Útmutató a bolognai folyamathoz

A hallgatói önkormányzatok képviselői részére

2011 | Tanulmányok, kutatási eredmények, EHEA

A kiadványt azért készítettük, hogy elősegítse a bolognai folyamat jobb megértését és a hallgatók részvételét a reformok megvalósításában, nyomon követésében és finomhangolásában.

2010 márciusában Budapesten és Bécsben tartották a felsőoktatásért felelős miniszterek az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education Area, EHEA) létrejöttének ünnepi konferenciáját. A találkozó végén elfogadott nyilatkozatban úgy fogalmaztak, hogy „Noha a bolognai reformok megvalósítása terén már jelentős előrelépések történtek, a jelentések mutatják, hogy az Európai Felsőoktatási Térség különböző célkitűzései, úgymint a képzési szerkezet és tantervek reformja, a minőségbiztosítás, az elismerés, a mobilitás és a szociális dimenzió, különböző mértékben valósulnak meg. A közelmúltbeli tiltakozások néhány országban, melyek részben nem a bolognai folyamattal kapcsolatos fejlemények és intézkedések ellen irányultak, figyelmeztettek arra, hogy a bolognai célok és reformok némelyikének indoklása és bevezetése nem volt megfelelő. Tudunk az oktatók és hallgatók köreiből hallható kritikus hangokról, és odafigyelünk azokra. Elismerjük, hogy az oktatók és hallgatók bevonásával kiigazításokra és további munkára van szükség európai, nemzeti és különösképpen intézményi szinten annak érdekében, hogy valóban olyanná váljon az Európai Felsőoktatási Térség, amilyennek mi azt elképzeljük. (…) Nemzeti szinten is törekedni fogunk a bolognai folyamattal kapcsolatos jobb információáramlásra és a folyamat megértésének elősegítésére valamennyi érintett és a társadalom egésze körében.”

Ez a kiadvány a miniszterek állásfoglalásának szellemében jött létre. A bolognai folyamat, a reformok középpontjában a hallgatók állnak. A Tempus Közalapítvány mint az Egész életen át tartó tanulás / Erasmus programban 2004-ben létrehozott Bologna tanácsadói hálózatért felelős szervezet a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Hallgatói Önkormányzatokkal szorosan együttműködve 2009-ben célul tűzte ki, hogy a hálózat működésében fokozni fogja az együttműködését a hallgatókkal. Ennek értelmében Bologna szemináriumokat szerveztünk a HÖOK vezetőképzőin, és három olyan kutatást végeztettünk el, amelyeknek a hallgatóközpontú tanulás állt a középpontjában: a tanulási eredmények-alapú oktatásról, a felsőoktatás nemzetköziesedéséről és a hallgatói szolgáltatásokról.

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 2,6 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető