A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatási intézményekben

Vámos Ágnes

2010 | Tanulmányok, kutatási eredmények, EHEA

Bologna füzetek 6

A bolognai folyamat megvalósításának érdekében az Európai Bizottság kezdeményezésére minden EU-tagállamban Bologna tanácsadói hálózat alakult, azzal a céllal, hogy konzultációs lehetőségekkel, szakmai rendezvényekkel, honlap fenntartásával járuljon hozzá az Európai Felsőoktatási Térség továbbfejlesztéséhez.

A Tempus Közalapítvány által koordinált magyar Bologna tanácsadói hálózat 2008-tól több kutatást indított, amelyek eredményét a Bologna-füzetekben tárja a nagyközönség és a szakma szereplői elé. Mindegyik kötet mögött hiánypótló kutatás áll, amit az Európai Bizottság (az Egész életen át tartó tanulás program Erasmus alprogramján keresztül) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium finanszíroztak.

2010-ben folytattuk a magyar Bologna tanácsadók javaslatára a korábban, 2008-ban megkezdett kutatási témákat: 1) a magyar felsőoktatás nemzetköziesedését, 2) a hallgatói szolgáltatásokat Magyarországon és 3) a tanulási eredmények alkalmazását a felsőoktatásban.

Ez a kiadvány a Bologna-füzetek hatodik kötete. A kiadványt megalapozó kutatás középpontjában a kétciklusú felsőoktatás tartalmi reformjának tapasztalatai állnak. A kutatást az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának munkatársai végezték több száz oktató és felsőoktatási vezető kérdőíves megkeresésével, felsőoktatási intézmények dokumentumainak elemzésével, valamint mélyinterjúk és esettanulmányok készítésével. Meggyőződésünk, hogy a kutatások eredményei elősegíthetik a magyar felsőoktatásban végbement változások megértését és korrekcióját, és hasznosnak bizonyulhatnak a bolognai folyamat alapvető célja, az Európai Felsőoktatási Térség előtt álló kihívásokkal való szembenézés során.

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 1,7 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető