a Képzőközpont munkatársai a következő tevékenységeket végzik:
- a közoktatási és felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani megújulását, valamint az EU-támogatások felhasználását, az uniós/nemzetközi munkaszituációkban való helytállását segítő továbbképzési, illetve oktatási programok kidolgozása;
- közreműködés az EU-támogatások felhasználásában érintett intézményrendszer, kiemelten a közoktatás, felsőoktatás és közigazgatás munkatársainak szakmai felkészítésében;
- valamint az ehhez kapcsolódó – a közigazgatási/pedagógus-/felnőttképzési továbbképzési rendszeren belüli és kívüli – képzési programok fejlesztése és megvalósítása.

  • Kíváncsi aktuális képzési kínálatunkra, ingyenes online cikkeinkre, e-tananyagainkra, műhelymunkáinkra?
  • Intézményének speciális, egyéni képzési megoldást keres?

Válogasson kedvére a honlapunkon elérhető anyagok között, illetve vegye fel a kapcsolatot a Tempus Közalapítvány képzési koordinátoraival, és kérjen személyes segítséget az Önnek megfelelő szakmai anyagok kiválasztásában!

 

kepzes{kukac}tpf.hu

06-1-237-1300

Utolsó módosítás: 2018.10.02.